Globální oteplování je bluf

                                                                                        28. 10. 2018

Je tomu letos 30 let, kdy 23. června 1988 se akademické odhady a teorie o globálním oteplování staly předmětem politické agendy a všudypřítomného veřejného mínění. Vědec NASA James E. Hansen ve veřejném slyšení v americkém senátu před komisí pro energii a přírodní zdroje dal povel k poplachu: Globální oteplení dosáhlo takového stupně, že se potvrdily počítačové simulace o skleníkovém efektu a můžeme očekávat extrémní události a vlny letních veder.

Počasí tehdy přálo jeho vývodům, protože USA zasáhla vlna horka a sucha. Pamětníci si mohou vzpomenout na Jobovy mediální zvěsti o ozonové díře a kyselých deštích.

Splnily se tyto předpovědi?

Odpověď zní: Nikoliv. Rozhodně ne. Šedesát let registrace meteorologických údajů potvrzuje zcela jasně, že

1) nedošlo k žádnému globálnímu oteplení, tj. k silnému růstu teploty na naší planetě.

2) nedošlo k žádnému globálnímu oteplení způsobenému lidskou činností.

3) Faktoru CO2 (údajný hlavní činitel zlověstného skleníkového efektu) se musíme omluvit, protože není odpovědný za globální oteplení a není faktorem, který kontroluje globální teplotu. Pokud jde o extrémní události, ty v posledních desetiletích nepředstavují žádný růst, počtem ani intenzitou.

Klimatolog Patrick Michaels a meteorolog Ryan Maue mezi jiným řekli: »Globální teplota pozemského povrchu se od roku 2000 nijak významně nezvýšila a povrchové teploty během 18 let byly na takové úrovni, jako bychom zastavili všechny emise kysličníku uhličitého, hlavního původce skleníkového efektu, ale my jsme nic takového neudělali.V roce 2017 bylo vypuštěno největší množstí CO2 (32Gt) a tento rok byl v celém období nejchladnější

A zmýlil se nejen Hansen. Modely vytvořené v Intergovernmental Panel on Climate Change OSN předpovídaly cirka dvojnásobně vyšší oteplení, než jaké bylo zaznamenáno satelitárním monitoringem za dobu 40 let. Lidé na celém světě by museli vydat drastické sumy, kdyby tento stav byl výsledkem lidských opatření, která jsme vůbec nepodnikli«.

Alessandro Martinetti, Corrispondenza Romana