Skandální prohlášemí Vicence PagliiProhlášení
ke skandálnímu výroku
Vincenza Paglii k potratovému zákonu 194

Prezident Papežské akademie pro život, Vincenzo Paglia, během rozhovoru poskytnutého RaiTre 26. srpna ( zde ), definoval nechvalně známý zákon 194 o potratech jako „pilíř našeho společenského života“, čímž pohoršil miliony katolíků Italů věrných Magisteriu.Je třeba si stále si pamatovat ohnivá slova Jana Pavla II. proti tomuto hroznému zločinu, který v Itálii obětoval přes šest milionů nevinných tvorů na oltář sobectví a liberální protikřesťanské ideologie

Spravedlivé je rozhořčení církevního orgánu nad výroky předsedy Akademie, kterou Jan Pavel II. pověřil právě bojem proti potratům, je doprovázeno potleskem zastánců „reprodukčního zdraví“ a „ukončení těhotenství“, vždy připravených obvinit Církev zasahování, když mluví Kristovým hlasem, ale chválit ji, jakmile její nejhorší zastánci prostituují jedinou myšlenku a přivlastní si nelidské požadavky neomalthusianismu.

Jako pastýř a nástupce apoštolů nemohu neodsoudit s největší rozhodností skandální Pagliova slova, která jsou v rozporu s evangeliem a učením římských pontifiků.

Nový světový řád, Organizace spojených národů, WHO, Evropská unie, WEF, Trilaterální komise, Bilderberg Club a všechny organizace sledující Agendu 2030 považují barbarské zabíjení nevinné v mateřském lůně osoby za zákon, a „pilíř společenského života“. Je příznačné a odhalující, že sekta odpadlíků, která zamořuje katolickou hierarchii a obsadila její vrchol, se shoduje s ideologickými pozicemi Kristových nepřátel nejen ve zdánlivě nesouvisejících otázkách – jako je psychopandemický příběh a zelené ideologie – ale také v popírání. samotných základů přirozeného práva, včetně úcty k životu od početí až po přirozenou smrt.

Je znepokojující, že nikdo, mezi mými bratry v episkopátu a nejméně ze všech mezi členy sboru kardinálů, se neodvažuje pozvednout svůj hlas, aby odsoudil Pagliova blouznivá slova a požádal ho o okamžité odstoupení z Papežské akademie pro život.

Věřící, napomenutí dobrými kněžími, držte se daleko od těchto vlků převlečených zs beránky a modlete se, aby Pán zasáhl, a chránil svou Církev, obsazenou Sanhedrinem zkažených a zvrácených zaprodanců, kteří pokračují v křižování Ježíše Krista v Jeho Mystickém Těle.

 ¨+ Carlo Maria Viganò, arcibiskup

27. srpna 2022

Viz