Výzva Církve světu

Růžencová Madona v Pompejích

Kardinálové varují před silami, které chtějí koronavirus zneužít, aby se chopily světové moci.

Nepřipusťme, aby mohla být smazána staletí křesťanské civilizace s odvoláním na virus, aby mohla být nastolena nenávistná technologická tyranie, ve které bezejmenní jedinci rozhodují o osudu světa, přičemž nás redukují na virtuální reality.

Kriminalizace osobních a sociálních vztahů musí být charakterizována jako nepřijatelná součást projektu těch, kteří požadují izolaci lidí, aby byli lépe ovladatelní.

Žádáme, aby byla zrušena omezení veřejných bohoslužeb.

V okamžiku nejtěžší krize my, Pastýři katolické církve, z moci svého mandátu plníme svou svatou povinnost a obracíme se na své spolubratry v episkopátu, na klérus, na řeholníky a svatý Boží lid a všechny lidi dobré vůle.

Tato výzva je podepsána také intelektuály, lékaři, právníky a novináři, kteří ji sdílejí, a je otevřena k podpisu všech, kteří se s ní ztotožňují.

Fakta ukázala, že pod záminkou epidemie Covid-19 došlo v mnoha případech k porušení nezcizitelných práv občanů a nepřiměřeným a neoprávněným způsobem k omezování jejich základních svobod, mezi jiným svobodného výkonu kultu, vyjadřování a pohybu. Z veřejného zdraví se nesmí a nemůže stát alibi k omezování práv milionů osob na celém světě, a tím méně k zneužívání civilní autority proti proti povinnosti jednat moudře v zájmu veřejného blaha; to je tím závažnější, čím více na mnoha stranách vzrůstají pochybnosti o skutečné nakažlivosti, nebezpečnosti a rezistenci proti viru. Mnoho oprávněných hlasů světové vědy a mediciny potvrzuje, že jde o neoprávněný poplach, jaký kolem Covid-19 zcela nezodpovědně vyvolávají média.

Na základě oficiálních údajů týkajících se nakažlivosti epidemie a počtu zemřelých máme důvod k přesvědčení, že jsou zde silné zájmy vytvářet paniku mezi občany pouze s tím záměrem, aby mohla být trvale uplatňována nepřijatelná omezení svobody, kontroly osob a omezování jejich pohybu.

Tyto zásahy omezování svobody jsou znepokojující předehrou realizace Světovlády mimo veškerou kontrolu.

Máme na mysli, že určité situace uplatňování omezení včetně zastavení komerčních aktivit vytvořily krizi, která postihuje některé ekonomické sektory a podporují se externí zásahy s těžkými důsledky sociálními a politickými. Tyto formy sociálního inženýrství musí být zakázány těmi, kdo mají za to vládní odpovědnost a musí být zajištěna přiměřená ochrana vlastních občanů. Je třeba pomáhat rodinám, buňkám společnosti, varovat se nepřiměřeného zacházení s postiženými osobami a seniory, kteří jsou nuceně odlučováni od svých drahých. Kriminalizace osobních a společenských vztahů musí být posuzována jako nepřijatelná součást projektu podpořit izolaci jednotlivců pro snazší manipulaci a kontrolu.

Žádáme vědecké komunity o bdělost, aby péče o postižené Covid-19 byla prováděna důstojně pro veřejné blaho a vystříhala se pečlivě nekalých zájmů. Není rozumné zvýhodňovat prostředky, kterénejsou nákladné,jen proto, aby se plnily farmaceutické pokladny a zatěžovala tak konta veřejného zdravotnictví. Připomínáme současně jako Pastýři a katolíci, že je morálně nepřípustné používat vakcíny produkované z potracených lidských plodů.

Žádáme rovněž vládnoucí činitele, aby se pokud možno vystříhali příliš rigorózní formy kontroly osob, ať už skrze systém jejich omezování a jakékoliv jiné formy lokalizace: boj proti Covid-19, i když je obtížný, nesmí sloužit komerčním a politickým zájmům málo ujasněných nadnárodních organizací. Zvláště musí být občanům dána možnost odmítat opatření na omezení osobní beztrestnosti těch, kdo nemají ochotu použít vakcíny a léčebné metody podobného druhu. Je třeba vzít v úvahu skryté protiklady, které sleduje politika drastické redukce populace a současně se představuje spasitel lidstva bez jakéhokoliv pověření politického a sociálního.

Konečně je zde také politická odpovědnost těch, kteří jsou představiteli národa a nemohou být absolutními správci technik a požadují pro sebe trestní imunitu. Vyzýváme sdělovací prostředky, aby aktivně dbaly o korektnost informací, která nepostihuje opozici formou cenzury, jak je tomu zvykem v tisku a televizi. Korektní informace vyžaduje, aby byl dán prostor hlasům, které nejsou napojeny na jednotné myšlení. Demokratická a čestná podpora je nejlepším protilékem proti podlým formám diktatur, které jsou horší než ty, jaké naše společnost viděla vznikat a zanikat v nedávné minulosti.

Konečně připomínáme jako Pastýři, na kterých spočívá odpovědnost za Kristovo stádo, že církev požaduje pevně svou vlastní autonomii ve věci kultu a hlásání. Tato autonomie a svoboda je rodné právo, které jí Pán Ježíš Kristus dal pro uskutečňování cílů, které jsou jí vlastní. Z toho důvodu jako Pastýři požadujeme rozhodně právo rozhodovat zcela nezávisle o slavení mše svaté a posluhování sv. přijímáním a svátostmi. Stát nemá absolutně žádné právo z žádného důvodu zasahovat do této suverenity církve. Spolupráce s církevní autoritou, která nebyla nikdy popřena, nemůže obsahovat ze strany civilní autority formy zásahů anebo omezování veřejného kultu a kněžské služby. Práva Boha a věřících jsou svrchovaný zákon církve, kterého se nehodlá ani nemůže zříkat. Žádáme, aby byla odstraněna všechna omezení ve vykonávání veřejných funkcí.

Zveme osoby dobré vůle, aby neustupovaly od své povinnosti spolupracovat na veřejném blahu, každý podle svého postavení a vlastních možností v duchu bratrské lásky. Tato spolupráce, jakou církev sleduje, nemůže být odtržena ani od respektování přirozeného zákona a garance svobody jednotlivců. Občanské povinnosti, které zavazují všechny občany, obsahují také uznání podílu státu na jejich právech.

Všichni jsme povoláni k zhodnocení současných faktů v souladu s naukou evangelia. To vyžaduje volbu boje buďto s Kristem, nebo proti Kristu. Nenecháme se zastrašovat ani se nebojíme těch, kdo si myslí, že tvoříme menšinu: dobro je mnohem více rozšířené a mocné, než by si svět myslel. Nacházíme se v boji proti neviditelnému nepříteli, který odděluje občany od sebe, děti od rodičů, vnuky od prarodičů, věřící od jejich pastýřů, žáky od vyučujících. Nedovolíme, aby pod záminkou viru byla smazána staletí křesťanské civilizace a nastolena nenávistná technologická tyranie, ve které osoby beze jména a tváře mohou rozhodovat o osudech světa a odsouvat nás do oblasti virtuální. Je-li toto projekt, který mají v úmyslu uskutečnit mocní tohoto světa, pak vězme, že Ježíš Kristus, Král a Pán dějin slíbil, že brány pekla nezvítězí (srov. Mt 16,18).

Modleme se s vírou k Pánu, aby chránil církev i svět. Nejsvětější Panna, Pomocnice křesťanů, kéž rozdrtí hlavu starého Hada a zmaří plány synů temnot.

8. května, na svátek Madony Růžencové v Pompejích a Prostřednice všech milostí 

                                 Přpojení podpisu

                                    Firma qui

SIGNATÁŘI

Mgr. Carlo Maria Viganò, Archbishop, Apostolic Nuncio
Cdl Gerhard Ludwig Mueller, Prefect emeritus of Congragation of the Doctrine of the Faith
Cdl Joseph Zen Ze-kiun, Bishop emeritus of Hong Kong
Cdl Janis Pujats, Archbishop emeritus of Riga

Mgr Luigi Negri, Archbishop emeritus of Ferrara-Comacchio
Mgr Joseph Strickland, Bishop of Tyler, Texas
Mgr Thomas Peta, Metropolitan Archbishop of Astana
Mgr Athanasius Schneider, Auxiliary Bishop of Astana
Mgr Jan Pawel Lenga, Archbishop emeritus of Karaganda
Mgr Rene Henry Gracida, Bishop emeritus of Corpus Christi
Mgr Andreas Laun, Auxiliary Bishop of Salzburg
Mgr Robert Mutsaerts, Auxiliary Bishop of Den Bosch, Paesi Bassi
Father Serafino Lanzetta, Theologian
Father Alfredo Maria Morselli, Theologian
Father Curzio Nitoglia, Theologian
Abbé Guy Pagès


NOVINÁŘI, VYDAVATELÉ A SPISOVATELÉ

Dr Aldo Maria Valli, journalist
Dr Magdi Cristiano Allam, writer
Dr Giulio Meotti, journalist
Dr Marco Tosatti, journalist
Claudio Messora, director Byoblu.com
Dr Robert Moynihan, writer, journalist
Dr Jeanne Smits, journalist
Dr Olivier Figueras, journalist
Dr Cesare Sacchetti, journalist
Prof. Giorgio Nicolini, director of Tele Maria
Michael J. Matt, editor The Remnant
John-Henry Westen, co-founder, editor-in-chief LifeSiteNews.com
Vittoria Alliata di Villafranca, journalist and writer
Dr Maria Guarini, editor and writer
Prof. Francesco Lamendola
António Carlos de Azeredo, editor
José Narciso Pinto Soares, editorial counselor
Dr Massimo Rodolfi
Riccardo Zenobi, writer
Danilo Quinto, writer
Olivier Vallet, writer

DOKTOŘI, IMUNOLOGOVÉ, VIROLOGOVÉ A VÝZKUMNÍCI

Dr Stefano Montanari, scientific director Nanodiagnostics laboratory, Modena
Dr Antonietta Gatti, research manager, Nanodiagnostics laboratory, Modena
Prof. Alessandro Meluzzi, psychiatrist
Dr Anna Rita Iannetti, doctor, PNEI and biointegrated medicine
Dr Rosa Maria Roccaforte, cardiologist
Dr Silvana De Mari, doctor
Dr Maria Grazia Sordi, psychologist
Dr Roberto Marrocchesi, nutritionist
Dr Mario Sinisi

LAICI

Dr Angelo Giorgianni, judge
João Freire de Andrade, jurist
Lawyer Francesco Fontana
Lawyer Luigi Valensise
Lawyer Fabio Candalino
Lawyer Luca Di Fazio
Lawyer Massimo Meridio
Dr Lawyer Gianni T. Battisti
Lawyer Piero Peracchio
Lawyer Paola Bragazzi
Lawyer Luís Freire de Andrade
Lawyer Heitor A. Buchaul
Lawyer Maître André Bonnet

PROFESOŘI, UČITELÉ A ODBOTNÍCI

Hon. Prof. Vittorio Sgarbi, art critic, essayist
Prof. Matteo D’Amico
Prof.ssa Mafalda Miranda Barbosa
Prof. Francesca Maimone
Prof. Martino Mora, philosopher
Prof. Massimo Viglione, historian and essayist
Prof. Elisabetta Sala, teacher and writer
Dr Ing. Alessandro Peracchio
Dr Luca Scantamburlo
Prof. Rosa Maria Bellarmino
Steven Mosher, president Population Research Institute
Prof. Emeterio Ferrés Arrospide, Coimbra University
Prof. Ibsen Noronha
Prof. ing. Amadeu Teixeira Fernandes, Georgetown University
Dr José Filipe Sepúlveda da Fonseca
Dr Alfonso Martone,
Dr Luís Ferrand d’Almeida
Dr Fabrizio Giudici
Dr Antonio Marcantonio
Ing. Roberto Imparato

ASOCIACE

Atman Association – President Manuela Baccin
Riprendiamoci Il Pianeta Association – President Magda Piacentini
Movimento 3V – Vaccini Vogliamo Verità – Secretary Luca Teodori
Libera Scelta Association – President Alessandra Bocchi
Iustitia in Veritate Association- Directors
Una Vox Association – President Calogero Cammarata
Comitato Famiglia e Vita – President Franco Rebecchi
Confederazione dei Triarii
AURET, Autismo, Ricerca e Terapie – President Lawyer Roberto Mastalia
Vita al Microscopio Association – President Nino Ferri
Texas Right to Life – Jim Graham Cleveland
Right to Life – Molly Smith