Madona z Matemblewa

Jeden z prvních příkladů z Mariánského kalendáře se týká místa u našich severních sousedů. Pokusím se toto poutní místo přiblížit.

Uctívá se zde socha »Matka Boża Brzemnienna«, tedy „Matka Boží těhotná“. Socha je vysoká 180 cm a široká 90 cm. Vznikla pravděpodobně v druhé polovině 18. st. v některé dílně v Gdaňsku. Je to dílo zručného umělce zhotovené z modřínového dřeva a polychromované. Tvář sochy je pohroužena v zamyšlení, na hlavě má zlatou korunu. Postava je bosá a šlape po hlavě hada. Je to typ apokalyptické Madony s dvanácti hvězdami kolem hlavy. Socha je uctívána v kapli na zalesněném vrcholku již 250 let.

Jeden místní stolař z Matarni v době kruté zimy se za sněhové bouře vypravil do Gdaňska, aby přivedl lékaře k nemocné manželce ve velmi pokročilém těhotenství. V zápase s krutým počasím mu došly síly. Protože to byl člověk hluboké víry, začal se horlivě modlit a prosil Boha o záchranu pro sebe i svoji nemocnou ženu a její nenarozené dítě. Náhle před ním stanula nádherná postava těhotné ženy. Pověděla mu, že se může vydat na zpáteční cestu, protože jeho žena již porodila syna a cítí se dobře. Stolař se povzbuzen a posilněn vrátil domů a shledal, že všechno je tak, jak mu tajemná postava sdělila.

O této zázračné události informoval po několika dnech cisterciáky v opatství Oliwie. Opat uznal jeho vyprávění za věrohodné a rozhodl, že zde na památku této události zbuduje klášter kapli. Zpráva se brzy roznesla po celém okolí. Na místě zjevení se začali shromažďovat věřící. Většinu tvořily těhotné ženy. Podle tehdejšího obyčeje každá z nich přinesla pytlík s hlínou. Postupem času začal se zde vršit kopec, který nabyl okázalých rozměrů. Na jeho vrcholu postavili mniši kapli a v ní umístili sochu těhotné Matky Boží.

Návrší má výšku devět metrů a průměr šest metrů s prudkým spádem svahů. Návrší lemuje dvanáct starých lip. Opodál rostou modříny, jejich věk se odhaduje na 250 let.

Vzhledem k amfiteatrálnímu uspořádání lip a kompozici modřínů je třeba potvrdit, že jde o pečlivé plánování a realizaci místa v druhé polovině 18. století, pravděpodobně z inspirace cisterciáckých mnichů. Na kapli je korouhvička se symbolem Maria s datem 1769.


                                     Cistercácké opatství dnes

Pramen: http://www.matemblewo.pl/sanktuarium-8112