Svědectví rockových satanistů

Úvodem

Autor této monografie Paolo Baroni volně čerpal ze dvou textů publikovaných v angličtině. První má titul Satanic Quotes by Rock Musicians (Satanské výroky rockových hudebníků) který dostupný na http://www.jesus-is-savior.com/Evils in America/Rock-n-Roll/satanic_quotes.htm. Druhý má název In Their Own Words (Jejich vlastními slovy) a je dostupný na: http://www.inplainsite.org/html/voices_of_rock.htm

Monografie shromažďuje různé citáty rockových hvězd (nebo jejich loutek), kterými dávají najevo své názory na svou hudbu, na zdroj své inspirace, na své fanoušky, svou rodinu a náboženství atd.

Z četby těchto výroků si můžeme učinit obraz o jejich životní filozofii a o otrávených vzorech jejich jednání, které probouzejí a navozují u svých nezkušených zbožňovatelů.

David Bowie omráčil celý hudební svět, když prohlásil: Rock byl vždy hudbou ďábla. Myslím, že rock je nebezpečný (…) Cítím, že slavnostně hlásáme to nejtemnější, co je v nás (1)

V písni The Conjuring na LP Peace Sells… But Who’s Buying? „Pokoj prodává, ….ale kdo kupuje?) je jasně vyjádřeno poslání rockuJsem advokátem ďábla a jeho podniku, chceš-li, pojď se mnou do pekelných hlubin. Uchvátil jsem tvou duši. Na konci písně MEGADETH zpívají: Poslechni! [VIZ].

Frank Zappakterý pravděpodobně odhalil strašnou pravdu o démonu 4. prosince 1993, v den, kdy zemřel, tvrdí pyšně: Jsem advokátem ďábla. Máme své obdivovatelky, které se nazývají „groupies“. Tyto dívky obětují svá těla rockovým hvězdám, jakoby přinášely oběť bohu (2).

Super skupina METALICA v písni Jump in the Fire (Skoč do ohně) v albu KILL ´Em All (Zabij všechny; Elektra /WEA) zve mladé lidi, aby skočili do pekelného ohně: „Následuj mě, můj malý, a prostě, jak ti říkám, skoč dobrovolně a uchvátí tě síla / Budu tě mít oběma způsoby (…) Chyť se mě za ruku a pojď se mnou napříč zemí/ vrať se do domu, který ti patří/ Proto skoč do ohně.“ V písni DIAMOND HEAD Kníže, METALICA zpívá otevřeně: „Anděli, který přicházíš zdola (…) Toužím prodat svou duši (…) Ďáble, vezmi si mou duši/ zaplatíš diamanty/ Nevstoupím do ráje/ proto se nesnaž mě rozbečet/ a já shořím v pekle v den, kdy zemřu.“

Rocková hvězda Marilyn Manson prohlašuje hrdě: „Když půjde všechno dobře budou na mne vzpomínat jako na osobu, která učinila konec křesťanství (3). Manson byl ordinován jako reverend kalifornské Satanské církve, mrzačí se na pódiu, trhá Bibli (VIZ) a chrlí nadávky na Ježíše Krista. Dokáže tvrdit: „Jsem znechucen z lidí, kteří si myslí, že umění musí být pěkné a líbivé na pohled. Umění může být pěkné, ale současně může být děsivé, groteskní a hrůzné. To je nečiní méně cenným. (…) Lid, který by mě chtěl ukřižovat pro tzv. násilné názory, měl by se posadit a číst Bibli.. Měl by vyzkoušet zázračné ctnosti křesťanských dějin, nemocí, vražd, cizoložství, sebevražd a obětování dětí. Když vše porovnávám se Starým zákonem, divím se , že křesťané neshledávají moje písně důvěrně známé a nejsou znuděni ze svého vkusu.“ Na Mansonových tričkách je napsáno: «Kill God, kill your mom & dad, kill yourself» Zabij boha, zabij svou matku, svého otce i sám sebe. Nebo: Miluji Satana. Manson je přesvědčen, že jeho album Antichist Superstar bylo inspirováno mimopřirozenou cestou: Cítil jsem, že toho album je jako hotové, Cítil jsem to ve snu. (…) Bylo to jako Zjevení sv. Jana nebo něco takového (5). Myslím, že pokaždé, když lidé poslouchají toto nové album, je bůh v jejich hlavách zničen. (6) Jeho rouhání není jen úkon: Manson tvrdí, že v jeho show je něco mnohem více, než co uspokojuje oko: Nevím, jestli někdo pochopil, že se pokoušíme uskutečnit to reálně. Nejedná se jen o otřes hodnotami ( …) šok je v tom, že lákáme lidi, Když je jednou máme v hrsti, můžeme jim sdělit naše poselství (7). Manson připustil, že v dětství vroucně toužil po Satanovi. Když jsem byl dítě, matka mi říkala: Když budeš mluvit hrubá slova, přijde k tobě ve snu ďábel. A já jsem se vzrušoval, protože jsem toužil, aby se to skutečně stalo Chtěl jsme to, chtěl, více než cokoliv jiného (8).

TWISTED SISTER zpívají v Burn i Hell (V pekle to pálí) na LP Stay Hungry (Zůstaň hladový, Atlantic/WEA 1984«Welcome to the abandoned land/ Come on in child, take my hand/ Here there’s no work or play/ Only one bill to pay/ There’s just five words to say/ As you go down, down, down/ You’re gonna burn in hell/ You’re gonna burn in hell»! Vítej v opuštěné zemi/ vstup dovnitř, maličký, a chyť se mě za ruku/ tady není žádná práce ani hra/ jen účet k zaplacení/ zde je třeba říct jen pět slov/ pak jdeš dolů, dolů, dolů/ Budeš hořet v pekle, budeš hořet v pekle (VIZ)

Bon Jovi zpívá v Homebound Train (Přímý vlak domů) ve svém albu New Jersey (Islad/Mercury 1999): «When I was just a boy/ The devil took my hand/ Took me from my home/ He made me a man […]/ I’m going down, down, down. down/ On the homebound train» ( „Když jsem byl chlapec,/ďábel mě vzal za ruku/ zavedl mě do mého domu, udělal ze mě člověka (…) Nyní jdu dolů. Dolů. Dolů/ přímým vlakem domů. Na dotaz revue Smash Hits Bon Jovi vysvětlil: Za rock bych zabil třeba matku. Prodal bych svou duši.

Jedna z nejpopuplárnějších rockových skupin SLAYER se představuje v jedné své skladbě těmito slovy: «Warriors from the gates of hell […] In lord Satan we trust» (Bojovníci od pekelných bran (…): „Důvěřujeme v pána Satana.“ Slayer prodali miliony disků: A píseň za písní oslavuje Satana. V jejich track Hell Awaits („Peklo čeká“) na stejnojmenné LP (Metal Blade 1985): «Jesus knows your soul cannot be saved/ Crucify the so called „Lord“/ He soon shall fall to me/ Your souls are damned, your God has fell/ To slave for me eternally/ Hell awaits»: Ježíš ví, že tvoje duše nemůže být spasena./ Ukřižoval jsem tzv. Pána a spadne se mnou. Vaše duše jsou odsouzené. Tvůj Bůh padl/ budeš navěky mým otrokem/ Peklo čeká. Na začátku tohoto zpěvu je dlouhý úryvek v obráceném sledu. Ničemu není rozumět, ale při zpětné reprodukci se opakuje bez konce jedna věta «Join us, join us, join us, join us, join us» („Spoj se s námi, spoj se s námi, spoj se s námi“(VIZ). Je to jasná výzva ke vstupu do řad satanistů.

Skupina ACHERON vydala album pod titulem The Rites of the Black Mass ( Obřady černé mše) Na tomto LP je možno slyšet hlas Petra Gilmora, který jako kněz Church of Satan recituje obřady černé mše spolu s ACHERONEM s pekelnými skřeky a slovy «Glory to thee almighty Satan […] We praise thee, we bless thee, We adore thee […] tou art Lord, thou alone, oh mighty Satan» (Sláva tobě, Satane všemohoucí (…) Chválíme tě, dobrořečíme ti, klaníme se ti, ty jediný jsi pán, mocný Satane.

Skupina MANOWAR v The Bridge of Death (Most smrti) zpívá: «Dark Lord, I summon thee/ Demanding the sacred right to burn in hell […] Take my lustful soul/ Drink my blood as I drink yours […] Lucifer is king/ Praise Satan»! ( Temný Pane, vzývám tě, Máš svaté právo spálit mě v pekle (…) Vezmi mou žádostivou duši, pij mou krev jako já piji tvou. Lucifer je král/ Sláva Satanovi (VIZ).

Jedním z největších úspěchů 70. let je Hotel California v podání EAGLES. Je zde řeč o Hurch of Satan, Satanově chrámu, který se nacházel v California Street 6114. Zakladatelm je Anton Szandor LaVey (1930-1997), autor Satanské bible. Jejich manažer Larry Salter přiznává (9) že jeho EAGLES mají kontakty se Satanovou církví. Nepřekvapuje, že a jedna z písní má titul „Dobrý den v pekle“.

Soubor KISS v písni God of Thunder (Bůh tónů) vyzývá mládež, aby poklekla před Satanem, bohem tónů a rocku: «I’m the lord of the wasteland/ A modern day man of steel/ I gather darkness to please me and/ I command you to kneel/ Before the god of thunder/ The god of rock ‚n roll/ The spell you’re under/ Will slowly rob you of your virgin soul»! Ten zpěv tě posedne a uloupí ti tvou panenskou duši. .

Skupina AC/DC v písni „Zvony pekla“  zpívá: «Ain’t nothing I would rather do/ Goin‘ down, party time/ My friends are gonna be there too […] Hey Satan, paid my dues […]/ I’m on the way to the promised land/ I’m on the Highway to hell» (Není tu nic jiného co dělat, než jít dolů, je čas svátku, i moji přátelé tam budou (…) Jsem tvoje zaslíbená cesta, jsem dálnice do pekla.

Angus Youngkytarista AC/DC tvrdí Nade mnou vládne někdo jiný. Jsem přítomen, ale sám se neúčastním. Když jsem na pódiu, jsem posedlý. (11)

Pink Floyd v písni Sheep (Ovce) zpívá: «The Lord is my shepherd, I shall not want […] With bright knives he releaseth my soul. He maketh me to hang on hooks in high places […] For lo, he hath great power and great hunger» („Pán je můj pastýř, nic mi neschází, jiskřícími noži osvobozuje mou duši. Věší mě na hák na vysokém místě. Hle, má velkou moc a velký hlad“ ) (12)

Píseň Sympathy for the Devil (Pochopení pro ďábla) od Rolling Stones se stala oficiální hymnou satanské církve. Podle Mick Jaggera jim pomáhal Anton LaVey a inspiroval jejich hudbu. Keith Richards, kytarista, prohlásil: „Někteří černí mágové se domnívají, že se chováme jako tajní náhončí Lucifera“ (13)

Na závěr ještě některé výroky:

Blackie LawlesRock je forma agresivního umění, je to ryzí nepřátelství a agrese (14)

Marty CallerRock je pouze sex (15)

Lita Ford:Poslouchej, rock není církev. Je to špinavá záležitost. I tebe učiní zlým. Jestliže jsi moc hodný, nemůžeš ho ani poslouchat ani zpívat (16) .

Patti SmithRock je naše reálná bitva, vesmír je naše bitevní pole. Kytary jsou naše zbraně, technici jsou naši velcí vojáci (…) lidé jsou ubozí barbaři, cílem je zmocnit se klíčů a otevřít brány strašným pekelným andělům (17).

Little RichardMoje opravdové smýšlení a můj plán s rockem: věřím, že je to druh démonické hudby. Mnoho rytmů v dnešní hudbě je z vúdu (18).

Jimi HendrixSkrze hudbu se mohu lépe vyjádřit. Je tak možno hypnotizovat osobu a přivádět ji do stavu bezmocnosti a diktovat do jejího podvědomí všechno, co jí chceme říct (19).

David Crosby : Jediná záležitost je uchvátit jejich děti. Jsem přesvědčen, že to je jediné potřebné. Nemluvím tu o únosu, ale o změně systému hodnot mladých lidí (20).

Eddie Lawrence Manson, filmový skladatel: Manipulujeme s lidmi tak dlouho, až se stanou blázni. Každý skladatel spojuje zkušenost s talentem, jak manipulovat skrze hudbu a uskutečňuje tak machiavellistickou moc, kterou má (21). Hudba slouží k tomu, aby si podrobila lidskou mysl. Může být silná jako droga a mnohem nebezpečnější, protože hudební manipulaci nikdo nebere vážně (22).

Bruce Dickinson lídr Iron Maiden : Můžeme hrát s přesvědčením každou noc, protože věříme bezvýhradně v hudbu, kterou provozujeme (25).

Ozzy OsbourneNevím, nejsem – li médium, které jedná pod vlivem vnější síly. Upřímně řečeno, ať je to, co chce, doufám jen, že to není to, co si myslím, totiž Satan (26).

John Mclauqhlin:Jednou v noci, když jsme hráli, náhle vešel do mě duch, a když jsem hrálnebyl jsme to již já, kdo hraje (27).

John LennonKřesťanství je určeno k zániku. Má stále méně vyznavačů, až zmizí úplně. Není o čem diskutovat. V této chvíli jsme populárnější než Ježíš (28).

Závěr

Opravdu si myslíte, že tato hudba je neškodná? Podle knihy Satanism in America, kterou schválil National Criminal Justice Task Force on Occult Related Ritualistic Crimes je hardrock subkultura, která se rychle šíří mezi dospívající mládeží v USA. „Policení akademie státu Georgia“ dokumentuje, že 90% osob které propadly satanismu, jsou dospívající mládež. Geraldo Rivera potvrdil, že jde o rostoucí fenomén, který mnoho mladých přivede k satanismu.

Timothy Leare prohlásil: Jsem velkým obdivopvatele Aleistera Crowleye. Myslím, že dále šířím mnohé z toho, co začal před sto lety. A myslím na šedesátá léta, a ty víš, so Crowley řekl, že si přeje najít sám sebe a že dělej, co chceš bude veškerým zákonem lásky. Mrzí mě, že je dnes málo těch, kteří dokážou ocenit to, co prorokoval. (29)

1. Srov. Rolling Stone, 12. února 1976.

2. Srov. D.-S.Peters, What About Christian Rock? («Co si myslíš o křesťanském rocku?»), Bethany House, 1986, str. 17.

3. Srov. Spin, srpen 1996, str. 34.4.

4. Srov. Rozhovor v květnu 2003 al NY Rock, u příležitosti nového CD Mansona The Golden Age of Grotesque.

5. Srov. huH, říjen 1996, str.. 34.

6. Tamt., str. 37.

7. Srov. Hit Parader, října 1996, str. 28.

8. Srov. Rolling Stone, 23. ledna 1997, str. 52.

9. Srov. Waco Tribune-Herald, 28. února 1982.

10. Bon Scott,zpěvák AC/DC v Highway to Hell, nedožil se 34. narozenin, zemřel v Londýně 19. února 1980 udušením vlastními zvratky po prohýřené noci Údajně vypil 7 Jack Daniel’s .Byl nalezen v autě opuštěn přítelem, se kterým strávil předchozí noc.

11. Srov. Hit Parader, 1985.

12. Je to rouhání na žalm 22 a Bůh je představován jako řezník.

13. Srov. Rolling Stone, 19. srpna1971.

14. Srov. Washington Post, 8. února 1987, str.. F2. WASP, je zkratka pro «White Anglo-Saxon Protestant» («Protestante, bianco e anglosassone»), která byla tlumočena také jako «We Are Sexual Perverts» («Jsme sexuální maniaci») nebo také «We Are Satan’s People» («Jsme osoby Satana»). Během koncertů il šéf této heavy metal band USA pil krev z lebky a předváděl akty násilí na ženě.

15. Srov. Los Angeles Time, 24. ledna 1988. Callner je režisér filmů a videí Popular Music Video

16.. Srov. Los Angeles Time,  7. srpna 1988.

17. Podle obály jeho alba Radio Ethiopia (Arista 1976), un LP ovlivněné Joujoukan, marockou skupinou , která praktikuje kult. boha Pana, který je pro zasvěcené znamená Satana O tyto praktoky se zajímali Jimmy Page a Robert Plant z Led Zeppelin, a Brian Jones z Rolling Stones. Abaddon je satanský anděl (Ap 9, 11). Je to hebrejské jméno a znamená „místo zničení

18. Srov. C. White, The Life and Times of Little Richard, str. 197.

19. Srov. Life, 3. října 1969, str. 4.

19. Srov. Hit Parader, 3. října 1996, str. 28.

20. Srov. Rolling Stone, vol. I, str. 410.

21.Srov. Chagall, op. cit., str. 15. Manson je skladatel odměněný Oscarem a exprezident American Society of Music Arrangers.

22. Srov. Family Weekly, 30. ledna 1983, str.. 15.

23. Srov. Hit Parader, 1985.

24. Srov. Time magazine, 16. prosince 1974, str. 63.

25. Srov. Hit Parader, únor 1985, str. 6.

26. Srov. Hit Parader, únor 1978, str. 24.

27. Srov. Circus Magazine, duben 1972, str. 38.

28..Srov. San Francisco Chronicle, 13 aprile 1966, str. 26.

29. Toto prohlášení učinil v ameické televizi

http://www.ccsg.it/satanic_quotes/affermazioni_sataniche.htm