Bergogliův duchovní vůdce

                                                                                          16 1. 2017

Odkud se vzala Bergogliova pověstná posedlost zaplavit křesťanskou Evropu pohanskými migranty? Tento „biskup Říma“, tak soptící na bohatce, kteří mají na svědomí strádání chudiny, si prapodivně libuje ve společnosti multimiliardářů, ze kterých si dokonce vybírá za své nejlepší poradce (pokud si je vůbec vybírá, a nejsou mu „dosazováni“). Již na přelomu roku 2014/2015 se mluvilo o tom, že k jeho poradcům patří Peter Sutherland, irský bankéř a politik. A skutečně, v únoru 2015 ho Bergoglio jmenoval předsedou vatikánské International Catholic Migration Commission (Mezinárodní katolické migrační komise) a v mnoha publikacích se  o něm hovořilo jako o poradci Správy majetku Apoštolského Stolce (APSA). Tento někdejší irský generální prokurátor byl 1985 – 1989 evropským komisařem pro hospodářskou soutěž. V červnu 1995 se stal   prezidentem Goldman Sachs International a současně prezidentem naftového koncernu BP. Jeho různé a četné bankovní funkce se nedají ani vypočítat. Byl vedoucím členem skupiny Bildberger a tzv. trilaterární evropské komise. Generální sekretář Kofi Anan ho 2006 jmenoval zvláštním vyslancem OSN pro migraci a v této funkci setrval až do roku 2017. O působení různých těchto tajně jednajících orgánů se hovoří jako o stínových vládách a globálních elitách.

Sutherland byl skutečně jedním z vedoucích reprezentantů vysokých financí a stínových vlád. Z této pozice požadoval rozpuštění současných evropských států pomocí migrace a multikulturality. Jako přednostní cíl definoval, že Evropská unie se musí stát příkladem homogenity a likvidace „odlišování od druhých“. Jde mu o vytváření multikulturních států a na tomto základě vyzval Evropu, aby přijala přistěhovalectví jako šanci, jak vytvářet ve státech různá nová „sociální společenství“.

Jako hlavní podporovatel masové migrace z Afriky a Asie do Evropy vstoupil do okruhu papežových politických poradců. Jeho rady zaznívaly z různých Bergogliových projevů. V Římě mu přezdívali „globalizační papež“ a srovnávali jej s Georgem Sorosem, Davidem Rockefellerem a Henry Kisingerem. Pod papežem Františkem mohl vyvíjet silný vliv na katolickou církev. Patřil k poradcům univerzity Opus Dei v Navaře.

Podnikal křížové výpravy na podporu masové migrace jako nástroje na potlačení originálních kultur a rozšíření mondalismu a multikulturalismu. Tento nový světový řád má umožnit cirkulaci lidských bytostí bez omezení, stejně jako cirkuluje zboží a finanční kapitál. Státní hranice jsou jenom překážkou, a jsou proto anachronismem. Dával zelenou spekulantům jako je George Soros, aby se mohli rozvíjet tam, kde mají nejlepší podmínky.

Jako všechny totalitní a absolutistické ideologie také „neoliberální mondalismus“ hlásá nástup nového člověka. Má jím být „homo economicus“, který potlačil svou vlastní identitu a je homologován, aby byl zcela k dispozici velkým podnikatelským mnohanárodním a globálním elitám a některým sektorům, které podle něho vybočí z katolické církve.

Sutherland se stal pseudoideologem „modernistické a otevřené církve papeže Bergoglia“ spolu s dalšími osobami z oblíbených kruhů jako jsou Emma Bonino, Luigi Manconi, Roberto Saviano a spol., jejichž aspirace se již nyní rozlévají do světa skrze Bergogliovy projevy a kázání.

Sutherlad prohlásil k anglickým lordům:

Evropská unie musí udělat to nejlepší, co dovede, aby pohřbila homogenitu svých členských států.

Jako důvod uvádí, že lidé mají mít právo jít kdykoliv tam, kam chtějí. O motivech takového jednání a zájmů se nezmiňuje.

I tento superman byl pouhý člověk a 7. ledna ho Pán povolal před svůj soud.

S napětím se očekává, koho Bergoglio po svém návratu z Ameriky jmenuje na místo svého zesnulého superporadce.

Pramen: Nuova Bussola quotidiana