Protest švýcarského biskupa proti Instrumentum laboris

                                                                                 30. 6. 2019

Na jasnou kritiku kardinála Brandmüllera reagoval pomocný biskup Marian Eleganti ze Švýcarska. Z jeho prohlášení vyjímáme:

Pokud jde o tvář církve, líbilo by se mi, aby představovala tvář Ježíše Krista tak, jak je zjevena v evangeliích. V tomto smyslu tvrdím, že neexistuje žádná církev „s amazonskou tváří“. A není vůbec myslitelné, aby určitá oblast světa určovala tvář univerzální církve. Naopak. Tvář Kristova se musí stát viditelnou ve všech kulturách světa. Ale aby to bylo možné, musí se tyto kultury nejdříve obrátit k němu. Evangelium je sůl země a světlo světa: jen v tomto smyslu je možno chápat existenci kulturní kritiky.

To platí také pro Amazonii, která má zoufalou potřebu kritiky tohoto typu založené na Zjevení, aby Kristovu tvář se v ní odrážela, a nikoliv ji deformovala, jak se to ve skutečnosti děje, když se rodí kultura a její rity skrze ideje, nikoliv z víry v Krista. Evangelium humanizovalo antickou kulturu v celé středomořské oblasti. To, co se tehdy stalo, děje se i dnes s každou kulturou světa. Ježíš chtěl, aby jeho evangelium pronikalo srdce člověka a tím také kulturu.

Nesouhlasíme tedy s tím, aby duchovní řád pravdy byl pojednou bourán, jak se tomu děje prostřednictvím amazonské kultury, jakoby Duch Svatý v ní předešel evangelium a jakoby se evangelium zjevovalo prostřednictvím indiánské kultury, a nikoliv naopak.

Souhlasím s kardinálem Brandmüllerem, když kritizuje fakt, že se mluví o Amazonii, zatímco ve skutečnosti není vzata v úvahu univerzální církev. Není legitimní rozhodovat o svátostném kněžství a definovat je zvlášť pro krajinu Amazonie. Všechny koncily počínaje tridentským stanovily jasné pouto mezi jurisdikcí, autoritou a kněžským svěcením, tyto prvky nemohou být oddělovány, pokud chceme zachovat rozhodnutí všech koncilů. Není také možno využívat tzv. ženskou otázku jako záminku vzdálit se od jasného a pevného stavu a vytvářet nové úřady pro ženy.

Svátostná a hierarchická struktura církve se nemůže stát předmětem diskuze. Není možno padesát let po koncilu prohlásit, že jeho ustanovení již nejsou normativní a otevírat v Amazonii experimentální laboratoř, která otráví celé Mystické Tělo Církve a těžce je poškodí. Moc udělovat kněžské svěcení jako munus sanctificandi; magisterium jako munus docendi; správa jako munus regendi nemohou být svěšovány a není možno je omezovat na partikulární úkoly, nebo jen na některé svátostné úkony. Není možno zavádětnové teologické termíny svého druhu jako např. nový druh „ordinazione sacerdotale adulcorata“ (oslazené kněžské svěcení) pro „ženaté starce“, jak to někteří již začali brát v úvahu.

Také kněžský celibát má svou hodnotu vnitřní (exkluzivní s Bohem a Kristem) i hodnotu vnější (neomezená disponibilita pro Boží království), a kromě toho Ježíš Kristus nebyl ženatý. Kněz více než kdokoliv jiný musí mít výlučně za příklad srdce Krista bez jakýchkoliv námitek a váhání a být mu podoben. Kdo jiný?

Pomocný biskup Marian Eleganti, Švýcarsko, pro LifeSiteNews

Pramen: Chiesa e post concilio