Křížové procesí v Petersburgu

Kazaňská Madona

12. září 2016 konalo se v Petersburgu velké procesí, které vedlo z Kazaňské katedrály přes Něvský prospekt do kláštera Alexandra Něvského.

Alexander Něvský, od 1249 kyjevský velkokníže, zadržel na Něvě 1240 vpád Švédů. 1242 odrazil postup Německých rytířů. Ruská pravoslavná církev ho oslavuje od roku 1547 jako svatého. Něvský prospekt je 4,5 km dlouhý a spojuje carský Zimní palác s klášterem, kde jsou uloženy světcovy ostatky.

Na této skvostné třídě se nachází 200 let stará Kazaňská katedrála, která byla postavena na místě dřívějšího chrámu Narození Panny Marie.

Tato katedrála je památkou na vítězství Ruska nad Napoleonem v roce 1812. Je v ní pochován maršál Kutuzov, vrchní velitel ruské armády. Před bitvami se v ní Kutuzov modlil o vítězství. Katedrála připomíná chrám sv. Petra v Římě.

Po Říjnové revoluci byl chrám zpustošen. Arcikněz Philosoph Ornatsky a jeho dva synové podstoupili mučednickou smrt. (Ornatsky zde slavil rekviem za oběti revoluce.) Na skalisku u Finského zálivu směl ještě pronést modlitbu a pak byl se svými syny a 30 dalšími obětmi zastřelen a svržen do moře.

1922 zkonfiskovala sovětská vláda všechny vzácné liturgické předměty a v katedrále zřídila 1932 muzeum ateismu.

V listopadu 1990 bylo na konci sovětské vlády změněno muzeum ateismu na muzeum náboženství a 1999 byl chrám vrácen pravoslavné církvi. Předání bylo ukončeno 2001. 2002 zde byla umístěna ikona Kazaňské Madony. Od roku 2007 je katedrála sídlem metropolity Novgorodu a Petersburgu.

2013 po více než 90 letech se opět konalo Křížové procesí, které připomíná přenesení ostatků Alexandra Něvského do známého kláštera na konci prospektu.

                                         (Procesí 12 září 2016)