»Jen Maďarsko nám pomohlo«

Jen Maďarsko nám pomohlo

(Řím, Bagdád) 16. 2. 2018

„Jen Maďarsko nám pomohlo“, řekla v těchto dnech katechetka ze středoitalského města Tolentino. „Jen Maďarsko nám pomohlo, řekl chaldejský patriarcha před několika dny.

Slova vděčnosti jsou současně obžalobou vlád jiných západních států.

 Děkovné tradiční nešpory  v chrámu Božského Srdce v Tolentino                              

V srpnu 2016 bylo Tolentino zasaženo těžkým zemětřesením, které postihlo také Nursii, město sv. Benedikta a změnilo je na trosky a popel. Katechetka právě hovořila k 50 dětem v kostele Božského Srdce. Tento kostel, kde se modlila s dětmi, je jediným kostelem starého města, který je po zemětřesení opět zpřístupněný. Kostel a farní budova byly s finanční podporou maďarské vlády znovu vybudovány a restaurovány. Maďarsko bylo jedinou zemí, která pomohla. Kuriální biskup Giuseppe Sciacca a Mons. Nazzareno Marconi, biskup v Macertě, kam Tolentino spadá, slavili při znovuotevření kostela pontifikální nešpory podle tradičního obřadu.

„Jen Maďarsko nám pomohlo“ – Petriolo v Markách

                                             Petriolo                                                   

„Jen Maďarsko nám pomohlo“, říkají věřící také v Petriolo v italských Markách, které bylo r. 2016 rovněž postiženo. Petriolo má 2 000 obyvatel. Od Vánoc mohou opět slavit bohoslužby ve svém kostele. Také biskupství Fermo, kam Petriolo náleží, vyjádřilo vděčnost za maďarskou pomoc, kterou měli k dispozici spolu s prostředky z okolních farností. Městečko má 2 000 obyvatel.

„Jen Maďarsko nám pomohlo“, potvrdil babylonský patriarcha Raphael I. Sako z chaldejské katolické církve. 7. února se setkal s katolickou organizací „Kirche in Not“ a řekl: Světová církev nám mnoho pomohla, ale co se týká evropských vlád, bylo Maďarsko jediné, které přispělo, ačkoliv to není žádná bohatá země. Kdyby každá vláda věnovala jeden dva miliony, mohli bychom obnovit spálené domy a školy.

Když byl 9. prosince znovu zpřístupněn chrám Božského Srdce v Tolentinu, zúčastnil se slavnosti také maďarský ministr Zoltán Balog, státní sekretář pro národní menšiny Milós Soletész a maďarský vyslanec u svatého stolce Zoltán Kovács.

Ve svém projevu ministr Balog řekl:

To, co jsme udělali, je i symbolickým poselstvím. Zatímco geologické zemětřesení ničí základy a zdi budov a chrámů, hrozí Evropě i jiné zemětřesení, že zničí budovu evropské identity a křesťanské kultury.

Maďarsko tomu nechce nečinně přihlížet, nýbrž bude bránit křesťanské základy Evropy. I když nejsme bohatá země, dosáhlo Maďarsko takové hospodářské úrovně, která nám umožňuje pomáhat druhým.

Ministr Balog je kalvínský pastor. Kalvinistou je i maďarský ministerský předseda Viktor Orbán. Ten poslal do Tolentina poselství, ve kterém blahopřál obyvatelům Tolentina k úspěšně provedené práci.

Po předchozím zničení jste nám všem dali příklad houževnatosti, když jste během jednoho roku obnovili a zrestaurovali kosteltakže můžete pokračovat v modlitbě, kterou začali Vaši předkové.

V březnu 2017 v rámci návštěvy Říma zavítal mladý maďarský ministr také do Tolentina.

Bylo to dojemné, jak po vstupu do kostela, který byl dosud z bezpečnostních důvodů uzavřen, poklekl před svatostánkem s Nejsvětější svátostí oltářní – vzpomíná prior Bratrstva Božského Srdce Andrea Corradori.

V televizním interview řekl tehdy ministr:

Maďarsko může dostát výzvám budoucnosti, pokud se nevzdálí od křesťanských kořenů. Z toho důvodu chápeme svou odpovědnost pomáhat křesťanským společenstvím ve světě. Proto jsme ihned věděli: Musíme Tolentinu pomoci.

Ti, kteří neberou křesťanství vážně, pomáhají zahrabat zdi a základy evropské identity.

Pramen: Messa in Latino