Konkláve 2013. Výsledek zásahu Velké Británie?

                                                                                                6. 7. 2019

Ministerstvo zahraničí Velké Británie mohlo mít údajně důležitý podíl na volbě papeže Františka. To je názor Kateříny Pepinsterové na základě četných interview s klíčovými osobnostmi, jako je kardinál Corma Murphy O¨Connor a nynější britský velvyslanec u Sv. Stolce Nigel Baker, který tvrdí, že Anglie sehrála rozhodující roli při volbě argentinského papeže, určeného ke zničení katolické církve.


Catherine Pepinster, někdejší šéfredaktorka týdeníku Tablet, v knize The Keys and the Kingdom uvádí, že britská vláda mohla mít velký zájem na volbě papeže z několika důvodů. Především mezinárodní síť vztahů Vatikánu a vliv papeže na světovou rovnováhu nemohou Velkou Británii nezajímat. Jde především o „světový mír“, „ochranu prostředí“ a „boj proti chudobě“.

Proto britské velvyslanectví pokládalo konkláve 2013 za příležitost ovlivnit kardinály v zemích Commonwealthu, aby volili Bergoglia, pokládaného za ideálního kandidáta v boji ve prospěch míru, ekologie a proti chudobě.

Ostrovní říše se o tohoto papeže zajímala již v roce 2005, kdy vycítila jasnou shodu zájmů, a po tehdejším nezdaru se nyní s větším úsilím zaměřila na sérii setkání a kardinály na velvyslanectvích VB v jednotlivých zemích Commonwealthu. Do té doby se kardinálové dělili na dva tábory. V jednom přívrženci kardinála Sodana, v druhém kardinála Bertoneho. Hlavní evropští kardinálové (O´Connor, Danneells, Kasper a Lehmann) tvořili pověstnou mafii Sant Gallo, která podporovala Bergoglia již v roce 2005. Nyní se všechny síly spojily zajištění volby arcibiskupa z Buenos Aires.

Nejméně 11 afrických anglicky hovořících kardinálů bylo rozhodujícím způsobem ovlivněno O´Connorem. Ve jmenované knize je např. popisováno setkání kardinálů 7. března, kterého se účastnili také kardinálové Gracias (Indie), Turkson (Ghana) a Ouellet z Kanady. Kardinál O´Connor už ovšem překročil věkovou hranici pro konkláve a O´Brien se kompromitoval sexuálními skandály, takže z britských kardinálů zbyl jen Sean Brady.       ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Nigel Baker

Marphy O´Connor se  však vyznamenal jako pope maker. Den po svém zvolení objal Bergoglio O´Connora se slovy: „Je to tvoje vina, cos mi to udělal!                                                                          

Socci ve své knize »Tajemství Benedikta XVI.« ke konkláve 2013 uvedl, že je zcela oprávněné klást si otázku, jaké to byly motivy, které přiměly historicky protikatolickou mocnost a líheň zednářství, aby se zasadila o právě zvolení Jorge Borgoglia na papežský stolec.

Aldo Maria Valli – Duc in Altum