Zaslíbení Božského Srdce

Kristus při svém zjevení sv. Markétě M. Alacoque r. 1675 naléhavě žádal od křesťanů úctu ke svému Srdci a přislíbil „ctitelům mého Srdce“:

1. Dám jim všechny potřebné milosti a požehnám jejich činnost.

2. Potěším je ve všech jejich obtížích.

3. Hříšníci najdou v mém Srdci nevyčerpatelné milosrdenství.

4. Vlažní se stanou horlivými a horliví dokonalejšími.

5. Ochráním ty, kteří se mu zasvětí a nepřestanou ho zbožně uctívat.

6. Vepíši do svého Srdce jména všech, kdo budou rozšiřovat úctu k němu.

7. Kde budou uctívat obraz mého Srdce, tam dám svůj mír a spojím rozdvojené.

8. Rodiny, které se s důvěrou na mne obrátí, ochráním v jakémkoli soužení.

9. Společnosti, které se dají pod mou ochranu, uchovám ve svornosti a uchráním je trestů, které si zasloužily.

10. Těm, kteří pracují na spáse duší, dám milost, že obrátí i nejzatvrzelejší.

11. Zahrnu nebeským požehnáním všechny, kteří o mém svátku přistoupí ke stolu Páně, aby odčinili urážky, kterých se mi dostává především v Nejsvětější Svátosti.

12. Má všemohoucí láska udělí všem, kdo po devět po sobě jdoucích prvních pátků mě přijmou, milost konečného setrvání. Nezemřou ve stavu nemilosti a bez svátostí. Mé Božské Srdce jim bude v posledním okamžiku bezpečným útočištěm.


Více zde: http://prijimajicisrdce.webnode.cz/news/zaslibeni-pana-jezise-ctitelum-nejsvetejsiho-srdce-jezisova/