Útoky proti manželsvtí a rodině znamenají sebevraždu lidstva

Arcibiskup Giampaolo Crepaldi z Terstu kázal v polední májovou neděli na poutím místě Monte Grisa, kde uzavíral putování milostného obrazu Matky Boží z chrámu Santa Maria Maggiore po všech děkanátech jeho arcidiecéze. Ve svém kázání se se vší rozhodností zastal rodiny a manželství jako nezadatelné podmínky budoucnosti lidstva.

»Milí bratři a sestry, v této zásvětné slavnosti na závěr Putování Panny Marie chceme prosit Matku Boží za rodiny. Obrana rodiny a manželského svazku představuje více než cokoliv jiného nezadatelnou mez pro budoucnost lidstva. Útoky na manželství jako svazek mezi mužem a ženou jsou svého druhu sebevraždou lidstva, především v našich západních zemích.

Z křesťanského hlediska je zcela falešné tvrdit, že základní a podstatný vztah mezi mužem a ženou je pouze kulturní nebo sociální produkt, že je to „dar“ nějaké vlády nebo lidský výtvor. Ani děti nejsou produktem společnosti nebo státu. Vlády nemohou potlačovat ani základní a trvalou odpovědnost rodičů za jejich děti, ani dětem upírat právo, vyrůstat ve společenství otce a matky. V Kristu je přirozený status manželství, přirozený svazek mezi mužem a ženou povznesen na svátost, na znamení a nástroj jeho milosti a jeho vlastního vztahu k církvi. Tato milost je dílem milosrdenství a je pečetí manželského svazku. Je to něco, čemu můžeme věřit s naprostou jistotou, je to milost, kterou musíme hájit. Nerozlučnost manželství je milost a nikoliv problém, pro který bychom museli hledat výjimky.«

                                                                     Vita Nuova Trieste