Lesbička místo katolického světce

Pater Junipero Serra byl františkán z Katalánie. Narodil se 1713 na Mallorce a v 16 letech vstoupil k františkánům. Získal doktorát z filozofie, ale záhy nato přijal misijní kříž a odejel do zámoří hlásat evangelium Indiánům. Španělsku patřila tehdy rozsáhlá území dnešních Spojených států. 1749 cestoval lodí do Nového Španělska, jak se tehdy nazývalo Mexiko. Na jihozápadě patřila k španělské koruně také Kalifornie.

Jako skutečně horlivý misionář urazil pěšky 500 km do Mexico City. V tamním františkánském klášteře se seznamoval s lidmi a situací a své misijní působení zahájil v Sierra Gorda. Zdejší negramotné domorodce učil zemědělským a stavebním dovednostem.

Po zrušení svého řádu museli jezuité opustit svá působiště v Kalifornii. Františkáni mohli na jejich místa vyslat je 16 misionářů. P. Serra soustředil své působení na dnešní Kalifornii. Jeho deník a zápisky jsou dodnes cenným dokumentem o fauně, flóře a etnologii Kalifornie. Indiáni neznali zemědělství, živili se lovem a sběrem plodů.

                                                                                 P. Serra slouží polní mši

Po nalezení vhodného místa vybudovali misionáři svou stanici a kapli. Kolem kostelů budovali domorodci postupně opevněné vesnice. Tak vznikala kalifornská města San Francisco, Los Angeles, San Diego, Santa Barbara.

Horlivý španělský misionář zemřel 28. srpna 1784 v misijní stanici Svatého Karla Boromejského (Monterrey v Kalifornii) a je pochován v tamní bazilice. K 300. výročí jeho narození 2013 navštívil jeho hrob španělský trůnní pár. P. Serra byl v roce 1988 prohlášen za blahoslaveného; v letošním roce v rámci návštěvy papeže Františka v USA má být prohlášen za svatého.

Kalifornie se stala 1850 členským státem USA. V sídle jeho parlamentu – Kapitolu byla v roce 1864 zřízena National Statuary Hall Collection, ve které jsou umístěny sochy významných osobností, jejich plný počet je 100 pro 50 států. V roce 2000 umožnil parlament, aby sochy byly také vyměňovány. Kalifornie obsadila svá dvě místa sochami svých nejčestnějších osobností. Jednou z nich byl P. Junipero Serra a druhou byla socha zcela protikladné postavy racionalistického pastora, unitáře a svobodného zednáře Thomase Starr Kinga. Starr King už musel uvolnit své místo Rolandu Reganovi. Podobný osud však čeká i sochu zasloužilého františkána, zakladatele španělské Kalifornie.

                                                                        P. Serra v Kapitolu

Nové pojetí „zásluh“ a „hrdinství“

Své místo v americkém Olympu má P. Serra uvolnit Sally Rideové. Pokud k tomu opravdu dojde, najdou si slavnostní řečníci jistě dostatek zdůvodnění, proč je třeba dát přednost této ženě před misionářem, který se zasloužil o založení státu.

Rideová byla „první ženou“, která uskutečnila ve 32 letech kosmický let, ale byla to také první žena, která měla problémy se svou sexualitou a byla lesbičkou. Zemřela 2012 ve věku 61 let na rakovinu. Ona sama o své homosexualitě nemluvila, ale souhlasila s tím, aby tato skutečnost byla po její smrti zveřejněna. Senátor Ricardo Lara, iniciátor pocty, vyjádřil zcela jasně novodobou změnu paradigmatu: »Sally Ride bude první ženou, která zastupuje Kalifornii, a první ženou, která bude v Kapitolu zastupovat LGBT-Comunity.“ Tento demokratický senátor označuje sám sebe za katolíka a homosexuála, který drží krok s duchem doby: »…ale jde také o to, abychom naše hrdiny modernizovali«.

Už jenom představa, že homosexualita má představovat součást pojmu hrdinství, je v hlubokém rozporu s katolickou naukou. Od dob J. F. Kennedyho zastává však mnoho katolických politiků názor, že je možné být tak trochu katolíkem, ale v politickém rozhodování to pak nemusí hrát „žádnou roli“.

Vzhledem k očekávané papežově návštěvě nebude „sesazení“ P. Serry provedeno ihned. Ještě to musí po senátu schválit dolní sněmovna a nakonec podepsat guvernér. O tom, zda takové poctění lesbičky není nevhodným příkladem pro mládež, není vůbec řeč. Aby byli umlčeni možní odpůrci, bude prý pořízení nové sochy hrazeno zcela z darů soukromých sponzorů.

Zatím se vymýšlejí představy, co potom se sochou svatého františkána. Může prý být umístěna v misijní stanici San Diego. Demokratický senátor Ben Hueso přišel na nápad: „Proč mluvit o odstranění, když můžeme mluvit o ‚rotaci‘?

Co jiného můžeme očekávat od společnosti, ve které kandidátka na prezidentský úřad se opírá o hlasy příznivců LGBT?

                                  ZASTAVTE SE!

Podle katholisches.info