Covid -19 a sexuální zneužívání

           23. 3. 2020

Covid -19 – a epidemie sexuálního zneužívání u katolického kléru

V Číně zemřel Li Wenliang, lékař, kterého uvěznila policie ve Wuhanu, protože publikoval zprávu o smrtelné hrozbě koronaviru. Jeho smrt vyvolala masový hněv a bolest, jaké čínská média dosud nezažila.

Způsob jakým komunističtí vládci reagovali na pandemii koronaviru, se velmi podobá jednání špiček katolické církve, které utajovaly pravý stav a skutečnou příčinu sexuálního zneužívání v řadách kléru.

Zatímco větší část udání o zneužívání v posledních letech přišla z USA, odpovědní vatikánští činitelé teprve v roce 2019 referovali o tisících případů, a o mnohých z nich jsme dosud ani neslyšeli. Tento postoj hodnotí někteří vatikanisté tak, že nic horšího se nemohlo ani přihodit.

V roce 1985 Pater Thomas Doyle OP upozornil vatikánské funkcionáře a všechny biskupy USA na těžké důsledky sexuálního zneužívání v řadách kléru ve své zprávě »Problém sexuálního zneužívání kléru s požadavkem vyrovnat se s ním způsobem srozumitelným a odpovědným«.

Způsob, jakým čínští funkcionáři naložili s doktorem Li Wenliangem, připomíná způsob, jakým hlavy církve vyobcovaly P. Doyleho z jeho úřadovny na Apoštolské nunciatuře ve Washingtonu a jak zahrabali do písku jeho písemnou zprávu. Byl to arcibiskup Edwin O´Brien, který odvolal Doyleho z funkce a kardinál Teodor MacCarrick ho suspendoval, aby mu zabránil podávat informace o zneužívání mladých seminaristů, o kterých věděl jako o záměrně utajovaných.

Tak jako se stovky a tisíce osob mohly vyhnout kontaktu s koronavirem, kdyby čínští funkcionáři poslechli doporučení doktora Wenlianga, tak tisíce katolíků na celém světě mohly být ušetřeny skandálu zneužívání kleriků ze strany hierarchie, kdyby církev nebyla potlačila varování P. Doyleho. A jestliže Doyle upozorňoval, že ignorovat tento problém může stát církev až miliardu dolarů, vyšlo nakonec najevo, že církev v USA zaplatila čtyři miliardy jako odškodné za zneužívání a náhradu výdajů vyšetřování.

Doyle nebyl jediným expertem, který bubnoval na poplach a byl přitom násilně umlčen. V roce 2001 američtí skauti diskutovali, zda souhlasit s homosexualitou a přijímat homosexuály jako skupinové vedoucí. Již před dvaceti lety začali katolíci přijímat do seminářů gaye, jak dokumentuje don Paul Sullins ve své studii z roku 2018: „Sexuální zneužívání kléru“. Dříve než skauti připustili gaye na místa vedoucích, varovala je dr. Juditth Reismanová, jejíž studie spolu s dalším dokládaly, že 73% homosexuálů obtěžuje dospívající nebo chlapce.

Jak nyní víme, špičky skautingu varování Reismanové ignorovaly a uvěřily těm, kteří tvrdili, že souvislost mezi pedofilií a homosexualitou neexistuje. To, co skauti nedokázali pochopit, je skutečnost, že skauti jsou v postpubertálním věku a nikoliv předpubertálním. A několik roků nato, co připustili gaye za vedoucí, výzkum John Jay College of Criminal Justice referoval, že více než 80% obětí sexuálního zneužívání jsou klerici v postpubertálním věku. Výzkumy navíc ukázaly, že   »pedofilů mezi obviněnými kněžími je méně než 5%“.

Tedy zatímco homosexuálové nepředstavovali nebezpečí pro chlapce, není možno tvrdit, že gayové jako vedoucí skautů a kněží nepředstavují hrozbu pro mládež. Kdyby zde žádné riziko nebylo, nebyli by skauti oznámili 17. února 2020 svůj krach, právě tak jak to udělalo více než dvacet katolických diecézí a řeholních řádů USA.

Ukázalo se, že čínští funkcionáři široce podcenili počty zasažených koronavirem. Počínaje 18. únorem 2020 bylo referováno, že čínské úřady podcenily nakažlivost Covid -19, která dosáhla překvapujících 520 %. Toto podcenění se neliší od podcenění biskupů USA v konfrontaci se studií John Jay z 2004, která prokázala, že 4% katolických kleriků bylo obviněno ze zneužívání, protože biskupové podcenili počty obtěžovatelů ve svých diecézích v poslední polovině 20. století.

Dříve než se kardinál arcibiskup Edwin O´Brien stal vojenským ordinářem, ohlásil jen 2 případy sexuálního zneužívání, které se měly vyskytnout v období 52 let před studií John Jay. Ačkoliv to byly dva případy nejvíce známé, protože o nich mluvil i papež František, když byl arcibiskupem v Buenos Aires (»v mé diecézi se nic nikdy nestalo«). Ale síť Bishop Accountability nyní odhalila na 150 kněží obviněných z prokázaného zneužívání.

L’Associated Press nedávno identifikovala »více než 900 příslušníků kléru obviněných ze zneužívání mládeže, které scházely na seznamu diecézí a řádů. Těžké a doložené podcenění zneužívání ze strany kléru je mnohem vyšší, než udává výzkum John Jay.

Stejně jako mnoho lidí na světě je rozhněváno na čínské funkcionáře, kteří podcenili Covid-19, protože utajili zprávy lékařů, jako je Li Wenliang, podle kterého se virus přenáší z osoby na osobu, tak také mnozí katolíci a rodiče mladých katolíků a skautů se právem hněvají na církev a vedení skautingu, že v dovolili homosexuálním lovcům jejich reje a nevěnovali pozornost varování P. Thomase Doyleho a doktorky Judith Reismanové.

Čínského prezidenta Xi Jinpiga a papeže Františka je třeba označit jako odpovědné za obojí krizi. Je zajímavé, že Ren Zhigiang, kritik prezidenta Xi, a arcibiskup Carlo Maria Viganò byli nuceni žít na utajeném místě. Někteří přátelé Zhiqianga se obávají o jeho život.

Poté, co papež před rokem a půl oznámil, že bude zveřejněno obvinění prelátů, kteří kryli predátora kardinála McCarricka, dosud nebylo zveřejněno vůbec nic.

Jeden novinář, nositel Pulitzerovy ceny, který se zabývá záležitostmi kolem Covid-19 a skandálů kléru a chce zůstat v anonymitě, prohlásil: Všechny mocenské instituce se jeví, jakoby dosáhly bodu, ve kterém pracují, aby chránily samy sebe a nikoliv osoby, pro které byly utvořeny.

Přesně jako prezident Xi zasáhl proti Li Wenliangovi a dalším, kteří kritizovali jeho jednání, protože vedlo k pandemii, tak také preláti jako kardinál Blase Cupich a Mons. Barry Knestout se postavili proti kněžím, jako je Paul John Kalchik a Mark White, kteří – podobně jako arcibiskup Mons. Viganò – kritizovali papeže Františka a špičky církve, protože zakrývali vazbu mezi homosexualitou a zneužíváním mladistvých a seminaristů příslušníky kléru. Na rozdíl od Li Wenglianga, který je mrtvý a Ren Zhiqiang »nezvěstný«; mons. Viganò žije na utajeném místě; P. Mark White byl umlčen, jen P. Paul John Kalchik má být ještě přijat zpět na místo, které musel opustit, protože jeho farníci spálili duhový prapor, který vyvěsil na jeho kostele gay, jeho předchůdce, který zemřel za skandálních okolností.

Gene Thomas Gomulka, Chiesa e post concilio