O pravých a falešných konspiracích

               18.1. 2021

Mezi zapomenutými výročími roku 2020 je 200. výročí úmrtí  kněze Augustina Barruela, jednoho z prvních kontrarevolučních autorů 19. století.

Barruel se narodil ve Villeneuve-de-Berg ve Francii 2. října 1741 a v šestnácti letech vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova, které bylo pod tlakem osvícenských králů po zákazu ve Francii potlačeno v roce 1773 papežem Klementem XIV.. Barruel žil jako světský kněz v Paříži, kde v letech 1788 až 1792 napsal Le Helvienne sou lettres provinciales philosophiques (1781) proti „filozofické straně“ Rousseaua a Voltaira a redigoval časopis Ecclésiastique, v němž týden co týden nepřestal odsuzovat odpovědnost osvícenců za francouzskou revoluci, která právě vypukla. Po masakrech v září 1792 byl nucen se skrývat a poté emigrovat do Londýna, kde napsal Histoire du clergé la Révolution française (1793) a Mémoires pour servir à l’histoire di jacobinisme (Fauche, 1798-1799), který měl velký úspěch a byl několikrát přetištěn a přeložen do hlavních evropských jazyků (dílo bylo znovu publikováno La Diffusion de la Pensée Française v letech 1974 a 2013 s úvodem Christiana Lagrava).

V roce 1802, po konkordátu církve s Napoleonem se Abbé Barruel vrátil do Francie, stal se kanovníkem katedrály Notre Dame a v roce 1815, kdy bylo znovu obnoveno Tovaryšstvo Ježíšovo, se vrátil jako součást svého řádu. Poslední roky svého života strávil v jezuitské komunitě Rue des Postes v Paříži, kde zemřel 5. října 1820. Ve třetí a čtvrté části svých Mémoires Barruel objasnil existenci spiknutí proti trůnům a oltáři propagované „bavorskými ilumináty“, tajným řádem založeným v roce 1776 Adamem Weishauptem (1748-1830), profesorem kanonického práva na univerzitě v Ingolstadtu.

Ilumináti se oficiálně zaměřovali na morální zdokonalování svých členů, ale účelem sekty, strukturované podle železného gradualismu, byla sociální revoluce komunistického stylu. Program sociální anarchie byl odhalen pouze adeptům vyšších stupňů. V roce 1786 policie vévody Karla Theodora z Bavorska objevila spiknutí a zabavila rozsáhlou dokumentaci, která byla zaslána pro informaci evropským soudům. Opat Barruel, který tyto dokumenty získal, je zveřejnil ve své práci.

Na začátku dvacátého století nekatolický historik zednářství René Le Forestier (1868-1951) důkladně prozkoumal německé archivy a našel úplné potvrzení toho, co Barruel publikoval. »Barruel – píše – přečetl všechno. Jeho četné citáty jsou přeloženy z němčiny poněkud volným ale věrným způsobem. Ze zmatené masy dokumentů, které shromáždil, z pečlivé analýzy původních spisů dokázal čerpat kompletní a mírně tendenční popis organizace, řádu a jeho historie.

(Les Illuminés de Bavière et la franc-maçonnerie allemande, Hachette, Paris 1914, s. 687-688).

Sekta iluminátů přetrvala natolik, že v roce 1832 princ Metternich napsal, že věří, že nebyla nikdy zrušena (Mémoires, Plon, Paříž 1882, sv. V, s. 368). V roce 1818 založil dávný jakobínský revolucionář Filippo Buonarroti v Ženevě revoluční tajnou společnost Sublime Perfect Masters, která odkazovala na organizační strukturu a program bavorských iluminátů. Historik marxistické ražby Armando Saitta našel a publikoval příspěvky italského revolucionáře (Filipp Buonarroti. Příspěvky k historii jeho života a myšlení, Dějiny a literatura, Řím 1950-1951).

Na prvním stupni společnosti se hlásaly liberální ideje a dodržování náboženství; ve druhém stupni byl adept zasvěcen do radikálnější republikánské doktríny, jejíž součástí bylo vraždění tyranů; ve třetím stupni byl odhalen závěrečný program sekty, tj. vytvoření komunistické společnosti. Další vědec, James H. Billington, profesor historie na Harvardu a Princetonu, ve své závažné knize zdokumentoval spiklenecký a okultní původ hlavních politických hnutí devatenáctého a dvacátého století a uvedl, že existuje „tenká linie posloupnosti“ od Buonarrotiho po Lenina (Fire in the Minds of Men: Origins of the Revolutionary Faith, Basic Books 1980, tr. it. Il Mulino, Bologna 1986, s. 27).

Existence této spiklenecké tradice je zdokumentovaná a nesporná. Existují o tom důkazy. Mezi historiky, ať už katolickými nebo antikatolickými, pravými nebo levými, může docházet k rozdílům v interpretaci faktů, nikoli však pokud jde o jejich existenci.

Falešné konspirační teorie místo toho jsou charakteristické tím, že nenabízejí žádnou dokumentaci ani jistotu. Aby nahradili nedostatek důkazů, používají techniku vyprávění, která působí spíše na emoce než na rozum, a dobývá ty, kteří se skokem víry již rozhodli věřit nad víru, poháněnou pocity, jako je strach, hněv, zášť. Tyto pocity jsou podporovány dobami krize, jak se to děje v probíhající pandemii koronaviru. Není proto překvapením úspěch teorií jako „QAnon“, které se dostaly do popředí poté, co bylo zveřejněno, že následovníky tohoto nápaditého vyprávění byli Ashli ​​Babbitt, zabitý výstřelem, 6. ledna, uvnitř Kapitolu, a Jack Angels, šaman QAnona, který se stal mužským symbolem invaze.

QAnon shromažďuje stoupence odhalení anonymního uživatele internetu jménem Q (QAnon znamená „anonymní uživatel“, který předstírá, že je zpravodajským důstojníkem jmenovaným americkým prezidentem Trumpem a Pentagonem, aby „dodával obyvatelstvu důležité informace, jinak skryté“. Trump bojuje v neúprosném boji proti okultní světové vládě satanistických pedofilů, takzvané Kabale, která převzala moc ve Spojených státech po zabití Johna F. Kennedyho a od té doby ovládla hluboký stát, s výjimkou ozbrojených sil.

Stoupenci QA mimo jiné tvrdí, že hluboký stát zadržuje miliony dětských vězňů v podzemí poté, co je unesl za účelem znásilňování a požívání jejich krve pro získání psychotropní látky: adrenochromu, který má přivodit uživateli jakési omlazení. Pandemii Covid QA považuje za nástroj „kabaly“ k zotročení lidstva. Nejdříve Q popřel existenci viru; poté uvedl, že virus byl vytvořen hlubokým státem za účelem provedení „Velkého resetu“, ale prezident Trump obrátí zbraň proti nepříteli až v okamžiku „Velkého probuzení“, tj. vstupu do nového „zlatého věku“ vedeného Trumpem a armádou.

Nejnovější události ve Spojených státech nám neumožňují předpovědět další triumf prezidenta Trumpa, ale spíše jeho kolaps, ale QA mění scénáře, aniž by to jeho následovníkům dělalo problém. V éře post-pravdy je pravdivé a falešné, skutečné a imaginární nyní propletené, v atmosféře působivé ztráty rozumu a rovnováhy. Existence spiknutí, jehož cílem je zničení církve a křesťanské civilizace, nepotřebuje nové teorie, protože ty již dokazuje historie, ani nepotřebuje utajování, protože revoluce nyní jedná s odkrytou tváří.

Uvádí nicméně jedno kritérium: Jediné skutečné spiknutí, proti kterému stojí za to bojovat, je spiknutí temných sil proti katolické církvi. Všechno ostatní je druhořadé.

Roberto de Mattei Corrispondenza Romana