Biskup Voderholzer : »Dialog s islámem vedou jen falešní křesťané«

Ukaž mi, co nového přinesl Mohamed, a zjistíš, že to byly jen věci špatné a nelidské, jako jeho příkaz šíříit s mečem víru, kterou hlásal“, citoval Benedikt XVI. Manuela II. Paleologa v Lectio Magistralis v Řezně v roce 2006.

Biskup Luigi Padovese, apoštolský vikář v turecké Anatolii byl zavražděn v roce 2010, přesně před 10 lety. Jeho řidič a vrah přitom volal: Allahu Akbar, a prohlásil biskupa za falešného proroka.

Mons. Rudolf Voderholzer, biskup v Řezně od roku 2012, varoval při té přéležitosti věřící před islámem. Prohlásil, že to není statická entita, ale vzešly z něj postupem času různé vlivy a kultury. Západ však není pouhým součtem kultur a byl podstatně ovlivněn křesťanstvím. Náš liturgický kalendář, naše koncepce času, naše umění, hudba a literatura představují základní rozlišení mezi světskou a duchovní oblastí a bez křesťanství jsou nemyslitelné.

Islám je realistický a vstoupil na scénu s požadavkem potírat základní křesťanské pravdy: víru v Nejsvětější Trojici, vtělení Božího Syna Ježíše Krista a jeho výkupnou smrt na kříži. Integraci islámu může podporovat apožadovat pouze ten, kdo svou víru nezná, nebo je jeho víra je falešná.

Benedikt XVI. řekl pastoračním pracovníkům v Luganu: »Turecko nemá s Evropou nic společného, proto by bylo hanbou zahrnout je do Evropské unie. Evropa není jen geografickým, ale kulturním konceptem vytvořeným historickou cestou založenou na křesťanské víře. Osmanská říše byla vždy s Evropou v rozporu. Přesto, že Kemal Atatürk budoval ve 20. letech sekulární Turecko, tato země zůstává jádrem starověké osmanské říše, má islámský základ zcela odlišný od Evropy, která je společenstvím evropských států s křesťanskými kořeny«.
                                                 

Současná přeměna křesťanské baziliky Hagia Sofia na mešitu je závažný neuctivý fakt považovaný v celém křesťanství za rouhavou urážku.
                                                        

http://blog.ilgiornale.it/franza