Třikrát jezuitský duch v Bergogliově podání

1. Nelichotivé výsledky pro současný pontifikát


Latinská Amerika již zdaleka není onou nejkatoličtější oblastí světa. Jihoamerický pontifikát se vyznačuje těžkými ztrátami katolické církve na tomto kontinentu, který naopak prožívá silnou protestantskou metamorfózu. Stalo se to také předmětem vážní diskuze na setkání Papežské komise pro Latinskou Ameriku 28. května na téma: »Náboženský a kulturní pluralismus v Latinské Americe.

Statistiky potvrzují úpadek latinsko-americké katolické církve: »V posledních desetiletích naše oblast zaznamenala významný procentuální pokles a paralelní vzestup protestantismu. V období 1970 – 2014 klesl zde počet katolíků z 92% na 69%, zatímco poměr protestantů stoupá ze 4% na 19%. Uvedl to argentinský velvyslanec Vatikánu Rogelio Pfirter podle statistických údajů „Pew Reserch”.

Přesun katolíků k jiným vyznáním se jeví nezadržitelný. »Expanze a rychlé bujení evangelikálních komunit a sekt je udivující«, řekl místopředseda komise Guznam Carriquity. Tato tendence začala v 50. a 60. letech minulého století. V roce 1900 bylo v Latinské Americe 25 000 protestantů, a to především cizinců. V r. 1990 jich bylo již 30 – 40 milionů z celkového počtu 70 milionů obyvatel. Je to plod budování jejich komunit a čilé evangelizační působnosti. Pokřtění katolíci se snadno stávají kořistí evangelikálních hnutí. Dostává se jim tam navíc péče v materiálních potřebách, vzdělání, zdraví, zatímco katolíci jsou v tomto ohledu značně pasivní.

Své image  zde ztrácí i papež František. Jeho „latinský barometr“ zaznamenal za posledních pět let pokles ze 7,2 na 6, 8 bodů.

Zatímco celosvětově pokřtěných katolíků přibývá (z 1,299 na 1,313 miliard), v Latinské Americe poklesla důvěra v katolickou církev ze 73% na 63%).

Marinellys Tremamunno – Nuova Bussola Quotidiana

Nota bene: Svou roli zde sehrává i viditelný návod k odpadlictví  dvou významných apštolů: Mons. Bergoglia jako arcibiskupa v Buenos Aires, a P. Cantalamessy, coby papežského kazatele. (viz)

2. Protikatolická expozice na papežské jezuitské univerzitě Gregoriana

Papežská univerzita instalovala výstavu fotografií o ateismu, nevíře s homosexuálním párem, s transsexuálem a čarodějnicí, která tvrdí, že »lidstvo zanikne«.

Výstava pod titulem „Miscredenze“ prezentuje portréty a příběhy ateistů a nevěřících z celého světa. Byla organizována ve spojitosti s »velkou konferencí o ateismu« a o »Kultuře nevíry, která se koná na Gregorianě vždy 28. – 30. května v rámci programu multidisciplinárního výzkumu prováděného na univerzitě v Kentu. Spolupořadatelem události je Papežská rada pro kulturu v rámci dialogu s nevěřícími. (viz)

Univerzita vedená jezuity není nováčkem v pořádání podobných akcí, k nimž patří tajné setkání (viz) které připravilo ovlivnění synody o rodině v roce 2015 směrem   k přijetí homosexuálních sňatků a také veřejná konference nově jmenovaného člena Papežské rady pro život Maurizio Chiodiho, vedená v naprostém rozporu s Humane vitae (viz).

Kněží a mladí studující laici byli výstavou pramálo nadšeni, jak vyplývá z názoru mladého kněze, který ji charakterizuje jako »druh nové strukturalizace společnosti podle ideálů progresistů zabydlených v sociálním marxismu«. Dodává mezi jiným: »Tento typ expozice představuje církev jako zaměstnanou snahou získat větší laickou věrohodnost«.

Mladý student teologie, který zvažuje možnost kněžského povolání, vysvětluje: »Je to skandál chápat akademický život odděleně od Krista. Co by na to řekl sv. Ignác?« Zvláště se cítil pohoršen skutečností, že se výstava koná v hlavním atriu Gregoriany: »Ve stejná aule, která hostí sochu našeho Pána s nápisem: „Jdi, uč všechny národy, hle, já jsem s tebou“, oslovuje studenty fotografie katolíka, který říká, že uzavřel „homosexuální“ smlouvu s druhem, kterého vysvětlivky nazývají „manžel“.

Dvojznačnost jakou vystavuje na odiv jeziuitská univerzita, když staví vedle sebe poselství a obrazy pro antonomasii relativismu,   uráží společnost, má naneštěstí velký prostor v církvi, neboť dáváme stranou velká Pánova slova: „Hle, já jsem s tebou!“

Ve schránce, kam návštěvníci mohou vložit svůj komentář, našli lístek – »Satanské!«

Konkrétní plody tohoto relativismu demonstruje samo vedení církve:

3. Nejnovější blamáž kontroverzního  kardinála Maradiagy

Silný muž současného pontifikátu jezuity Jorge Bergoglia, honduraský kardinál Oscar Rodriguez Maradiaga byl evakuován z letiště v Tegucigalpa. Měl odletět do Panamy, ale stovka manifestantů odlet zablokovala.  

Podle National Catholic Register byl nucen diskrétně opustit letiště, protože bezpečnostní personál se obával, že dav by mohl sáhnout k lynčování. Podle Edwarda Pentina pobouřil Maradiaga veřejnost svou podporou špatných vládních opatření a je pokládán za placeného funkcionáře vlády.

K incidentu došlo krátce poté, co se Bergoglio zastal koordinátora své C9 (v současnosti jen C6) v interview s Valentinou Alazraki pro Televisa. Řekl, že kardinál je pomlouván, ale je to čestný člověk, který koná jen dobro. Mohl se dopustit nějaké chyby, ale to není důvod, aby byl napadán.

Tato situace připomíná případ chilského biskupa Juana Barrose, kterého Bergoglio tvrdošíjně hájil, až ho musel nakonec na nátlak věřících odvolat. Podobný spor se týkal biskupa Zanchetty, který utekl z Argentiny a Bergoglio pro něho zřídil zvláštní funkci, ale nakonec byl vyšetřován Kongregací pro nauku víry, když začalo jeho soudní stíhání v Argentině.

Maradiagův pomocný biskup José Pineda Fasquelle musel rezignovat na základě desítek otevřených stížností seminaristů na jeho sexuální obtěžování. Docházelo k tomu především na jaře 2018, kdy Pineda řídil diecézi místo nemocného Maradiagy.

Stížnosti na tyto poměry vedly v květnu 2017 k apoštolské vizitaci, jejíž výsledky Bergoglio nikdy nezveřejnil. K tomu přistupují ještě stížnosti na finanční zpronevěru částky 1,3 mil. $, které věnovala vláda na charitativní účely.

Skrytý život Maradiagova spolupracovníka zveřejnila nakonec síť ConfidencialHN, podle které Pinedo použil tyto prostředky na udržování sítě milenců, kterým kupoval auta a motocykly a letecké výlety s jinými milenci.

Nejtěžší žaloby proti Maradiagovi zveřejnila Martha Alegria Reichmann v knize Traiciones Sagradas. Autorka v ní uvádí skutečnosti, jak přišla o všechen majetek, protože byla podvedena od tří mužů, kterým nejvíce důvěřovala: biskupa Pinedy, kardinála Maradiagy a papeže Františka. Diví se, jak je možné, že Maradiaga nebyl obviněn jako ochránce nemravného a zločinného Pinedy :jde o to, aby mohl zůstat v papežově nejvyšší radě.

La Nuova Bussola Qotidiana