Zmrtvýchvstalý uzdravuje v Eucharistii

Nejdůležitějším okamžikem, ve kterém nás chce zmrtvýchvstalý Kristus uzdravit, je chvíle, kdy ho přijímáme ve svatém přijímání. Bohužel, často se vkrádá rutina a my přijímáme Eucharistii bez živé víry ve skutečnou přítomnost Zmrtvýchvstalého.

Chci vám říci dvě upozornění: 1. Antipatie, hněv a urážky zavírají dveře před Spasitelem, jak napsala sv. Edita Steinová. Vždy před každou mší svatou je nutno odpustit všechno všem a prosit Ježíše o uzdravení negativních citů, abychom upřímně přáli dobro všem, kteří se proti nám provinili, i všem těm, kteří nám přejí zlé nebo nás nenávidí. Kdykoliv přistupujete ke svatému přijímání, představte si vždy Ježíše, který vám přináší ten nejsilnější lék celého světa, svoji lásku – své vlastní Tělo a Krev pod způsobami chleba a vína. Svatý Augustin říkal: Když přijímáš Uzdravitele, máš všechno.

2. Po přijetí svatého přijímání zavři oči a těš se z Ježíšovy přítomnosti. Přijetí Ježíše v Eucharistii je výjimečnou událostí. Je to čas jedinečného intimního setkání s Pánem. Ježíš řekl, že v tu chvíli je v nás Boží království. Po svatém přijímání máme v duši celé nebe.

Je mimořádně důležité, abys po svatém přijímání dal Ježíši alespoň 5 minut mlčení, abys byl s ním zcela sám tváří v tvář. Den má 1440 minut. Jestliže nejsi schopen věnovat Pánu pět minut v nejdůležitějším setkání s ním, pak rezignuješ na přijetí všech milostí, kterými tě touží obdarovat. Po svatém přijímání má být ticho, žádná hudba ani hlasitá modlitba. Je to výjimečný čas k tomu, abychom rozmlouvali s Pánem, svěřili mu své problémy, starosti, poděkovali za všechno a prosili o uzdravení.

Ve své knize Uzdravení skrze Eucharistii jsem popsal mnoho uzdravení lidí během svatého přijímání. O jednom z nich bych vám chtěl povědět. Jedná se o kněze, který bydlel v mé farnosti. Ten kněz byl důchodce. Protože měl rakovinu prostaty, léčili ho ozařováním rentgeno­vými paprsky. Jednoho dne se na mě obrátil a prosil mě: Prosím tě, modli se za mě, lékař mi řekl, že mám špatný krevní obraz a že nebudu moci pokračovat v ozařování. Poradil jsem mu, aby ve chvíli, kdy bude přijímat nejsvětější Krev, prosil o transfuzi krve. Byl tímto návrhem trochu zaskočený. Odjížděl jsem právě na konferenci. Když jsem se za dva dni v noci vracel, čekal na mě netrpělivě, aby mi sdělil, co se stalo: Udělal jsem, co jsi mi radil. Když jsem požíval nejsvětější Krev, prosil jsem Pána o transfuzi krve. Když jsem se vrátil do nemocnice, třikrát mi brali krev na vyšetření. Nakonec přišel lékař do mého pokoje a řekl mi: „Máte dokonalé výsledky!“ Ale já jsem přece za 72 let svého života nikdy neměl vynikající výsledky. Po mnoho let mě léčili na nějaké problémy s krví. Lékař mi také řekl, že stav mých krvinek je jiný než minulý týden. Byl to zvláštní fakt, vědecky nevysvětlitelný. Moje krev byla úplně změněná. Pochopil jsem, že Ježíš skutečně provedl transfuzi mé krve. Odpověděl jsem lékaři: „Stav mých krvinek je jiný než minulý týden, protože nyní to jsou krvinky z krve Ježíše Krista.“

Uzdravený kněz byl šťastný. Zabýval se vědeckým výzkumem a jeho životním dílem bylo zpracování eucharistických zázraků, které se staly ve středověku. Mnoho amerických vědců využívalo jeho prací a psalo knihy na téma uzdravení ve chvílích sv. přijímání. Nikdy si nedovedl představit, že se sám stane předmětem eucharistického zázraku.

Jeden z nejzajímavějších příspěvků na konferenci, jaký jsem slyšel na téma Eucharistie a který opravdu promluvil k mému srdci, bylo svědectví, které přednesla jedna obrácená věštkyně a bývalá čarodějnice. Řekla, že Satan ví o pravé přítomnosti Ježíše v Eucharistii, proto když chce nejvíce zneuctít Boha, tehdy posílá svého služebníka, aby ukradl posvěcenou hostii, která je pak zneužita při černé mši. Obrácená věštkyně také vyznala, že satan se natolik opičí po katolicismu, že si vytvořil svých sedm satanských „svátostí“ a svou démonickou hierarchii. Satan ví o skutečné přítomnosti Ježíše v Eucharistii a ví, že katolická církev je Církví Ježíše Krista, a proto s takovou zavilostí bojuje proti kněžství a Církvi. Bohužel i mezi osobami, které se pokládají za katolíky, je možno potkat takové, které ztratily víru ve skutečnou přítomnost Ježíše v Eucharistii anebo se potýkají s nepochopením učení Církve v této oblasti. Jestliže máš v tomto směru problémy, popros Pána o pomoc. Jen on může uzdravit tvou nedůvěru a obnovit tvou víru. Zavři oči a představ si, jak přistupuješ ke svatému přijímání. Podívej se na Ježíše, který se ti dává v hostii. S velkou důvěrou mu odevzdej sám sebe do jeho úplného vlastnictví a on jistě uskuteční tvé duchovní uzdravení. Fyzicky uzdraví jedině tehdy, když to bude prospěšné pro tvé duchovní dobro, ale o tom ví jen on sám. Proto mu vždy děkuj a opakuj: Ježíši, důvěřuji Ti!

Podle přednášky na konferenci o R. De Grandisovi SJ zpracovala Anna Tuchowská Z Miłujcie się 2/2003
přeložil -lš-