Chronologie lutersko – katolického sbližování od roku 2013:

17. června 2013

Během sněmu Luterského světového svazu (LWB) byl představen studijní dokument Lutersko-římskokatolické komise pro jednotu a Papežské rady pro jednotu křesťanů:

Od konfliktu ke společenství“

Na 90ti stránkách je zpracována idea oslavovat v roce 2017 společně 500 let reformace. Má jít nikoliv o rozkol, nýbrž o „teologické pohledy reformátorů a odpovědi na tridentský koncil“. Protože v současném ekumenickém období nejde už o to, co rozděluje, nýbrž o to, co je společné.

Obsahové stránky ve veřejných projevech hrají podivuhodně bezvýznamnou roli, protože Lutherovy názory i odpovědi koncilu jsou v některých katolických kruzích tabu.

2. ledna 2015 – Kardinál Marx: Katolíci se mohou od Luthera učit

Kardinál Marx je arcibiskupem v München- Freisng, předseda německé biskupské konference, předseda komise biskupských konferencí EU a člen Bergogliovy devítky.

Podle kardinála Marxe neměl Martin Luther záměr vyvolat rozkol, nýbrž upozorňoval na nesrovnalosti v hlásání evangelia. Luthera mohou dnes katolíci číst s uznáním a učit se z jeho myšlenek. Tento vývoj není dosud dostatečně oceněn. O rozdílech v nauce kardinál nehovoří. Jeho článek komentuje blog rorate caeli výstižně:

Z toho, co můžeme každý den číst, zdá se, že nejdůležitější německý hereziarcha byl na konci života ještě pravověrnější než velká část dnešních německých katolických biskupů a kleriků, kteří, jak se zdá, nevěří v nic. Není to snad to, čemu se podle kardinála můžeme dnes od Luthera naučit?

4. května 2015 – Antje Jackelen ve Vatikánu: Společná ekumenická slavnost v Lundu

Arcibiskupka švédské luterské církve Antje Jackelen, členka LWB, byla přijata papežem Františkem na audienci. U příležitosti 25. výročí návštěvy Jana Pavla II. jsou ve Švédsku plánovány společné ekumenické nešpory v Lundu. Jackele připomíná „studijní dokument“ z roku 2013 Od konfliktu ke společenství o připravované společné lutersko-katolické reformační slavnosti v Lundu. Proslýchá se, že by se mohl účastnit papež František.

16. září 2015 – Park Martina Luthera v Římě

Římská městská správa přejmenovala jeden malý park v blízkosti Kolosea podle Martina Luthera. Slavnosti se účastnil levicový starosta Ignazio a oficiální zástupce německého Bundestagu. Návrh podali luteráni a adventisté. (Měl to být zpožděný dík za to, jak Luther nikoliv přátelsky označil Řím za „Babylonskou děvku“?)

15. listopadu – Bergoglio v luterském kostele v Římě

                                (viz)

12. ledna 2016 Společná památka Reformace

LWB a Papežská rada pro jednotu křesťanů oznamují současně v Ženevě a v Římě společnou oslavu památky Reformace 31. října. Kardinál Koch vyzývá biskupské konference k přípravě. Cílem je prosit o odpuštění ran, které rozštěpení církve způsobilo a zanechalo.

19. ledna 2016 – Pastor Kruse interpretuje papežovy výroky

Zenit shrnul obsah těmito slovy:

Papež vyzval každého věřícího, aby převzal odpovědnost před Bohem a podle svého svědomí rozhodl, zda je možná společná účast katolíků a protestantů na Eucharistii. Není žádného teologického důvodu, proč by tomu tak nemohlo být.

Téhož dne se podává u Svatého Petra Eucharistie luteránské delegaci z Finska.

20. ledna 2016 – Papež k protestantům na generální audienci:

» My všichni, katolíci, pravoslavní a protestanti tvoříme královské kněžstvo a svatý národ

25. ledna 2016: „Nová ekumenická liturgie v Lundu“

František, úřadující předseda LWB biskup Munib Youan a generální sekretář Martin Junge budou slavit podle „Common Prayer“ zvláštní liturgii. Účast švédských katolíků se nepředpokládá.

Dóm v Lundu byl původně katolickým biskupským chrámem. V roce 1537 ho zabrali luteráni.     (viz)                                

14. března 2016 – Kardinál Kasper vydává knihu o Lutherovi

Podle Kaspera se katolická církve v letech 1517 – 1521 mýlila a mýlí se dodnes, když Řím nepřijal Lutherovu výzvu Římu k pokání. Místo pokáním reagoval Řím odsouzením. Kasper staví do jedné řady Luthera a sv. Františka z Assisi(!).

25. března 2016 – Velkopáteční kázání u Sv. Petra

R. Cantalamessa v přítomnosti papeže: „Je to Lutherova zásluha, že vynesl na světlo pravdu o Boží spravedlnosti“.    (viz)

7. května 2016 – Margot Käßmann: Papež František je reformátor jako Luther

Osservatore Romano zveřejnil komentář oficiální luterské vyslankyně, ve kterém označuje Františka za reformátora, jako byl Luther.

1. června 2016 – Papež se 1. listopadu ve Švédsku setká také s katolickým společenstvím

Toto rozhodnutí přišlo dodatečně po velkém rozhořčení švédských katolíků.

26. června 2016 – Papež opakuje Kasperovu tézi: »Luther měl pravdu«

Dnes jsme my, protestanti a katolíci sjednoceni v nauce o ospravedlnění. Vyvolal tím velkou radost u protestantů.            (viz)

16. září 2016 – Kardinál Marx: Luther je »bombastická postava«

Na společné tiskové konferenci s EKD, s Bedfordem Strohmem: Rozdíly mezi katolickou a luterskou naukou jsou dávno vyvrácené předsudky. Ohlašuje spolu s Bedfordem Strohmem „smířenou různost“ bez „sjednocené organizace“.

13. října 2016 – S Lutherem k papeži

Papež přijímá účastníky extravagantního „ekumenického projektu“ S Lutherem k papeži, společné pouti katolíků a luteránů, kterou zorganizovali někteří biskupové. Přinesli s sebou rudě natřenou Lutherovu sochu.   (Více zde)

14. října 2016 – Německý prezident Gauck: »Luther vykonal světové historické dílo.«

Bývalý pastor prohlásil: »Středověkem formovaný křesťan bez bázně před ďáblem vyvinul krok za krokem nový obraz světa. To byl počátek moderny. Staví do centra roli individua. Také jeho idea kněžství všech věřících je neuvěřitelný protest proti staleté instituci a proti církevní vrchnosti. Razil tak cestu k ideji důstojnosti každého člověka«.

Gauck tak shrnul vytoužený výsledek: Už nic o Bohu ani o náboženství: Jde o zednářskou apoteózu člověka.