Trapné překvapení nové vatikánské Ročenky

2. 4. 2020

Vatikánská ročenka 2019

Již od roku 2006 byl v Papežské ročence z výčtu titulů římského papeže vyloučen titul „Patriarcha Západu“. Zdůvodnění přinesla Papežská rada pro podporu jednoty křesťanů: titul byl udržován v historickém významu, který byl nejasný, zastaralý v současném kontextu, který podporuje ekumenický dialog. Nyní jsem dospěli k další variaci.

Právě publikovaná ročenka znamená překvapující novotu. První stránky jsou věnovány panujícímu papeži. Srovnejte ročenky loňskou a nynější. Na první je uveden velkým písmem NÁMĚSTEK JEŽÍŠE KRISTA, a pak následuje – nástupce knížete apoštolů, nejvyšší pastýř univerzální církve, primas italských arcibiskupů, metropolita římské provincie; hlava města Vatikánu a mohlo by zde být také Služebník služebníků Božích.

Ve druhé nyní zveřejněné: Nejvýše stojí JORGE MARIO BERGOGLIO. Následuje jeho životopis, který zabírá dvě třetiny stránky. Pak je uvedeno: Historické tituly: Náměstek Ježíše Krista atd.

To, co bije do očí na první pohled, ve starém formátu je ihned uvedeno: Náměstek Ježíše Krista, jemuž jsou svěřeny všechny klíče A pak kdo to je: je jich zde na dvě stě, ale mezi všemi první a ústřední je Náměstek Kristův.