Modlitba Anděl Páně

Modlitba Anděl Páně ráno, v poledne a večer má svou historii, a to velmi krásnou.

První zpráva pochází z roku 1269, z doby, kdy generálním představeným františkánů byl sv. Bonaventura z Bagnoregio zvaný „serafínský doktor“. Na generální kapitule řádu v Pise předepsal řeholníkům, aby každý večer hlas zvonu vyzýval ke společné modlitbě třkrát Zdrávas Maria ke cti tajemství Vtělení.

Známý literát fra Bonsvein de la Riva (1240 – 1313), který patřil k řádu Humiliátů, použil františkánský příklad a dával v Miláně zaznít každý večer zvonu, který zval k modlitbě Ave Maria. Z Milána se tento obyčej velmi šířil. Když se o tom doslechl v Avignonu papež Jan XXII. (1245-1334) nejenže k této modlitbě povzbuzoval, ale nařídil svému generálnímu vikáři v Římě, aby zvon vyzýval každý večer k trojímu Ave Maria ke cti Zvěstování Panny Marie, a tato modlitba dostala název Andělský pozdrav. Modlitbu obdařil také odpustky.

Od večerní modlitby se od roku 1400 přešlo i modlitbě ranní a 1456 papež Kalixt III. (1455-1458) předepsal vyzvánět také v poledne k trojí modlitbě Zdrávas Maria. Stalo se tak ve spojitosti s ohrožením křesťanství vpádem tureckého paši Mohamena II. Konečnou podobu této pobožnosti stanovil papež Pius V. (1566-1572)

Francouzský král Ludvík XI.(1423-1483) nařídil, aby si jeho poddaní zvonem připomínali modlitbu ke cti Matky Boží a on sám, když zaslechl zvon, sestupoval s koně a poklekal k modlitbě na holou zemi.

Francouzský malíř Gianfrancesco Millet (1814-1875) nám zanechal překrásný obraz „Angelus“, na kterém při západu slunce rodina za zvuku vzdáleného zvonu přerušila práci na poli k této modlitbě.

Také Ital Giovanni Segantini (1858-1899¨) namaloval obraz „Ave Maria na převozu“ – na druhý břeh jezera, moře, času….do věčnosti za hlasu zvonu a modlitby Anděla „Ave Maria“.