Mariin kalendář a její největší zázrak

V nové knize nakladatelství Ares „Tutti i giorni con Maria“(Každý den s Marií) vypráví autor den po dni o zjeveních Panny Marie během dvou tisíciletí křesťanství. Objevují se tu zázraky a divy všeho druhu, jejichž původcem je sama Matka Boží ve prospěch svých dětí. Ale tím, který je z nich největší, je reálná přítomnost Panny Marie v životě každého člověka. Maria je skutečně Maminka, která žije a kráčí s námi k šťastným vrcholům věčnosti.

To zamotá hlavu skeptikům, kteří musí opět vynaložit své negativistické úsilí. Současně však také zamotá hlavu zbožným ctitelům, kteří na takovou skutečnost nejsou připraveni.

Každý den s Marií. Kalendář zjevení od Rino Camilieriho není jen novinkou tohoto nakladatelství, ale je to skutečný objev pro každého, kdo se s ní setká. Jedná se o více než 700 stran, na kterých je všech 365 dnů roku spojeno s vyprávěním o zjeveních Panny Marie, mimo řídké výjimky, za které suplují data, kdy se návštěvy nebeské Matky na zemi setkávají ve stejném dnu.

Výchozím bodem je prohlášení Panny Marie za Matku Ježíšovu a Matku Boží, které učinili otcové na koncilu v Efesu v roce 431: Je to prvního ledna. Dlouhou řadu uzavírá 31. prosince památka Kateřiny Labourè, jejíž obraz se vtiskl do mysli věřících ve spojitosti se zázračnou medailkou.

Mezi těmito mezníky se odvíjí celý mariánský kalendář, nikoliv ve stylu encyklopedie, nýbrž v duchu kompilace chce přinášet čtenáři den po dni ducha zvláštní radosti. Na druhé straně obsah je absolutně vážný, jedná se o to, co Matka věčného Slova pověděla nebo učinila svému lidu v průběhu dvou tisíců let křesťanských dějin.

Autor upozorňuje, že ne vždy se jedná o pravá zjevení, nýbrž také o nadpřirozené jevy, které mají jako protagonistu Pannu Marii, kterou připomíná stavba svatyně nebo místní svátek. Jindy se Madona omezuje na to, že obrací zrak a ruku k obrazu či soše, která ji představuje nebo která pláče. Ale vždy se jedná o projev, který přichází z její iniciativy. Proto se slušelo, aby byly také zařazeny mezi tato fakta.

V každém případě u převážné části vyprávění se jedná o autentická zjevení Panny Marie, k čemuž autor poznamenává: Ne všechna mají církevní uznání (takových oficiálně uznaných mariánských zjevení je jen patnáct). Kniha si však všímá především místních kultů (existují tisíce případů, kdy mariánské svatyně jsou uznány místním biskupem, který je kompetentní autoritou k takovému úkonu.)

Podívejme se např. na Gdaňsk – Matemblewo v Polsku, kde Panna Maria svým zásahem pomohla zachránit rodičku a její novorozené stvoření i jeho otce (27.ledna). Ve Forte Deus v Indii v roce 1536 „Paní nesrovnatelné krásy“ oslnila svými paprsky strašné muslimské vojsko, osvobodila obklíčené křesťany a zachránila město (14. února). Pokračujme se sochou Panny Marie v Capacabana, která před pozdviženou Nejsvětější Svátostí dala vytrysknout vodě a zachránila město postižené suchem (Peru 23. května). Dále je zde freska, která roní krev poté, co jeden hazardní hráč ze vzteku udeřil do tváře Madonu ve svatyni Santa Maria del Paradiso v Clusone (Bergamo) (19. června) A ještě černá Madona v Altötingu v Bavorsku, která vrátila život tříletému dítěti, které spadlo do potoka a utonulo (27. května); nebo Naše Paní v Ostiglia (Mantova), která se zjevila jedné malé hluchoněmé vesničance, aby požádala místní obyvatele o stavbu svatyně k její cti. Dítě poslušně oznámilo všem tento zázrak (26. listopadu). Konečně Madona, která oživla i se svým Dítětem Ježíšem, které udělilo požehnání věřícím kostela sv. Celsa v Miláně (30. prosince); nebo Madona v Schiaffo, jejíž tvář je zázračně oteklá od úderů jednoho opilého rouhače v dómu ve Vercelli (21. dubna).

A tak bychom mohli pokračovat na 760 stránkách, kde jsou představeny zázračné zásahy Matky Boží, o kterých kalendář vypráví. Ale největší zázrak o kterém kniha nemluví, ale o kterém se můžeme dočíst mezi řádky: Maria je skutečně Maminkou, která kráčí po našem boku a plane touhou, aby nás mohla vidět šťastné na věky. Proto nás nikdy neopouští. Naléhavě se přimlouvá za svět i za každého člověka: Maria nás chce všechny přivést do nebe, do náruče svého Syna. Hle, to je ten největší zázrak!

Constanza Signorelli, La Nuova Bussola Quotidiana