Svět máme spasit, a nikoliv následovat a omlouvat

Dopis kardinála Sirriho Bernhardu Häringovi

Důstojný Otče, obdržel jsem Vás dopis. Jsem vždy připraven vstoupit do dialogu s dokonalým respektem, pochopením a bratrskou láskou: Trvám proto s absolutní upřímností na tom, že

– nepokládám za čestný dialog, pokud usiluje o kompromis na úkor pravdy;

– nic z toho, co bylo v církvi vždy jisté, nemůže být změněno, aniž bychom v ní přímo popírali charisma a asistenci Ducha Svatého a neomylnost jejího učitelského úřadu;

– já sám, ačkoliv jsem dlouho vyučoval teologii, jsem biskup, tedy Magister, nejsem neomylný, ale jsem hodnověrný, což neplatí pro teology;

– že svět máme přivádět ke spáse s pomocí nekonečné Boží milosti, ale nikdy ho nemáme následovat, ponižovat, omlouvat jeho omyly a hříchy.

Jsem věrný své víře a několikrát jsem přísahal za slavnostních okolností, že ji zachovám až do smrti.

To jsem řekl, důstojný Otče, z loajálnosti vůči Vám, abyste si nemyslel, že vstupuji do dialogu a měním přitom něco z toho, čím jsem a čím musím být v plnění Boží vůle.

Buďte pozorný k odpovědnosti, které přijímáte, protože za ně jsme odpovědní někomu, kdo je mnohem vyšší než já.

Přeji Vám, aby Vám Bůh nekonečně požehnal.


Radio-spada