Pak už tomu nerozumím

Monsignor Lefebvre jedou konstatoval: „A pak už tomunerozumím.“

A ani my už nerozumíme…

29. srpna 1976, v Lille, svém rodném městě, slaví monsignor Marcel Lefebvre mši svatou za přítomnosti deseti tisíc lidí a pronáší vášnivou homilii. Účelem, jak uvedl , je „rozptýlit nedorozumění“

Bývalý generální představený spirituálů, biskup, apoštolský delegát v Africe, člen předkoncilní ústřední komise, asistent papežského trůnu, byl v létě 1976 suspendován z důvodu svěcení některých kněží v semináři. z Ecône. Provádí bolestivou analýzu toho, co ho vedlo k ignorování římského zákazu svěcení těchto kněží. Neopomene zdůraznit: Odvedená práce, Bratrstvo svatého Pia X. a seminář v Ecône, je „práce velmi podobná té, kterou dělám již třicet let“. A učební osnovy Monsignora Lefebvra jasně dosvědčují, že „Řím považoval mou práci za přínosnou pro církev a pro dobro duší“.

„Naopak si myslím, že kdybych v těch dobách školil seminaristy tak, jak se dnes připravují v nových seminářích, pak ano, byl bych exkomunikován; kdybych v těch dnech učil katechismus, jak se učí dnes, pak by mě nazvali heretikem. A kdybych sloužil mši svatou tak, jak se slaví dnes, podezřívali by mě z hereze a postavili by mě mimo církev. A pak už tomu nerozumím. Něco se v Církvi skutečně změnilo a k tomu chci dospět.

„A pak už tomu nerozumím.“ Ani my, prostí pokřtění, už nechápeme, jak se Církev dokázala stát tím, co vidíme dnes, tou, která přinesla pohanské božství, jako je pachamama, až do Svatého Petra.

Monsignor Lefebvre uzavírá návrhem řešení, který zopakuje Svatému otci Pavlu VI. 11. září téhož roku. Oficiální zprávu o audienci udělené v Castelgandolfo si můžeme přečíst v knize, kterou v květnu 2018 vydal Monsignor Leonardo Sapienza, Paolova loď (Duc in altum zde o tom pohotově hovořil s článkem Alda Maria Valliho): „Bylo by to tak prosté, kdyby každý biskup ve své diecézi nám dal kostel k dispozici věrným katolíkům a řekl jim: hle, tento kostel je váš. Když uvážíte,, že biskup z Lille daroval kostel muslimům, nechápu, proč by tam neměl být kostel pro katolíky tradice. A nakonec by se věc vyřešila. A na to se zeptám Svatého otce, jestli by mě chtěl přijmout: udělejme to,Svatýí otče, zkusme tradici. Uprostřed všech současných zážitků ať je alespoň zkušenost toho, co se dělalo dvacet století!“

Monsignor Lefebvre se na to při této audienci zeptal a dodal také svou ochotu ustoupit a zavřít se v semináři v Ecône.

Tento návrh byl nějakým způsobem přijat Benediktem XVI. v roce 2007 s motu proprio Summorum Pontificum a víme, že Benediktův akt spravedlnosti s ohledem na tzv. mši sv. Pia V., prohlášení, že nikdy nebyla zrušena, neboť ji nelze zrušit, možnost daná každému knězi slavit v obou formách římského obřadu, řádné (Pavla VI.) i mimořádné (sv. Pius V.), přinesla své ovoce.

Přestože aplikace papežských ustanovení byla jen částečná (jak bylo logické a správné, výuka obou forem mše v seminářích se neprováděla, bylo zřízeno málo osobních farností, kde se slavilo výhradně ve starověkém obřadu, byli biskupové, kteří odmítli uplatňovat motu proprio) díky institutům Ecclesia Dei (nyní potlačeným), se dostavilo apoštolské ovoce, hojné: konverze, povolání, katolické rodiny s dětmi, školy.

„Po ovoci je poznáte“ (Mt 7,16): Náš Pán nám ve svatém evangeliu svěřuje toto kritérium soudu.

No, plody jsou evidentní, četné a neustále rostou. Aféra Covid, která dala převrat z milosti četnosti svátostí ve farnostech, přivedla nové věřící do center starověké mše, věřící, kteří hledají posvátnost, pevnou doktrínu, jasné zvěstování spásy, jak ji přivodil Ježíš Kristus a které jsou možné pouze v Jeho Církvi.

 Nyní řeknete, že nejvyšší pastýř a hierarchie budou šťastní…

Tak šťastní, že 16. července 2021, na svátek Madony del Carmine, bylo vyhlášeno další motu proprio, Traditionis custodes, které v intencích autora nařizuje definitivní konec tzv. mimořádné formy římského obřadu. .

Můj učitel na střední škole říkával: ex hoc, ergo propter hoc .

Otrávenost, nepřekonatelné fyzické svědění některých po všem, co je katolické a římské, je příliš silné a evidentní. Opravdu latinsky, protože, jak řekl Guareschi:

„Latina je přesný, základní jazyk. Bude opuštěno ne proto, že by nevyhovovalo novým požadavkům pokroku, ale proto, že noví lidé mu již nebudou přiměření. Až začne éra demagogů a šarlatánů, jazyk jako latina už nebude moci sloužit a každý rolník bude moci beztrestně vést veřejný projev a mluvit tak, aby nebyl vyhozen z tribuny. A tajemství bude spočívat v tom, že pomocí přibližného, ​​nepolapitelného a příjemného „zvukového“ slovníčku bude schopen mluvit hodinu, aniž by cokoliv řekl. S latinou je to nemožné“.

Není to však pouze otázka jazyka: je to otázka víry, tisícileté víry církve.

„ Fratres, sobrii estote et vigilate “ se modlíme každý večer v Compline. První list svatého Petra, k