Problém zamlčené podstaty 3. fatimského tajemství

Maike Hicksonová vstoupila ve známost svým Dopisem americké katoličky papeži Františkovi.

15. května zveřejnila na svých stránkách OnePeterFive rozhovor s morálním teologem P. Ingo Dollingerem, který zde potvrdil, že třetí tajemství bylo v roce 2000 zveřejněno neúplné.

21. května odpověděla tisková kancelář Vatikánu, že Benedikt XVI. s P. Dollingerem o třetím tajemství nikdy nemluvil. Dolliger však v dementi potvrdil svou výpověď. O dva dny později zveřejnila Hicksonová na svých stránkách text dopisu Ratzingerovi, ze kterého vyjímáme:

Chtěla bych Vám sdělit, co řekl prof. Hugo Dollinger, když jsem ho zavolala o Svatodušním pondělí. Víte, že je to svatý kněz. Potvrdil mi před nedávnem v telefonu, co již léta koluje na internetu o dosud nezveřejněné části třetího tajemství: že jde o varování před špatným koncilem a špatnou mší, a měl přitom velmi vřelý tón hlasu.

Když jsem P. Dollingerovi řekla o Vašem prohlášení, že jste s ním o Fatimě nikdy nemluvil, řekl: „Co je to za zlořád, že lidé se dnes nedrží pravdy!“ Řekl, že mluvil i s jinými lidmi o kardinálu Ratzingerovi a třetím tajemství. Dodal, že jste, Svatý otče, již starý a paměť Vás snad v této věci mohla zradit.

Ve vatikánském sdělení jsem však nenašla nic z kněžské vlídnosti, jaká se Vám připisuje. Upřímně řečeno, Svatý otče, nevěřím, že ona slova pocházejí od Vás. Vy jste mírnější, než jak se to jeví z onoho citátu tiskového úřadu.

Na stránkách OnePeterFive.com jsme neuvedli, že byste klamal, když jste řekl, že v roce 2000 bylo zveřejněno celé třetí tajemství. Umíme si dobře představit, že jste tehdy jednal v poslušnosti ke svému představenému a snad jste si i sám myslel, že nezveřejněná část třetího tajemství pochází od sestry Lucie. Tehdy ještě nebylo tak zřejmé, že ona varování byla realistická a sestra Lucie nemohla vědět, že brzy po roce 1960 bude svolán koncil a zavedena nová mše. Buď jak buď, nyní se ocitáme přesně v těžké situaci a musíme být svědky odpadu od víry na samém vrcholu církve. Neboť jak jinak byste interpretoval Amoris laetitia, o níž sám kardinál Müller ve Španělsku řekl, že nauku o manželství nemůže nikdo měnit, i kdyby to byl sám papež.

Pisatelka uvádí dále jako svědka Dr. Alici Hildebrandovou, s níž mluvil její manžel o odpadu od víry a infiltraci na špici církve.

Svatý otče, my víme, že je toho více, co roku 2000 nebylo zveřejněno. Oba svědkové, prof. Dollinger a Dr. Hildebrand jsou pokročilého věku a jsou si vědomi, že určité poznání nesmějí vzít s sebou do hrobu, když se to týká celé církve, zvláště nyní, když přichází na přetřes i dogma o neomylnosti. Nemáte snad podobné myšlenky? My všichni budeme jednou stát před Pánem a zodpovídat se. Z toho důvodu jsem udělala ten těžký krok a postavila Vás veřejně pod nátlak zveřejněním svědectví P. Dollingera.

Při Matce Boží Fatimské Vás prosím, dejte nám k dispozici chybějící část tajemství. Katolíci celého světa to potřebují, aby se vyzbrojili a bránili své duše proti dnešním zmatkům. Příliš mnoho je ve hře. I když by to z počátku mělo být těžké, věřím, že pravda nás osvobodí. Prosím, učiňte to osvobozující gesto. Příliš dlouho trvají dohady a spekulace. Taková situace přirozeně není ani pastorační a důvěryhodná.

Oba jsme Němci. Moji věrní předkové velmi trpěli pod Hitlerem, jeden přišel dokonce o život. Ale nevzdali se svého svědectví. Nemáme i my mít tu odvahu, i když nám peklo vyhrožuje?

Mohl byste elegantním způsobem zveřejnit chybějící text v naší osvícené době s dodatkem, že tento text není oficiální část, ale dodatek sestry Lucie. Protože spekulace o tomto textu neustávají, bylo rozhodnuto zveřejnit ho a zahájit diskuzi mezi informovanými katolíky, přirozeně teology a experty.

Nikdo se nemusí bát, že tím ztratí svou tvář, zvláště když papež odpovědný za zveřejnění již zemřel.

Ve jménu Matky Boží vás naléhavě prosím, dejte katolíkům světa tuto pravdu, která nám může pomoci zachránit naše duše.

Ujišťuji Vás svou dceřinnou láskou. Prosím o požehnání pro mého muže, moje dvě malé děti a pro mne.

Se srdečnými pozdravy v Pánu

Maike Hickson

katholisches.info