Donald Trump na odchodnou

                              20.1. 2020

Trumpovy poslední tři odkazy připomínají Američanům, „že prosperita nebude existovat, dokud potraty neskončí a každý nenarozený nebude považován za dítě Boží“, že chudé rodiny musí dostávat pomoc při vzdělávání dětí, že bez náboženské svobody není demokracie. A uvádí seznam opatření přijatých v tomto ohledu. Říkají, že jeho působení se zakládalo na jeho hlubokém přesvědčení, ale první, kdo tomu nerozuměl, byla církev, a to navzdory tomu, že obhajoval ty, kteří jsou poslední.

Podpora posvátnosti života, svoboda náboženství a svoboda vzdělávání. Toto jsou poslední tři odkazy, kterými se odcházející prezident Donald Trump rozhodl pozdravit americký lid. Třemi proklamacemi, které ukazují, jak velice tento protestantský magnát politicky odpovídal na to, co tvrdí sociální nauka církve. „Lidový prezident“, titul, který rád slyšel, obhajoval nejen nezadatelné principy jako první faktor sociálního míru, ale také nižší příjmové třídy (je to republikánský prezident, který získal nejvíce hlasů od populace afroamerické a hispánské).

Je třeba říct, že jeho výběr nebyl veden čistě volebním zájmem, ale že si 15. leden vybral jakožto den následující po dni oslav náboženské svobody, a připomněl, že ji hájil jak ve světě (Podpora fondů na ochranu náboženských menšin), tak ve Spojených státech, a to po období Obamovců, kdy řada náboženských ústavů, škol, nemocnic a společností křesťanských vlastníků byla nucena dodržovat pravidla, která jsou v rozporu s jejich svědomím v oblasti potratů a rodiny.

Prezident proto objasnil: „Rovněž tak jsme chránili právo zdravotnických pracovníků na to, aby nebyli nuceni provádět výkony, které porušují jejich nejhlubší víru“, a také zajišťujeme, aby církve a další náboženské organizace mohly dostávat půjčky za stejných parametrů jako každá jiná instituce“. Trump poté hovořil o snaze své administrativy, aby státní guvernéři chránili svobodu vyznání jako primární právo i během situace koronaviru, a ponechávali otevřené budovy, které je nutno považovat za stejně důležité jako obchodní zařízení.

Prezident dodal: „Skončili jsme s nesprávnou politikou odpírání přístupu k financování vzdělávání na vysokých školách a univerzitách, které historicky navštěvuje černošská populace kvůli jejich náboženskému charakteru, a odpírání podpory těm, kteří vykonávají veřejné služby pro náboženské organizace“. Tento krok také umožnil chudým přijímat stipendia na náboženských univerzitách na vysoké úrovni. Souvisí to s Trupovým prohlášením ze dne 17. ledna k Národnímu týdnu svobody volby vzdělávání (24. – 30. ledna 2021) ve prospěch financování všech chudých lidí, kteří kvůli svým příjmům jsou nuceni volit si jen průměrné vzdělání.

Nakonec 17. ledna vyhlásil také Národní den posvátnosti lidského života (22. ledna), aby podpořil to, co vysvětlila Matka Tereza z Kalkaty, že dokud nepřestanou potraty, nebude mezi lidmi nikdy existovat mír. Trump řekl, a to s důrazem, že pouze „pokud se s každým člověkem zachází jako s milovaným Božím dítětem, mohou lidé plně využít svůj potenciál, mohou komunity vzkvétat a Amerika bude místem naděje a svobody“.

Také, jak ujistila sestra Dede Byrne během Republikánské konvence v roce 2020: „(Trumpova) víra ve svatost života přesahuje politiku.“ Ve svém nedělním prohlášení prezident ve skutečnosti zopakoval: „Každý lidský život je darem pro svět. Ať už se narodí nebo nenarodí, mladý nebo starý, zdravý nebo nemocný, každý člověk je stvořen ke svatému obrazu Božímu“. Trump se nespokojil s tím, jak tomu bylo u tolika jeho předchůdců, že by pouze hovořil o podpoře života, ale zákony o potratech by považoval za nedotknutelné. U něho čteme: „Jsme téměř 50 let po výroku Nejvyššího soudu ke kauze Roe v. Wade“, protiústavním a chybném rozhodnutí, které „zrušilo státní zákony zakazující potraty a způsobilo ztrátu více než 50 milionů nevinných životů“.

Trump navzdory úsilí, které se ho snažilo všemožně rozdrtit nečestným jednáním a silným nátlakem trvajícím více než čtyři roky, vyjádřil naději, že „silné matky, odvážní studenti, úžasní členové komunity a lidé víry povedou mocné hnutí k probuzení svědomí Ameriky a k obnově víry, že každý život si zaslouží úctu. Jeho výzva ke každému člověku, aby uznal posvátnost života, rezonuje v Americe silněji než kdykoli předtím“, a to tak, že v posledním desetiletí míra potratů neustále klesala a dnes jsou více než tři ze čtyř Američanů pro omezení potratů“.

Prezident vypočítal své kroky proti potratům (zde jeden v souladu s druhým). Když začaly útoky na náboženské pěstounské agentury, které odmítají dát děti lidem stejného pohlaví, „moje správa hájila zásadní roli adopce založené na víře“. Vypočítává pak mezinárodní akty proti potratům uvedené jako právo (jako v OSN (zde) a (zde), a děti, které přežily potrat a narodily se živé.

A co říci o „více než 200 federálních soudců“, kteří ústavu nevykládají a nečtou ji jako takovou, tj. jako chartu, která se řídí zákonem a hájí život, přesto, že „někteří ve Washingtonu bojují za udržení USA mezi malou hrstkou národů – včetně Severní Koreje a Číny – které umožňují selektivní potraty po dvacátém týdnu“.

Nakonec požádal Američany, aby „mluvili jménem těch, kteří nemají hlas … a podporovali každou hrdinskou matku, která zvolí život …, aby bránili život každého nevinného a nenarozeného dítěte, z nichž každé může přinést lásku, neuvěřitelnou radost, krásu a milost našemu národu a celému světu … Žádám každého občana tohoto velkého národa, aby poslouchal zvuk ticha způsobeného celou generací, a poté zvýšil hlas, za všechny, kteří byli postiženi potratem“.

Poté reagoval na projev první dámy Melanie Trumpové, týkající se její práce ve prospěch nevinných obětí internetového obchodu s bílým masem.

Takto Trump opouští Bílý dům, milovaný od lidí a odmítaný elitami. A dokonce i těmi, které by jejich víra měla přimět, aby stáli po jeho boku. Protože kromě života, rodiny, svobody vzdělávání, církve a víry Trump nezapomněl ani na ty poslední. Chránil svůj národ před kriminalitou a terorismem, které s sebou přináší masivní přistěhovalectví. I levicový časopis přiznává, že mu v tom neprávem bránila TGAV, která ohrožuje naši demokracii, jak (zde) připouští Antonio Soci.

Hovoří se o „podrážděných liberálních elitách, které nejsou schopny naslouchat zavrženíhodným (termín, kterým Clinton označoval Trumpovy voliče, pozn. red.), přičemž Trump, jakožto poražený „obdržel nejvíce hlasů v celé americké historii: 75 milionů hlasů (přesně sečteno, a pamatujte, že existují videozáznamy o velkých volebních podvodech) také proto, že právě „pod ním vzrostla základní mzda v nejnižším platovém rozmezí o 4,5%, střední příjem na rodinu se zvýšil z 62 898 USD v roce 2016 na 68 703 USD v roce 2019. Trump financoval historicky černé univerzity (HBcu) a vytáhl z vězení na 4 tisíce černochů uvězněných dle zákona o trestné činnosti, vypracovaného v roce 1994 jistým Joe Bidenem; zatímco „loni v září 56% voličů uvedlo, že jsou na tom lépe než před čtyřmi lety“. A také exit polls potvrdily, že Trump získal 26% nebílých hlasů s 11% afroameričanů, 31% hispánců a 30% asijských Američanů, což je o 3 procentní body více než v roce 2016 mezi všemi třemi skupinami.

Ale možná to není to, co by zajímalo ty, kteří neustále mluví o chudých, ale přitom zapomínají, že bez obrany jsou ti nejmenší a poslední, děti zabité bez hlásku, přičemž i boj za chudé se zde jeví jako pouhý nástroj. Obtíž je v tom, že ti, kteří se tváří jako zastánci těch, co nemají žádná práva, ve skutečnosti nerespektují důstojnost všech ostatních lidských bytostí. A to natolik, že „demo“ jsou nyní považováni za stranu elit.

Benedetta Frigerio, Nuova Bussola Quotidiana