Alice von Holdebrand pro Rorate Caeli

Dr. Alice von Hildebrand, manželka dr. Dietricha von Hildebranda, poskytla rozhovor pro Rorate Caeli

Rorate Caeli je vděčné Annemarii a Thomasovi Thimonsovým za poskytnutí tohoto přepisu rozhovoru, který provedli s Dr. Alicí von Hildebrand dne 3. září 2018, krátce poté, co abp. Viganò odhalil bývalého kardinála Theodora McCarricka. Vzhledem k dlouho očekávané vatikánské zprávě [zveřejněné 11. listopadu zde a rejstřík projevů Mons. Viganò] Zbývá zjistit, zda ve skutečnosti bude odhaleno mnoho skutečných a podezřelých spojení, které by měly svrhnout řadu mocných členů hierarchie.                                               

Tento rozhovor s Dr. Alicí von Hildebrand nebyl dosud publikován. (odpovědi jsou vytištěny tučně).

Tazatelé začínají zprávou, že McCarrick byl papežem Františkem zbaven hodnosti kardinála měsíc před tímto setkáním a že má konat doživotní pokání

Bylo to dobré rozhodnutí.

Ale trochu se to komplikuje. Slyšela jste o vyhlášení Pennsylvánské velké poroty?

Ztrácím sluch a pokud mi někdo neposkytne informace, nemohu o tom vědět.

Tedy vám podáme informace. Pennsylvánský generální prokurátor uvedl, že během 40 a více let bylo údajně zneužíváno více než 300 římskokatolických kněží a více než tisíc nezletilých. Většina z nich, … asi 80% případů byli chlapci po pubertě. A mladí seminaristé. Minulý týden pak arcibiskup Carlo Maria Viganò, bývalý papežský nuncius ve Spojených státech, vydal 11stránkový dokument, v němž uvedl, že když byl apoštolským nunciem, papež Benedikt XVI. se dozvěděl o přestupcích kardinála McCarricka…

Byl si toho vědom!

Uložil kardinálu McCarrickovi soukromé sankce, v podstatě mu řekl, že se musí zdržet veřejné služby a žít život modlitby, zejména mimo seminaristy. Kardinál McCarrick neuposlechl, a když byl zvolen papež František, zeptal se na kardinála McCarricka arcibiskupa Vigana, a poté sankce proti McCarrickovi zrušil. Nechal ho na svobodě, a ten se nakonec stal protagonistou vatikánských jednání s Čínou a vatikánských vztahů s Kubou. Pak před měsícem a půl vyšla najevo obvinění. Ve skutečnosti již před koncilem začala homosexuální mafie pronikat do církve nejen ve Vatikánu, ale po celém světě.

Naše otázka, paní doktorko, se tedy týká obav vašeho manžela během Druhého vatikánského koncilu, když rozmlouval s papežem Pavlem VI. Vidíte určitou souvislost mezi tím, co Dietrich tušil a čím se tak trápil: že „znesvětili Svatou matku církev“?

Ptáte se mě na mého manžela a Pavla VI.?

Ano, vidíte nějakou souvislost mezi tím, co se stalo potom a co se děje nyní? Monsignor Viganò říká, že papež František si byl vědom všeho, co se děje. Žádají, aby papež František rezignoval, protože umožnil kardinálovi McCarrickovi pokračovat…

Víte, já o tom nic nevím, protože … jsem byla v nemocnici s frakturou kyčle. Ale mohu říci jen toto: můj manžel byl prozíravý. A po Druhém vatikánském koncilu byl nesmírně znepokojen tím, co se děje. A proto jsme požádali o rozhovor s Pavlem VI. A jeden nám byl udělen, a Dietrich mu řekl, co si myslí. Ale myslím, že není absolutně žádných pochyb o tom, že Pavel VI. si mého manžela příliš vysoce necenil.

Příští měsíc bude Pavel VI. svatořečen.

(AVH zavrtí hlavou.)

To je to, co zkoumáme. To se nemůže stát – nemělo by se to stát pro dobro církve.

Ano.

Máte k tomu nějaké další komentáře?

Mohu říci jen to, co můj manžel řekl po Druhém vatikánském koncilu: „Ďábel napadl Církev!“

Viděl váš manžel nějakou souvislost se zednářstvím v Církvi?

Ano! Byl naprosto přesvědčen, že zednáři napadli Církev na jejím vrcholu. To mi řekl. Mohu jen říci, že poslední měsíce života mého manžela byly velmi smutné, protože si byl vědom, že Církev je v takovém nebezpečí, jako nikdy předtím. Byl o tom přesvědčen.

A nyní vidíme výsledky … to, co předpověděl Dietrich.

(AVH souhlasně přikývne.)

Myslel si váš manžel, že Pavel VI. je zákeřný nebo přímo zapojený do gay mafie, která ovlivnila Vatikán?

Myslíte II. Vatikánský koncil? Byl naprosto přesvědčen, že se o to pokusili, a pak mi na smrtelné posteli řekl: „Brány pekelné ji nepřemohou!“ Ale byl strašně, strašně znepokojen stavem Církve.

Měli jste podezření ohledně Pavla VI.?

Ano ! Můžeme říci … měl velké výhrady vůči Pavlu VI.

Byl zdvořilý, ale podezřelý

Chci říct, s úctou, když si přečtete, co o něm píše – „papežství je dar“ – ale to neznamenalo jednotlivé papeže. V posledním měsíci svého života si dokážete představit, jak často vzlykal a řekl: „Církev byla napadena.“ Byl o tom přesvědčen.

Z více stran.

Ano, hlavně zednářství.

To je mé podezření ohledně kardinála Angela Sodana. Byl nástupcem kardinála Casaroliho. Měl sehrát roli při jmenování některých kardinálů, jako byl McCarrick. Znáte mafii ze St. Gallen?

Ne příliš.

(Do určité míry jsme to vysvětlili.)

Myslím, že [Benedikt] byl donucen rezignovat. Díky Bohu, že je naživu. Podívejte, jedna věc je jistá, cituji svatého Jana. Na konci věků bude v církvi takový zmatek, že budou zmateni i vyvolení. A tím nyní procházíme!

Velké odpadlictví

Absolutně velké odpadlictví! Žádám Boha, aby mě raději vzal, než mě něco může zmást.

Ve vztahu k Fatimě: Věříte, že církev odhalila celé třetí fatimské tajemství?

Ne, jsem přesvědčena, že nemáme celé tajemství. Ale tím myslím, že to je můj osobní úsudek. Protože kdyby to bylo plně odhaleno, lidé by byli šokováni tím, co bylo odhaleno. Otázkou je, mohlo by jim to více ublížit, než to tajit? Cituji svého manžela: „Žijeme v apokalyptických dobách. Je to tak špatné, tak špatné. Modlím se k Bohu, aby mě zachránil dříve, než bych mohl být sveden.“

Myslíte si, že současná krize, které čelíme, souvisí s třetím tajemstvím?

Myslím, že ano. Ale to je můj osobní názor.

Přemýšlel jsem o dokumentu, který Dietrich napsal po koncilu, a když se obrátil na Pavla VI., ten řekl: „Napište to! Zapište si to!“ „Stále ten dokument máte? Zvažovali byste jeho vydání? Myslíte si, že by nám to pomohlo pochopit, proč je papežství v této situaci?“

Ano, nebyl zveřejněn. Kdo ho má? Víte, kdo má dokument?

Ne, nevíme. Dietrich napsal ve Florencii dopis Pavlu VI., ve kterém vyjádřil své znepokojení. Myslíte si, že ten dopis by pomohl světu lépe pochopit situaci právě teď?

Ano, myslím, že ano.

Zvažovali byste zveřejnění tohoto dopisu? Protože právě teď je papežství v podobné situaci; někteří žádají rezignaci papeže. On o této záležitosti mlčí, odmítá mluvit.

Ano ano ano. Otázkou je, kde je tento dokument … Víte, jedna věc je jistá. Tato situace je apokalyptická. Můj manžel vždy říkal, že žijeme v apokalyptických dobách a že se musíme modlit, neustále se modlit, aby nám Bůh pomohl neztratit víru nebo se zmást.

Jak víte, mezi katolíky existují různé názory: mnozí zaboří hlavu do písku a odvrátí se od toho, co dělají biskupové a co se děje v církvi.

Víte, já osobně velmi obdivuji kardinála Burkeho. A bylo mi řečeno, že jeho situace je tak dramatická a tak obtížná…

Ano, v tuto chvíli nese pro církev velmi těžký kříž.

Velmi si ho vážím, myslím, že ho právě teď pronásledují. Co může dělat stará dáma tak blízko smrti? Modlit se.

Omlouvám se, že vás obtěžujeme tolika otázkami…

Ne, jste vítáni: v takovýchto dobách je tak důležité, abychom se necítili izolovaní a abychom navzájem spolupracovali.

Říkal jsem si, že pokud bude Pavel VI. příští měsíc svatořečen, věřím, že by byl třešničkou na dortu pro korunovaci zednářské infiltrace do katolické církve.

Jednoduše říkám: žijeme v apokalyptických dobách, kdy jsou svedeni i vyvolení, a já říkám, jednoduše vezmi si mě, Pane, brzy! A v mém věku je legitimní v to doufat. Ale obracím se na kardinála Burkeho, věřím mu. Čelíme skutečnosti, že situace ve světě a Církvi je dramatická. Jan kapitola 21! Osobně bych byla velmi šťastná, kdyby papež rezignoval, ale nemyslím si, že se to stane.

Jaká je vaše reakce na jeho mlčení? Řekl, že na obvinění nebude reagovat, a rozhodl se mlčet. Je to vhodná reakce?

Netroufám si dělat konečné závěry. Stále opakuji „Non praevalebunt!“ To je to, co musíme stále opakovat. Je zřejmé, a to si přiznejme: situace je vážná.

Jak byste nám poradila, abychom rozlišovali opravdové pastýře od vlků?

Modlitba. Modlit se. Podívejte se, co říkají a co dělají. Opakuji, co jsem již řekla, nejlepší způsob, jak poškodit církev, je proniknout do ní. Někteří z nás jsou povoláni mluvit nebo psát. Většina z nás je povolána modlit se.

Řekla byste, že Pavel VI. byl tím, kdo v církvi otevřel dveře pro zednářství?

Je to možné. Nemohu to s jistotou říci. Ale je to možné. Mohu jen říci toto: můj manžel velmi se bál jeho pontifikátu. Ale my nesoudíme. Přiznejme si to jednoduše: žijeme v apokalyptických dobách. A naší povinností je modlit se, modlit se, modlit se, obětovat se. A ti z nás, kteří mají poslání mluvit, by měli mluvit odvážně a směle, i když někteří lidé tomu mohou odporovat. A většina z nás je povolána modlit se. A je také důležité, aby se spojili všichni tradicionalisté. Neměli by být izolovaní; měli by se spojit. Bůh nás neopustí, ale žijeme v apokalyptických dobách: a to je realita, které musíme čelit. „Bože, nedovol, abychom tě zradili! Nedávej nám naslouchat zlým hlasům, které se k nám stále dostávají“.

………………………..

Ale nemyslím si, že bychom měli být překvapeni, protože to všechno bylo oznámeno. Protože někteří lidé by pak mohli říci: „Proto opouštím církev.“ Ne. Církev musíme milovat více než kdy jindy.

A Církev jako Kristovo tajemné tělo právě teď velmi trpí.

Ano, neměli bychom být překvapeni, protože to všechno bylo oznámeno, že dojde k takovému zmatku, který by svedl i vyvolené.

Znáte Dona Luigi Villu? Z Itálie?

Don Villa? Ano, ano! Znala jsem ho velmi, velmi dobře. Žije ještě?

Ne již, zemřel.

Ve skutečnosti jsem pokaždé, když jsem jela do Itálie, usilovala o setkání s ním. …. Co musíme dělat víc než kdy jindy, je opakovat si: „Věřím, že síly zla nezvítězí, tomu věřím!“ I když to občas vypadá, že se loď potápí.

Nakonec Neposkvrněné srdce zvítězí.

Ano, to je ono. Ale tato situace je velmi, velmi vážná. Myslím tím to, co řekl můj manžel v posledních měsících svého života: vzlykal vícekrát, než od doby, co jsem ho potkala. Protože mi řekl a bylo to za onho pobytu:: „Do Církve pronikly pekelné síly. Jsou uvnitř Církve.“ Vidíte, pokud zaútočíte na Církev zvenčí, bude stále silnější a silnější, ale pokud do ní proniknete… To je skutečnost, kterou nelze popřít. Není to však důvod pro ztrátu víry, protože Svatá Panna opět zvítězí. Je třeba stále více a více modliteb, více a více úkonů víry!

Pramen: Chiesa e post concilio