Bergogliova mantra

Bergogliovu cestu do Egypta 28. – 29. dubna, předznamenaly krvavé události, ke kterým došlo v této zemi na Květnou neděli.

Vatikánská mantra

»Mantra Vatikánu, především pak Bergoglia zní nadále: „Islám je náboženství míru“. Je přísně zakázáno mluvit o „náboženské válce“ nebo o „islámském terorismu“«. (Sandro Magister)

La Civiltà Cattolica ovšem obnažila zcela charakter islámu:

»Islám vede náboženskou a zničující válku.«

To jsou vážná slova jezuity P. Luciano Larivery z roku 2014.

K nim se připojil další papežův řeholní spolubratr P. Henri Boulad. Je to 86-letý jezuita, který žije v Alexandrii v centru koptické církve. Pochází ze syrské rodiny. Jeho životní zkušenost: Většinu příhod křesťanských rodin je možno číst jako dějiny pronásledování křesťanů.

Henri Boulad studoval v Libanonu, v Egyptě, ve Francii a v USA. Byl vysvěcen na kněze v melkitském ritu.

Na Zelený čtvrtek zveřejnil L´Osservatore Romano jeho rozhovor. Jezuita prohlásil, že

»umírněný islám je hereze«.

První část Koránu mluví sice o křesťanech a židech jako o přátelích a představuje duchovní poselství smíru a otevřenosti. Když však Mohamed musel opustit Mekku a založil Medinu, došlo k obratu. Z duchovního vůdce se stala hlava státu a politicko-vojenský vůdce. Dnes tvoří tři čtvrtiny Koránu súry pocházejících z Mediny, které vyzývají k válce, násilí a boji proti křesťanům. Muslimové 9. a 10. století si byli tohoto rozporu vědomi. Sufismus byl odmítnut a celé knihovny o něm v Egyptě a Severní Africe byly spáleny. Súry z Mekky tak byly odbourány a muslimské náboženství se stalo náboženstvím meče. Šejk Mahmud Muhammad byl na hlavním náměstí v Chartúmu oběšen, protože chtěl prosadit pokojné súry z Mekky. Je to interní problém islámu, který nedává žádnou odpověď na otázku moderního života.

V Egyptě je více než dva miliony ateistů. Ti bývalí muslimové především  nesnášeli náboženství jako nástroj vnucování a násilí. Přechod k ateismu je novým jevem v Egyptě a v arabském světě.

katholisches