P. Nicholas Gruner zemřel

Zakladatel Fatimského centra by se dožil 4. května 73 let. Zemřel nečekaně ve své pracovně ve Fort Erie v Kanadě v důsledku  infarktu. Celých 38 let vedl svůj Fatimský apoštolát, jehož motto zní: „Jediná cesta k světovému míru vede skrze Marii ke Kristu.“

Jeho životním posláním bylo tlumočení a hlásání fatimského poselství. Nejvíce se věnoval „Třetímu fatimskému tajemství“. Trval na tom, že to, co dal zveřejnit Jan Pavel II. v roce 2000, je neúplné. Stejně tak požadoval až do své smrti zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

P. Nicholas Gruner se narodil 4. května v Montrealu v Kanadě. Vstoupil k minoritům, studoval v Římě na Angelicu teologii a 1976 přijal na poutním místě Frigento kněžské svěcení. Na tomto místě později vznikl řád františkánů Neposkvrněné a zde měl svůj mateřský dům.

P. Gruner po 2. vatikánském koncilu se svolením biskupa z Avellino z řádu vystoupil, vrátil se do Kanady, kde začal svou činnost ve fatimském apoštolátu. Přednášel v katedrálách a kostelích ve více než 500 městech a 30 státech o fatimském poselství. V roce 1993 mu udělil Jan Pavel II. své zvláštní požehnání.

V 90. letech zahájil svůj mediální apoštolát. Vydával Fatima Crusader, jehož náklad v současné době je 250 000 exemplářů. K tomu přistupuje působení v rozhlase a televizi, kde usiloval o sblížení s katolickou tradicí. Fatimská média přenášela denně jeho mši svatou v tradičním ritu.

Jeho fatimský apoštolát postihl záhy ledový vítr. Fatima a mariánská zjevení vůbec se pro určitou část církve staly ne-li pohoršením, tedy alespoň nepohodlnou záležitostí. Kněz jako P. Gruner, který se díval na svět brýlemi Fatimy, stal se pro mnohé nepříjemným rušitelem pokoje a byl označován za „pavouka“.

Brzy se našly prostředky, jak ho „usměrnit“. P. Gruner byl inkardinován v diecézi Avellino, jejíž biskup ho světil na kněze. Jeho nástupce mu zakázal působit v Kanadě a nařídil mu návrat do Avellina. Protože to odmítal, biskup ho suspendoval. Podané odvolání kardinál Pompedda zamítl. Ačkoliv byl P. Gruner již inkardinován v kanadské diecézi Hyderabad a 20 biskupů poslalo žádost Janu Pavlu II. v poslední fázi jeho pontifikátu, suspenze nebyla odvolána. Některé kanadské diecéze varovaly své farnosti, aby P. Grunera k sobě nezvaly.

Během mimořádné synody o rodině v říjnu 2014 byl P. Gruner se svým apoštolátem v Římě. Jeho letákové akce v ulicích Říma varovaly před falešnými závěry v otázce rozvodů a homosexuality.

P. Gruner se zabýval také případem Emanuely Orlandi, mladé dívky s vatikánským státním občanstvím, která v roce 1983 záhadně zmizela. Justice dodnes nenašla žádné stopy po zmizelé.

                                       R. I. P.            

Giuseppe Nardi KI

 Ačkoliv se o Fatimě takřka nemluví, blíží se    její vyvrchovleni (viz)

 Pohled do dějin Portugalska dokumentuje, jak Matka Boží plní své sliby těm, kteří přijímají její podmínky     (viz)    (viz)