Papež komunista

Maike Hickson

Rozhovor Maike Hickson s Georgem Neumarem o jeho knize Politický papež

MH: Ve své knize se zabýváte vztahem papeže Františka ke komunismu, resp. zvláště k některým komunistům. Můžete obecně charakterizovat jeho vztah ke komunismu?

GN: Má sklon mluvit o komunismu, a to v pochvalných pojmech. Pro italský tisk řekl, že ho nijak neuráží, když ho lidé nazývají komunistou, protože »potkal ve svém životě mnoho marxistů, kteří byli dobrými lidmi«. Při jiné příležitosti řekl: »Komunisté nám ukradli prapor«, protože »prapor chudých je křesťanský«. Papeže minulosti, kteří poznali komunismus, by takové komentáře iritovaly.

MH: Napsal jste ve své knize, že papež František sympatizuje s politickou agendou levice a podporuje ji, a nazval jste ho »církevní ekvivalent Baracka Obamy«. Která specifická témata papež František podporuje a která připomínají světový názor sympatizující s komunistickými ideami?

GN: Tvrdě řečeno, levičáci měli ve zvyku říkat, že sní o světě bez papeže. Nyní však horují pro papeže Františka. Radikální akademik Cornel West to shrnul do těchto slov: »Miluji ho takového, jaký je, protože to říká, a pro účinek, jaký to má na levicové síly světa.

Rudý koberec pro Raula Castra – plány Leonarda Boffa na sjednocení světa

MH: Kteří prominentní komunisté chválili papeže veřejně za jeho pontifikátu? Můžete uvést jejich jména a okolnosti?

[obr 1

Raul Castro s řádem „Hrdina Kuby“ podle vzoru „Hrdina SSSR“ ve Vatikánu.

GN: Jak uvádím v knize, pro Raula Castra prostřel rudý koberec a vyděsil tím Kubánce, kteří strádají pod jeho botou. Castro byl tak nadšen jeho chválou a podporou pro státní hospodářství, že prohlásil: »Jestli tak bude dále mluvit, vrátím se do katolické církve. To není vtip. Mohu se vrátit ke katolicismu, i když jsem komunista«.

MH: Má některý z jeho blízkých rádců socialistické smýšlení?

GN: Oni všichni mají podobné sklony, ale k nejhalasnějším socialistům patří kardinál Oskar Rodriguez Maradiaga, kterého jmenoval koordinátorem papežské rady. Podle informací, které vyšly z Wikileaks najevo, Maradiaga spolupracuje s agentem George Sorose, aby podporoval socialismus v církvi. Papež František si povolal podnikavého socialistu Leonarda Boffa, proslulého teologa osvobození z Brazílie, který abdikoval ze svého kněžství, jako poradce při psaní encykliky Laudato sií. Boff řekl, že papež ho prosil, aby se podíval na jeho projekty pro podporu světové vlády prostřednictvím OSN.

  Ve stínu Che Guevary

MH: Zmiňujete ve své knize, že papež během své návštěvy na Kubě chtěl celebrovat mši ve stínu Che Guevary…

GN: Mše ve stínu masového vraha měla být propagačním darem pro bratry Castrovy. Kubánští disidenti byli z této scény zděšeni a někteří to dali hlasitě najevo.

MH: Jaká byla reakce na dárek bolivijského prezidenta Moralese: krucifix se srpem a kladivem?

GN: Tuto groteskní kuriozitu navrhl zemřelý jezuita Pater Luis Espinal, jehož památku přišel Bergoglio do Bolívie uctít. Jiní papežové by takovou zvrácenost rozhodně odmítli. Papež František to vděčně přijal a řekl, že tomu porozuměl. Vyjádřil tím také svůj názor, že i jiné protikřesťanské systémy pokládá za přípustné.

MH: Papež František si dříve pochvaloval i jiné mentory, např. Esther Ballestrino ještě v době, kdy byl arcibiskupem v Buenos Aires.

GM: Ta byla podle vlastního vyjádření „přesvědčenou komunistkou“. František napsal: »…této velké ženě za mnoho vděčím, naučila mě mnohému z politiky«. Dodávala mu komunistický tisk a knihy. Když měla problémy s vládou, ukryl její spisy v jedné jezuitské knihovně, jak napsal později James Caroll. Novinář John Allen tvrdí, že když rodina Ballestrino žádala o její uložení na katolickém hřbitově, Bergoglio beze všeho souhlasil, i když věděl, že nebyla katoličkou.

  Ester Ballestrino (1918-1977), Leonidas Barletta (1902-1975)]

Barletta byl komunistický novinář, spisovatel a režisér v Latinské Americe. Jeho slova Bergoglio lačně hltal a netrpělivě čekal na nová čísla komunistických novin Nuestra Palabra y Propositos, protože zbožňoval Barlettovy texty, které mu „pomáhaly v politickém vzdělávání“.

MH: Bergoglio měl ochránce v generálu jezuitů Arrupeovi

 Arrupe (1907-1991) s Bergogliem (vlevo)

Chráněnec jezuitského generála

Generál Arrupe v něm spatřoval vycházející hvězdu řádu. Jmenoval ho v 36 letech provinciálem. Bylo to v době intenzivního liberalismu a Bergoglio byl velkým průkopníkem moderního socialistického zaměření řádu v letech 1974-75.

 Morales s Che Guevarou 9. července 2015 v Santa Cruz de la Sierra]

MH: Papež František silně podporoval světové setkání lidových hnutí v Bolívii.

GN: Jedná se o sraz radikálů a socialistů, slavili nástup tohoto papeže. František sdílel socialistickou platformu bolívijského prezidenta, který nosil na své bundě obraz Che Guevary. Papež v svém projevu vyzval k boji proti „novému kolonialismu“ a proti „vládám, které krátily sociální rozpočet a podporovaly volný trh“. Jeho řeč nadchla komunistické publikum. Bolivijský prezident prohlásil, že konečně může papeže následovat.

MH: A co soudíte o svatořečení Heldera Camary?

GN: Toto svatořečení bylo za předchozích pontifikátů vyloučené. Pod Františkem však byla rozšířena kritéria mučednictví a politické vraždy. To byl Bergogliův oblíbený status Romerovy údajné oběti vládního brutalismu. Těžko si představit, že by Vatikán měnil pravidla, kdyby se jednalo o pravicovou orientaci biskupa, která by způsobila jeho smrt.

Camarovo svatořečení dřívější papežové odmítali pro jeho podporu komunistických geril. To mu vysloužilo titul „rudý biskup“. Papež František však v procesu pokračuje.

Generace radikálů spoléhá na Františka

MH:A co papežova návštěva vdovy po Paulu Fiere, autorovi „Pedagogiky utlačovaných“?

GN: Toto hnutí organizuje kardinál Claudio Humes, který papeži po jeho volbě pošeptal: „Nezapomeň na chudé!“ To znamená jako – nezapomínej na socialismus. Po tomto setkání řekla vdova, že její muž patřil ke komunistickým klasikům a ovlivnil tohoto papeže. František rád říká: že „setkání je poselství“. Generace radikálů, která vyrostla s ‚Pedagogikou utlačovaných‘, má v Bergoglia velkou důvěru.

MH: Ve své knize se zmiňujete také o teologii osvobození…

GN: Teologie osvobození je pokus integrovat socialismus do katolické teologie, což Františkovi předchůdci marginalizovali. Pro Františka je Leonardo Boff nejvýznamnějším teologem osvobození, kterého rehabilitoval i s jeho přívrženci. Když papež František Gustava Gutirrreza uctil jako zakladatele teologie osvobození, Osservatore Romano napsal, že František vyvedl teologii osvobození ze stínu, kam byla po léta zatlačena.

Režisérem papežovy návštěvy v USA byl George Soros

MH: Jak byste charakterizoval vztah papeže Františka k Baracku Obamovi a americké levici?

 Sorosovy podpory

GM: Papež František změnil církev na přívěsek politické levice. Stačí poukázat na skutečnost, že všechny demokraty USA označuje za politiky potratu. Stačí připomenut finanční partnerství mezi Sorosem a Vatikánem. Jak dokládá Wikileaks, papežovu návštěvu v USA tehdy organizoval Soros.

MH: Domníváte se, že František se připravuje pracovat v establishmentu pro zřízení světové vlády?

GN: Jistě tíhne k takovým návrhům – tlačit svět tímto směrem. Má fanatické zastánce této politiky, jako je kardinál Peter Turkson. V Laudato sií je Turkson spoluautorem jednoho úseku, ve kterém tvrdí, že opatření k řízení klimatu má řídit světová autorita.

Nikoliv „lidový papež“, ale „papež elit“

MH: Jak to souvisí s papežovou kritikou Donalda Trumpa?

GN: Ve skutečnosti označil Trumpa za špatného křesťana; to je prapodivné obvinění vzhledem ke skutečnosti, že nikdy neoznačil za špatné křesťany zastánce potratů. Ale tento komentář tehdy Trumpovi pomohl k vítězství, jak to komentoval Jeb Bush. Masmédia nazývají Františka „lidovým papežem“. Ve skutečnosti je to papež elit. Ty milují tohoto papeže, ale člověk z ulice se k němu obrací zády.

MH: Ve své knize mluvíte o návštěvě papeže v USA 2015. Jak byste ji dnes hodnotil?

CN: Stručně řečeno, papež opustil katolicismus. Jeho řeči nemají vůbec katolický obsah. Kdyby někdo zaměnil jeho projev s projevem demokratického senátora, nikdo by nepoznal nějaký rozdíl.

MH: Podle vašich znalostí: kritizoval někdy papež veřejně komunismus nebo komunistickou vládu?

GN: Ty ušetřil vždy veškeré kritiky, kterou věnoval naopak volnému trhu. Místo aby přiznal roli socialismu při zbídačování národů, dává přednost šíření marxistických klišé: že „nerovnost je zdrojem všeho zla“.

                                                  Georg Neumar

První zveřejnění: LifeSiteNews, 1. září 2017

Obr: cronicasdepapafrancisco/Vatican.va/Cubadebate/ Wikicommons/Infocatolica/Infovaticana

Pramen: Katholisches