Důrazné Boží svědectví o reálné přítommnosti

Blíží se Vánoce 2013 a dochází k nejnovějšímu eucharistickému zázraku. Pater Andrzej Ziombra, farář u sv. Jakuba v Legnici ho popisuje takto: »Posvěcená hostie spadla na zem při podávání sv. přijímání. Podle liturgických doporučení byla vložena do vody, aby se rozplynula. Po deseti dnech jsme zjistili, že se nejen nerozložila, ale vytvořila se na ní rudá skvrna. Biskup Stefan Cichy jmenoval vědeckou komisi pro expertízu a povolaní odborníci nebyli schopni vyložit původ rudé skvrny. Následovala podrobná histopatologická analýza a mikroskop institutu lékařské medicíny ve Vratislavi odhalil, že se jedná o částečku srdečního svalu, který nese stopy stresu jako po dlouhé agónii.

„Současně – vysvětluje farář – jsem měl za úkol shromáždit informace o zázračných uzdraveních, obráceních a o otázkách poutníků a dnes je jasné, že zde jsou velmi četná zázračná uzdravení a obrácení nejen ve srovnání s jinými oblastmi v Polsku, ale také v Evropě, USA, Kanadě a Jižní Americe. Přicházejí sem celé rodiny: je to významné hnutí.

K obrácením Pater Andrzej vysvětluje: »Jedná se něco více než o náhlé konverze. Vzpomínám si na případ jedné osoby z našeho města, která byla velmi nepřátelská vůči církvi po celý život a přímo proti ní bojovala. Pak jiná osoba, která měla na svědomí několik zločinů, navíc nevysvětlených a mimořádných, přistoupila ke svaté zpovědi a přijala první svaté přijímání: radikální obrat: od ateismu k horoucí víře«.

»Co na mě obzvláště zapůsobilo – říká farář – je skutečnost, že v hostii se nacházela tkáň z umírajícího srdce, a to poukazuje nepochybně na Ježíšovu oběť. Skutečnost, že Ježíš Kristus položil svůj život za každého z nás a učinil tak skrze kruté utrpení, mě nutí, abych jako katolík dal svůj život jako oběť s plnou odevzdaností; tak, aby i život každé rodiny byl vtělen do této oběti«.

Legnica se nyní stala symbolem pro celé Polsko, ba i v jiných částech světa je tento eucharistický zázrak stále více poznáván.

»Je zde velký zájem ze strany médií – říká Pater Andrzej – ale pro mne je překvapením, že poutníci přicházejí bez ustání, dokonce z Ameriky a Asie. To je znamení, že Pán vyvolal univerzální podnět«.

Doktorka Barbara Egelová, kardioložka a členka komise, která prováděla bádání, referuje, že vzorky odhalily přítomnost struktur tkání, které byly podrobeny mikrobiologickým testům zaměřeným na DNA. Po zkouškách ve Vratislavi komise provedla další zkoumání na univerzitě ve Štětíně, která vedl známý patolog profesor Mirosław Parafiniuk.

Výsledky po ještě podrobnějším bádání nepřipouštějí žádnou pochybnost: jedná o tkáň ze srdečního svalu ve stavu agonie.

Biskup Zbigniew Kiernikowski, nynější ordinář diecéze Legnica, se v lednu 2016 odebral do Vatikánu a předložil Kongregaci pro nauku víry výsledky obou studií.

O Svatém týdnu 2016 odpovídal biskup na otázky Kongregace a prohlásil, že existuje vědecká jistota, že máme co do činění s nadpřirozenou událostí. V dopise dala Kongregace povolení k vyhlášení zázraku a povolila úctu věřících.

Okolnosti, které charakterizují případ v Legnici, jsou identické s dalšími eucharistickými zázraky jako Sokółka, Buenos Aires a Lanciano.

V knize Un cardiologo visita Gesù. I miracoli eucaristici alla prova della scienza (nakl. Studio Domenicano Bologna 2018) dr. Franco Serafini, kardiolog, který se účastnil medicínských výzkumů eucharistických zázraků v Lancianu, Buenos Aires, Tixtle, Sokółce a Legnici potvrzuje, že ve všech případech se přesně opakuje totéž schéma. Pětkrát v pěti případech byla přítomná tkáň lidského srdce«. »Ale to, co mě nejvíce uchvacuje – říká dr. Serafini – je skutečnost, že se jedná o srdce v hlubokém utrpení. Při histologických zkouškách totiž zjišťujeme znaky infiltrace leukocytů a fragmentaci segmentů tkáně myokardu, která prokazuje velice přesně stav utrpení, v jakém se srdce nachází. Jedná se o klinický obraz infarktu a stresu, bez přítomnosti koronární choroby, který prožívá ten, kdo obdržel hroznou zprávu, jako je rodinná tragédie a je raněn fyzickým traumatem nebo extrémním zážitkem. Máme před sebou tělo a krev člověka v agonii, jehož klinický stav je srovnatelný s tím, kdo je mučen jakožto přibitý na kříž«.

Zatímco Eucharistie je uvnitř církve z mnoha aspektů vystavena útokům, eucharistické zázraky nám připomínají skutečnost těla a krve, která vydává svědectví o »reálné přítomnosti« v plném rozsahu.

Aldo Maria Valli

 Viz také: Věda o Eucharistii