Opuštěný nejvýznamnější oltář cvirkve

                                             20. 12. 2020

Četl jsem článek Maike Hicksonové publikovaný 18. prosince na LifeSiteNews, který zdůrazňuje skutečnost velmi znepokojující a významnou, ale dosud nepostřehnutou: jmenovitě, že hlavní oltář baziliky svatého Petra, papežský oltář 1 umístěný na Petrově hrobu je již mnoho měsíců nepoužívaný.

Profesor Armin Schwibach, který je v Římě více než třicet let rezidentem, profesorem filozofie a korespondentem rakouské katolické stránky Kath.net, to popisuje jako „symbolickou prázdnotu

Je to skutečnost, která souvisí nejen s koronavirem, ale také s faktem, že Bergoglio v říjnu 2019 zde uvítal misku se zemí věnovanou falešné bohyni Pachamamě a postavil ji proti všem liturgickým normám přímo na tento oltář.

Profesor Schwibach na Twitteru 17. prosince zveřejnil fotografii papežského oltáře, na kterém po staletí pouze papeži obětovali mši svatou, a komentoval takto: „Papežský oltář byl denudován a dnes je nepoužívaný. Nyní představuje jakousi rozeznatelnou díru ve středu baziliky.“ Na žádost LifeSiteNews, aby vysvětlil význam komentáře a fotografie, uvedl, že od té doby na tomto oltáři oběť mše svaté byla zablokována kvůli covidu. Velikonoční mše byla slavena na oltáři Katedry svatého Petra, který se nachází za hlavním oltářem baziliky, za přítomnosti pouze malého shromáždění. První minuty videa mše ukazují prázdný hlavní oltář, zatímco je použit oltář zadní. Také 12. prosince, na svátek Panny Marie Guadalupské, slavil papež mši na druhém oltáři za hlavním oltářem, a viditelně procházel kolem bez úklony. Po všechny tyto měsíce byl papežský oltář opuštěn, čímž vznikla „symbolická prázdnota “. To jsou slova prof. Schwibacha.

Německý zpravodaj dodává, že papež – od 18. května – zastavil také televizní mše ve své rezidenci Santa Marta. Schwibach nevysvětluje, proč papež, který dříve konal kázání v Sv. Martě (třikrát nebo čtyřikrát týdně), zcela opustil své veřejné mše, ale pro několik příležitostí, jako jsou Vánoce nebo nedávno konzistoř ze dne 28. listopadu pro jmenování nových kardinálů, slaví na oltáři Katedry sv. Petra za papežským oltářem.

I v loňském roce slavil na Štědrý den 2019 papež František mši na papežském oltáři, v bazilice přeplněné věřícími. Letos bude celebrovat „půlnoční“ mši v 19:30, za skromného shromáždění, na oltáři Katedry svatého Petra.

Papežský oltář (viz pozn. 1), neboli oltář Confese je středem baziliky svatého Petra s baldachýnem od Gian Lorenza Berniniho. Byl posvěcen Klementem VIII. v roce 1594 a nachází se na Petrově hrobu pod bazilikou, na památku svatého Petra, který vyznal svou víru svým mučednictvím. Od 10. března byla bazilika svatého Petra uzavřena kvůli omezením covid a jen kardinál Comastri se od té doby až do května modlil u Svatého Petra růženec vysílaný v televizi, který zasáhl mnoho srdcí po celém světě upřímnou prosbou o pomoc Panny Marie. Nedávno, na konci listopadu Comastri pokračoval v této zbožné a krásné praxi, díky které je bazilika otevřena návštěvníkům.

Význam nepřítomnosti papeže na papežském oltáři nespočívá jen v tom, že je to papežský oltář, který sám o sobě spojuje panujícího papeže se samotným svatým Petrem. Spočívá také ve skutečnosti, že papež František – při závěrečné mši amazonské synody 27. října 2019 – umístil na tento oltář vysoce kontroverzní misku s rostlinami, kterou na začátku amazonské synody obětoval falešné bohyni Pachamamě. Mnozí v tom viděli okultní znamení, oběť ďáblu, skandálně umístěnou na Božím oltáři, kde sám papež obvykle slaví mši svatou.

V té době si Dr. Robert Moynihan, americký novinář a odborník na Vatikán všiml této podivné události, kdy Bergoglio porušil liturgická pravidla umístěním misky na oltář, kam patří pouze liturgické předměty pro mši svatou. Moynihan uvedl, že „se dozvěděl, že hliněná mísa s rostlinami je často spojována se slavnostními rituály adresovanými Pachamamě “ a má obvykle také jakousi červenou barvu, jako ona mísa umístěná na hlavní oltář u Svatého Petra.

Dr. Moynihan poznamenal, že „se zdá, že miska rostlin předložená na obětním stole při závěrečné synodální mši má být spojena s rituálem úcty a díkůvzdání Matce Zemi, známé jako Pachamana…“

Jakákoli další spekulace je zbytečná. V tomto krátkém videu, které se objevilo na Gloria.tv, je vidět, že stejnou misku poprvé obětoval Bergoglio Pachamamě ve Vatikánských zahradách během pohanského obřadu 4. října [ zde ], na začátku synody o Amazonii. Miska byla následně podána Bergogliovi, který předsedal obřadu, a ten ji poté požehnal.

Amazonská synoda byla spojena s mnoha kontroverzními a skandálními událostmi a prohlášeními [ viz ]. Nejen uctíváním figury Pachamamy, ale také podporou náboženského indiferentismu a úplné apostaze.

Nedlouho po této skandální události se papež František rozhodl, že už nebude v Ročence Vatikánu 2020 nazýván „Kristovým náměstkem“, čímž dal tomuto názvu charakter pouhého „historického titulu“ [ zde ]. Místo toho nahoře uvedl své jméno: Jorge Mario Bergoglio, zatímco v Ročence 2019 stránka týkající se papeže obsahuje první a nejdůležitější ze všech titulů velkými písmeny: VICARIUS JESU CHRISTI. Profesor Schwibach tehdy uvedl na Twitteru: „Zdá se, že vše je stále demontováno.“

A zde je shrnutí událostí loňské Amazonské synody:

  • nejprve Bergoglio požehnal oběť obětovanou falešné bohyni, a poté ji umístil přímo na oltáři, na kterém se (celebrant jedná v osobě Krista) Boží Syn obětuje Bohu Otci.
  • V ročence 2020 odmítá být nazýván „Kristovým náměstkem“.
  • V době krize Covid vládní orgány používají situaci k uzavírání kostelů a omezování hromadné účasti, za plné spolupráce a souhlasu papeže.
  • Takže papež úplně přestává slavit mši na papežském oltáři, na který předtím položil misku obětovanou Pachamamě.
  • Jeho vánoční mše není ani půlnoční, ale bude se konat v 19:30 kvůli pravidlům zákazu vycházení platným v Itálii (i když Vatikán je autonomní stát, jehož vláda patří pouze papeži).

Výsledkem těchto papežských činů je, že nyní na mnoha místech po celém světě byla zrušena vánoční půlnoční mše, která slaví narození Dítěte Ježíše. Člověk si klade otázku, zda existuje souvislost mezi všemi těmito událostmi: od misky pro Pachamamu na papežském oltáři až po zrušení vánočních půlnočních mší v mnoha částech světa. Závěr je velmi znepokojující.

_______________________________

1. Papežský oltář baziliky svatého Petra byl postaven ve vertikální návaznosti na předchozí oltáře Řehoře Velkého a Callista II. nikoli uprostřed chrámu, ale posunut směrem k apsidě, kde se nacházela Confessio, tedy v místě nad hrobem sv Petra. V latině Confessio znamená potvrzení pravdy až k smrti: když mučedník prolévá svou krev za Krista, vyznává tímto způsobem svou víru aktem nejvyššího svědectví (Confessio est regina probationum – je královským důkazem). Oltář je situován směrem na východ k vycházejícímu slunci, jak bylo zvykem v raných křesťanských bazilikách, a je vyhrazen pouze Nejvyššímu pontifiku papeži, nebo jím pověřené osobě. Tak to požadoval Klement VIII. Aldobrandini v roce 1594 při dokončení stabilního oltáře jako definitivní součásti nové baziliky.

Chiesa e post concilio