Prohlášení arcibiskupa C. M. Viganò k rozhodnutí Amerického nejvyššího soudu

Nejvyšší soud Spojených států amerických 24. června zrušil rozhodnutí ve věci Roe v. Wade z roku 1973, zacelil ústavní vulnus [ránu] a zároveň po téměř padesáti letech obnovil suverenitu jednotlivých států. Rozhodnutí Nejvyššího soudu nerozhodlo o „právu na potrat“ – jak tvrdí mainstreamový narativ -, ale spíše zrušilo jeho „povinnou legalizaci ve všech státech“ a vrátilo pravomoc rozhodovat o „hluboké morální otázce potratů“ „lidu a jeho voleným zástupcům“, kterým ji rozhodnutí Roe v. Wade v rozporu s dikcí Ústavy USA odebralo.

Pokus o zastrašení soudců Nejvyššího soudu, který začal zákeřným únikem návrhu rozhodnutí ze strany členů propotratové lobby, tedy selhal, stejně jako selhala rétorika smrti demokratické levice, živená extremistickými hnutími a skupinami financovanými Otevřenou společností George Sorose. A je příznačné, jak prudká a netolerantní byla reakce samozvaných liberálů, od Baracka a Michelle Obamových po Hillary Clintonovou, od Nancy Pelosiové po Chucka Schumera, od generálního prokurátora Merricka Garlanda po Joea Bidena, nemluvě o prohlášeních politiků a hlav států z celého západního světa.

Následující informace by vlastně měly stačit k tomu, aby lidé pochopili důležitost tohoto rozhodnutí: útoky prováděné skupinami „pro volbu“, útoky na organizace hájící život, znesvěcování kostelů, hysterické scény ze strany zastánců práva zabíjet nevinný život nenarozeného dítěte, symbolicky sjednocující členy Demokratické strany financované plánovaným rodičovstvím, které je zase financováno vládou, probuzenou levicií stoupenci globalismu Klausem Schwabem, členy mezinárodního zednářstva, ideology zelené změny a demografické redukce, propagátory genderové teorie, ideologie LGBTQ+ a duhových vlajek; stoupenci Satanovy církve, kteří považují potraty za jeden ze svých „obřadů“ uctívání; ti, kdo sklízejí a prodávají lidské plody z klinik smrti; těmi, kdo prodávají „vakcíny“ vyrobené z lidských plodů; a těmi, kdo podporují pandemickou frašku a jejich groteskní vláček „odborníků“, kteří se shodují na tom, že jejich kulturní hegemonie je nyní ohrožena, hegemonie, která od roku 1973 způsobila ve Spojených státech smrt 63 milionů dětí, jež byly obětovány v lidské oběti Molochovi politické korektnosti.

Globalistický svět, který ze systematického porušování lidského těla učinil svůj vlastní ideologický prapor tím, že proti všem vědeckým důkazům vnutil obyvatelstvu experimentální genovou léčbu, nyní trhá své roucho, když si nárokuje právo žen na tělesnou autonomii a právo zabíjet život, který matka nosí ve svém lůně. Tento globalistický svět, v němž se elitní skupina podvratných zločinců chopila moci a vystoupila do mocenských výšin v národech a mezinárodních institucích, nyní ztratil kontrolu nad Spojenými státy americkými díky historickému rozhodnutí vynesenému moudrými soudci, včetně těch, které nedávno jmenoval prezident Donald Trump, jehož odhodlání bránit posvátnost lidského života dnes dosáhlo velkého vítězství pro Ameriku a pro ty, kdo k ní vzhlížejí jako ke vzoru k napodobování. Mnoho amerických států již prohlásilo potraty za nezákonné a díky rozhodnutí Nejvyššího soudu budou moci konečně uznat a chránit práva nenarozeného dítěte.

Vatikánský tiskový úřad i americká biskupská konference reagují na tento historický den podezřele zdrženlivě, jako by to pro ně byla trapná povinnost. Bergoglio sice mlčí, ale když šlo o útok na Donalda Trumpa nebo o podporu Hillary Clintonové, Joea Bidena a demokratických kandidátů, byl velmi hovorný. Jeho mlčení tváří v tvář vítězství Dobra nad ideologií smrti, světa bez Boha je stále ozvěnou propagandy Bergogliovy církve na podporu tzv. vakcín a Agendy 2030 OSN, která je jedním z hlavních zastánců „reprodukčního zdraví“, jež je národům vnucováno právě od roku 1973 s rozsudkem Roe v. Wade. Neměli bychom zapomínat ani na to, jak byla Papežská akademie pro život, založená Janem Pavlem II. v posledních deseti letech znetvořena tím, že do ní byli zařazeni členové, kteří notoricky podporují potraty a antikoncepci.

Nenávist k prezidentu Trumpovi a síť propojení a zájmů hluboké církve s hlubokým státem vynesly na světlo mimo jiné velký rozpor bergogliánské církve, která se zavázala obchodovat s globálními vysokými financemi a farmaceutickými společnostmi, i když se stále objevují ekonomické a sexuální skandály, do nichž jsou zapleteni politici i preláti.

V den, kdy církev slaví svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a také narození svatého Jana Křtitele, který „plesal v lůně“ své matky Alžběty (Lk 1,41), si Pán přál darovat Spojeným státům americkým možnost vykoupení a zajistit, aby jejich zákony vytvořené člověkem byly v souladu s přirozeným zákonem, který Stvořitel vtiskl do srdce každého člověka. A to je nezbytný základ, který je nutný k tomu, aby byl národ požehnán nebesy. Jeden národ pod Bohem.

Doufám, že si americký lid bude umět vážit této historické příležitosti a že pochopí, že spravedlnost nemůže existovat nikde, kde je uznáváno právo na potrat, že mír a prosperita nemohou existovat ve společnosti, která masakruje vlastní děti, a že svoboda nemůže existovat tam, kde licence, neřest a pýcha podvracejí Boží přikázání.

+ Carlo Maria Viganò, arcibiskup

Bývalý apoštolský nuncius ve Spojených státech amerických

24. června 2022