Turínské plátno je autentické

                                          20. 4. 2019

Na kongresu Americké akademie forenzních věd byly prezentovány výsledky pokusu zhodnocení stop krve zachovaných na plátně. Forenzní analýza provedená za pomoci lékařů na základě historických, fyzických a archeologických analýz se opírala o projevy na tělech živých osob zavěšených na kříž. Závěry potvrzují autentičnost svatého plátna a přinášejí některé nové nečekané poznatky.


V loňském červenci vyvolalo velký rozruch zveřejnění článku v Journal of Forensic Sciences, který na základě technik BPA (Bloodstain pattern analysis) prohlásil plátno za výrobek středověkého umělce. Proti tomuto výmyslu se kromě řady významných médií rozhodně postavila jiná skupina odborníků ze stejné instituce ve své ojedinělé studii. Na výročním kongresu American Academy of Forensic Sciences v Baltimoru byla prezentována jejich studie »Pokus s ukřižováním pro hodnocení toků krve v pulsu na předloktí zjištěných na Turínském plátně«.

Autoři vedení slavným fyzikem John P. Jacksonem, kteří v Coloradu tvoří odbornou skupinu pro studium Turínského plátna, soustředili svou pozornost na krevní výrony zjištěné na plátně a na reálné konfigurace na těle experimentálně ukřižovaných osob. Pracovali s metodami, které se běžně využívají v soudní praxi. K experimentu byl přizván odborný lékařský personál, aby zajistil zdravotní bezpečnost experimentálních subjektů.

Kromě studia poznatků o antické římské praxi ukřižování byly využity rovněž poznatky ze soudní medicíny. Plátno bylo využito jako konkrétní příklad antické praxe. Tak bylo možno sestavit protokol o mechanismu, který působí na puls a krevní oběh ukřižovaných osob.

Ty byli vybrány pečlivě, aby co nejvíce odpovídaly postavě osoby z plátna. U takto ukřižovaných bylo zdokumentováno, že krev se extrémně hromadila na jejich těle ve shodných místech jako u ukřižovaného, který byl zavinut do plátna. Závěry dokládají autentičnost plátna zcela novým a neočekávaným způsobem. Zveřejněná publikace přesvědčivým způsobem předkládá vědecké výsledky získané tímto pozoruhodným experimentem, a ty jsou zcela v rozporu s původně zveřejněným zpochybňujícím článkem.

Pramen: Nuova Bussola Qutidiana