Všechno jde hladce….

»Druhý vatikánský koncil je příležitostí, velkou příležitostí pro triumf našich ideí, na kterou jsme čekali, zvláště proto, že zednáři už působí na všech stupních velké církevní hierarchie. Zbývá už jen papežství, ale my je zraníme smrtelně, jen když bez přílišného halasu a pod rouchem krotkých oveček budeme pilně pokračovat v modelování křesťanství způsobem, který může vytvořit papeže našich snů. Až obrátíme církevní hierarchii a masu věřících k našim teoriím, aniž si toho budou vědomi, všechno půjde vpřed samo sebou.«

                                                      ( Z Plánu zednářů z roku 1961)

           Co následovalo, poznáváme stále zřetelněji (viz)

  Za půl století  mají „bratři“ papeže, jakého si nemohou vynachválit.