Pravda nad strachem: Covid 19, vakcína a velký reset

Ecce nova facio Ap 21, 5

To, co jsme se dosud dozvěděli o pseudopandemii, nám dává obraz znepokojivé reality a ještě znepokojivějšího zločinného spiknutí, organizovaného paprsky mysli. Tuto realitu však nebrali v úvahu ti, kteří hypnotizovaní mediální indoktrinací stále uvažují o vážné sezónní chřipce jako o pandemické pohromě, neúčinné známé a zázračné léčbě takzvaných vakcín prohlášených za zbytečné a škodlivé.

Pověst farmaceutických společností

Víme, že farmaceutičtí giganti – Astra Zeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson – nejenže neplní běžné protokoly pro testování léků, ale mají dlouhou historii přesvědčení, že dříve způsobili vážné škody obyvatelstvu a distribuovali vakcíny, u níž bylo zjištěno, že způsobují zneškodňující nemoci.

Střet zájmů

Víme, jaké makroskopické střety zájmů existují mezi farmaceutickými společnostmi a orgány odpovědnými za jejich kontrolu: v mnoha případech se zaměstnanci těchto společností přesunuli do orgánů, které musí schvalovat a povolovat užívání léčivých přípravků, a je obtížné si myslet, že oni – kteří mají často i nadále profesní vazby s BigPharmou – mají svobodu provést spravedlivé a obezřetné posouzení. Právě naopak, nedávno jsme v případě Astra Zeneca v Evropě viděli, že nehorázná škodlivost takzvané vakcíny – před níž některé státy pozastavily její distribuci – není Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) považována za dostatečný důvod k zákazu jejího přijetí. Nedávná zjištění o závažných nežádoucích účincích byla navržena tak, aby vyloučila většinu případů a především záměrně ignorovala příčinnou souvislost mezi očkováním vakcíny a jejími krátkodobými nebo dlouhodobými důsledky.

Imunita proti nežádoucím účinkům

Víme, že navzdory jakékoli právní zásadě a ochraně obyvatelstva farmaceutické společnosti požadovaly úplnou imunitu za škody, které by mohly způsobit pacientům, kteří jsou požádáni, aby spolu s informovaným souhlasem podepsali formu propuštění. Nadnárodní farmaceutické společnosti tak spolu se skandálními zisky z prodeje očkovacích látek zaručují beztrestnost za trestnou činnost vedenou se spoluúčasou mezinárodních institucí a vlád.

Utajení smluvních doložek

Víme, že smluvní podmínky dohod uzavřených státy a Evropskou unií s těmito farmaceutickými společnostmi jsou nepřístupné a tajné: ani poslanci a političtí zástupci nemohou znát doložky, které museli schválit v uzavřené krabici. A víme, že farmaceutické společnosti samy nejen přejímají žádnou odpovědnost za vedlejší účinky, ale také prohlašují, že nezaručují svou účinnost, počínaje imunitou vůči viru.

Čínský původ viru

Víme, že SARS-CoV-2 je se vší pravděpodobností laboratorním virem se spoluvinou čínské diktatury: která jako jeden z hlavních finančníků WHO po Nadaci Billa & Melindy Gatesových dokázala zabránit vyšetřování původu viru a raných stádií infekce.

Spoluvina zdravotnického personálu

Víme, že všechny státy, až na velmi málo výjimek, se okamžitě přizpůsobily nejabsurdnějším zdravotním protokolům WHO, počínaje nešťastným rozhodnutím neléčí nemocné při prvním nástupu příznaků a podrobí je hluboké ventilaci, jakmile se chřipkový syndrom degeneruje do akutní bilaterální pneumonie. A stalo se tak s odpornou spoluvinou zdravotnického personálu – od praktických lékařů po nemocniční personál –, který způsobil tisíce úmrtí nikoli kvůli Covidovi, jak nám říká hlavní proud,ale kvůli špatné terapii.

Delegitimizace a bojkot dostupné péče

Víme také, jaká byla zuřivá kampaň proti účinnosti stávající léčby, od používání hyperimunitní plazmy až po léky, které mnozí lékaři, a to i v rozporu se zdravotními pravidly zavedenými v posledních měsících, zvážili svou povinnost úspěšně podávat svým pacientům. A není těžké pochopit, že nízké náklady na léčbu, skutečnost, že mnohé z nich nepodléhají patentům a především jejich okamžitá účinnost léčby, jsou více než dostatečným důvodem pro farmaceutické společnosti a jejich komplice, aby proti nim reagovaly, zdiskreditovaly je a zakázaly jejich používání.

Projekt plánovaný na roky

Víme, že k provedení této trestné operace – protože se musí mluvit o zločinu proti Bohu a proti lidskosti, a nikoli o nešťastném úmrtí –, trvalo roky plánování, prováděné systematicky, aby se snížily národní pandemické plány, drasticky snížila počet lůžek v nemocnicích a intenzivní péči, vytvořila se masa nevidomých, hluchých a němých zaměstnanců; zaměstnanci, již ne lékaři, kteří před svou povinností k léčbě nemocných ujímá jistotu zaměstnání. Hippokratova přísaha byla porušena ve jménu zisku farmaceutických společností a sledování projektu sociálního inženýrství.

Zapojení zdravotního systému

Víme, že pro získání spoluúčasy lékařů a vědců byl použit nejen systém korupce a střetu zájmů, který existuje po desetiletí, ale také rozdělování cen a bonusů v hotovosti. Například v Itálii dostává specializovaný lékař 60 EUR za hodinu na očkování vakcín v očkovacích centrech; Praktičtí lékaři jsou motivováni k očkování každého pacienta; lůžko intenzivní péče hradí Národní zdravotní služba asi 3000 eur denně. Je zřejmé, že ani praktičtí lékaři, ani zaměstnanci nemocnice, ani regionální zdravotnické společnosti nemají zájem zbavit se obrovských příjmů poté, co bylo deset let veřejného zdraví zbořeno ve jménu škrtů v odpadech zavedených Evropskou unií. Pro představu, Itálie obdržela 72 pozvánek z Bruselu na uzavření všech malých nemocnic, které jsou dnes pod záminkou pandemie znovu otevřeny a financovány z prostředků, které si Evropská unie půjčuje s omezeními a podmíněnostmi, které bychom jindy považovali za nepřijatelné. Přesto tyto nemocnice fungovaly dobře, umožnily občanům nabídnout rozšířenou službu a dokázaly zabránit šíření nákazy.

Základní úloha sdělovacích prostředků

Víme, že sdělovací prostředky byly poskytnuty jako příspěvek na informace o Covidu. V Itálii conteho vláda vyčlenila obrovské částky pro národní informační systém, aby poskytla jedinečnou verzi pandemie a cenzurovala jakýkoli nesouhlasný hlas. Šíření údajů o infekcích a úmrtích bylo hrubě zmanipulováno, což vedlo k přesvědčení, že pozitivní testy by měly být považovány za nemocné, i když asymptomatika není nakažlivá – stejným přiznáním jako WHO a podobné orgány ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii atd. , na jedné straně proto, že BigPharma je jedním z hlavních kupujících reklamních ploch, na straně druhé proto, že je přítomen v radách informační společnosti. Těžko uvěřit, že by se redaktor novin, i kdyby byl přesvědčen pandemickým podvodem, odvážil převzít generálního ředitele nebo se zbavit reklamních zisků Pfizeru nebo Johnson & Johnson.

Odpovědnost sociálních médií

Víme, že kromě spoluúčasti médií se pekelný stroj sociálních médií přesunul z Facebooku na Twitter, z Googlu na YouTube, s drzou a skandální cenzurní operací, která přišla smazat profily významných vědců a zavedených novinářů, a to z jednoduchého důvodu, proč neuposlechnout diktáty příběhu Covid. Ani zde není překvapující objevit hospodářské a příbuzenské vztahy, které existují mezi těmito nadnárodními giganty, kteří se postupem času stali vlastníky informací a rozhodci těch, kteří mají právo na svobodu projevu, a těmi, kteří tak neuvádí.

Cui prodest?

Z ekonomického hlediska také víme, kdo jsou prvními příjemci pandemie: lichva bank, které mají moc udržet společnosti ideologicky sladěné a zároveň zbankrotovat realitu malých podniků, která představuje nepříjemnou překážku pro vytvoření Nového světového řádu. Tyto malé společnosti, které se šíří hlavně na Starém kontinentu a zejména v Itálii, představují sociální strukturu a ekonomickou identitu mnoha národů. Jejich rozsáhlé šíření znepokojuje nadnárodní společnosti s rozsáhlou distribucí, od Amazonu po JustEat, které v období uzavření skandálně zvýšily své zisky na úkor běžných obchodních aktivit. Protože tu knihu jsme si mohli koupit od knihkupce na rohu, teď si ji musíme objednat online, spolu s obědem, tonerem tiskárny, myčkou nádobí. Tato nová ekonomika byla během několika týdnů přemožena díky souběžnému zavírání obchodů a zákazu pohybu uvaleného na občany.

Škola

Víme, že potřeba indoktrinovat mladší generaci nemohla vyloučit školní a univerzitní vzdělávání z tohoto plánu, který je nyní na dálku podáván s velmi vážnými psychologickými důsledky pro děti a mladé lidi. Tato operace dnes pokládá základy pro budoucnost, aby bylo možné sjednotit výuku nabízenou prostřednictvím internetu a rozhodnout, kteří učitelé mohou dávat lekce a co musí říci; a nepřekvapilo by mě, kdyby v krátkodobém horizontu tato jedinečná forma vzdělávání zahrnovala stále menší počet učitelů: jediného profesora historie pro všechny studenty národa s definovaným a kontrolovaným programem. To není tak vzdálená možnost, když je kterýkoli student nucen připojit se online a již nemůže využít učitele své školy, nucen odejít do důchodu nebo se od výuky odchýlit, protože neplní rozkazy moci. Stejně tak nemůžeme být překvapeni, pokud jsou noví učitelé hologramy, které rozpracovává algoritmy nebo narušují umělou inteligenci, která indoktrinuje miliony dětí, genderovou teorii, doktrínu LGBT a všechny morální odchylky, které jsme v posledních letech očekávali.

Propagátoři pandemie

Víme, kdo jsou teoretici pandemie jako instrumentální království, od Billa Gatese po George Sorose, v síti spoluviny a zájmů tak rozsáhlých a organizovaných, že jakékoli měřítko kontrastu je prakticky nemožné. Společně s nimi najdeme nejvíce znepokojivý repertoár takzvaných filantropických organizací a mocenských lobby, jako je Světové ekonomické fórum s Klausem Schwabem, WHO a všechny její národní důsledky, Třístranná komise, Bildelberg group, Rada pro inkluzivní kapitalismus v čele s Lady Lynn Forester de Rothschild a pod duchovním vedením Bergoglia a obecněji , falanga nadnárodních společností, bank a mocenských skupin, které jsou součástí této kopule spiklenců. Není divu, že v dokonalém souladu s jejich plány se pohybují i světové sekty a satanistická hnutí, počínaje Satanovou církví, která oslavuje potrat jako smířlivý rituál pro konec pandemie, stejně jako BigPharma zavádí pseudovaccini produkované potratovými plody.

Zotročení katolické hierarchie

A konečně víme – a to je jistě nejvíce šokující aspekt –, že v tomto plánu je také část katolické hierarchie, která v Jorge Mario Bergogliovi nachází poslušného kazatele pandemického vyprávění a hlavního sponzora vakcín, který neváhal definovat „morální povinnost“ navzdory velmi vážným etickým a náboženským zásadám, které naznačují. Bergoglio byl vyslechnut vatikánským Domenico Agasso v rozhovoru shromážděném v knize s názvem Bůh a svět, kterýpřijde [zde], doporučitmasám správu genového séra a poskytnout autoritativní a nešťastné zvyklé na ideologii globalizace. A od loňského března 2020 se Svatý stolek ukázal dokonale v souladu s globalistickým plánem tím, že nařídil uzavření církví, pozastavení oslav asprávu svátostí [zde]. Kdyby se tak skutečně nestalo a skutečně by bylo vyslyšeno silné odsouzení tohoto protilidského a protikřesťanského projektu, bylo by pro vedoucí představitele katolické církve obtížné souhlasit s tím, že budou podrobovat zástupy absurdním omezením přírodních svobod ve jménu zotročení nejen ideologického, ale zjevně i ekonomického a sociálního.

Nezapomínejme, že jako protipól ztráty věřících v církvích a následnému drastickému snížení nabídek na biskupské konference musí nutně existovat forma alternativního financování, kterou nebudeme pomalu objevovat. Myslím si, že ani komunistická Čína, ani de Rothschild, ani Bill a Melinda Gatesovi (kteří, jak se dozvěděli z autoritativních zdrojů, by si otevřeli účet pro IOR), ani síť takzvaných demokratických stran a hnutí – Mezinárodní levice – poslušných globalistické ideologii, není této operaci cizí. Na druhé straně Velký reset stanoví vytvoření univerzálního, ekumenického, ekologického a maltusijského náboženství, které vidí Bergoglio jako svého přirozeného vůdce, jak nedávno uznalo svobodné zednářství. Adorace pachamamy ve Vatikánu [zde], dohodazAbú Dhabí [ zde ] Encyklopeční bratřivšichni[ zde ] a další sabat Astany[zde ] jdou tímto směrem a provádějí tento neúprosný proces rozpuštění církve zahájený druhým vatikánským koncilem.

Pokud něco není potřeba, je to pro něco jiného.

Je třeba si uvědomit, že zjevná nelogičnost toho, co vidíme, že se děje – bojkotovaná preventivní léčba, chybné terapie, neúčinné vakcíny, zbytečné uzamčení, používání naprosto zbytečných masek – získává dokonalou racionalitu, jakmile se rozumí, že deklarovaný cíl – porazit údajnou pandemii – je lež, zatímco skutečným cílem je právě plánování hospodářské, sociální a náboženské krize, která jako nástroj využívá pseudopandemii vyvolanou uměním. Jedině tak chápeme souběžnost a jedinečnost opatření přijatých různými zeměmi, stejný příběh médií, chování politických vůdců. Existuje jediný scénář pod jedním směrem, který využívají spolupráce a spoluviny politiků a vládců, lékařů a vědců, biskupů a kněží, novinářů a intelektuálů, herců a influencerů, nadnárodních společností a bankéřů, veřejných zaměstnanců a spekulantů. Zisky a výdělky jsou pro tento účel zásadní, protože nakupují a zabezpečují loajalitu podřízených; ale tato válka – nikdy na ni nezapomínejme! – je to ideologická a náboženská válka.

Dva protichůdné světy

Tato krize slouží k vytvoření podmínek nezbytných k tomu, aby byl Velký reset nevyhnutelný, to znamená přechod ze světa založeného na řecko-římské civilizaci a křesťanství do bezduchého, bezkoředného světa bez ideálů. V praxi přechod z Království Kristova do království Antikrista, z ctnostné společnosti, která trestá hříšníky, k nemoudřené a zlovolné společnosti, která trestá dobro. Protože tato ohavná představa rovnosti, kterou nám vštípili svobodní myslitelé, nejprve sloužila k tomu, aby pod záminkou uznání svobody projevu postavila na stejnou úroveň dobro a zlo, právo a nespravedlnost, krásnou a ošklivou; dnes slouží k prosazování a dokonce k povinnému zlu, nespravedlnosti a tomu, co je ošklivé, k delegitimizaci a zákazu dobra, spravedlnosti a krásy. V souladu s touto vizí dnes ekumenismus – původně zavedený Radou do posvátného prostoru pod záminkou přiblížení se kacířům a rozkolům – ukazuje své protikrizové obvinění, které zahrnuje všechna falešná náboženství do pekelného panteonu, ale proscizuje římské apoštolské katolické náboženství, protože je to jediná pravda a jako taková je neslučitelná s naukou a morální odchylkou. Musíme proto pochopit, že pokud nebudeme pasivně svědky změn, ke kterým dojde, a nedovolíme, abychom byli vnuceni globalistické ideologii ve všech jejích nejodvážnějších formách, budeme brzy považováni za zločince, veřejné hostitele, protože jsou věrní žárlivému Bohu, který netoleruje mísení s modlami a prostitucí. Klam svobody, rovnosti a bratrství, který zednářství vyznává, spočívá právě v uzurpování boží nadřazenosti, aby ji dal Satanovi, na zjevnou – a v každém případě chybnou a nemorální – záminku postavit Boha a Satana na rovnoprávné základy, aby umožnil údajnou svobodu volby, která morálně neexistuje. Ale konečný cíl, skutečný a neprokazatelný, je v podstatě teologický, protože autor vzpoury je vždy stejný, věčný Poražený.

Nemo propheta doma

Samozřejmě, to, co vidíme, že se dnes děje před našima očima, by mohlo být chápáno a předpovězeno po celá léta, kdybychom jen beztrestně věnovali pozornost tomu, co teoretici Velkého resetu prohlásili. Ve skutečnosti ti, kdo odsoudili tento plán, který je dnes prováděn, byli nazýváni spiknutím, zesměšňováni nebo předáváni jako šílení, ostrakizováni informacemi,ale instreamem a kriminalizováni, odstraněni z univerzitních židlí a vědecké komunity. Dnes chápeme, jak dalekozraké byly alarmy a jak silný je organizační stroj, který naši oponenti zaváděli. Ve jménu svobody jsme si zvykli být zbaveni práva mluvit a myslet a již se pokoušíme patologizovat disent s cílem legitimizovat zadržovací tábory a zavázat pohyby a činnosti na základě zdravotního pasu.

Kognitivní disonance

Tváří v tvář realitě je však obtížné pochopit, proč si celá světová populace dovolila být přesvědčena o existenci pandemického viru, který ještě nebyl izolován, a byla schopna přijmout omezení své svobody, která by jindy přinesla revoluci a barikády do ulic. Ještě nepochopitelnější není ani tak absence skutečné sociální a politické reakce, jako spíše neschopnost vidět realitu ve všech jejích syrových důkazech. Ale to je způsobeno, jak víme, vědeckým působením masové manipulace, které nevyhnutelně vedlo k tomu, co sociální psychologie nazývá „kognitivní disonance“, to znamená napětí nebo nepohodlí, které pociťujeme tváří v tvář dvěma protichůdným a neslučitelným myšlenkám. Psycholog a sociolog Leon Festinger ukázal, že takové nepohodlí nás vede k rozpracování těchto přesvědčení třemi způsoby, abychom snížili psychologickou nesourodost, kterou disonance určuje: změnit postoj,změnit kontext nebo změnit chování. Obyčejný člověk, který nechápe nebo dokonce neuznává racionalitu v tom, co média obsedantně šíří o Covidovi, přijímá absurditu chřipkového viru prezentovaného jako ničivější než Ebola, protože nechce akceptovat, že jeho vládci nestydatě lžou s cílem dosáhnout sociálního, ekonomického, morálního a náboženského zničení světa, který se někdo rozhodl vymazat. Nemůže akceptovat, že lži mohou být považovány za pravdu, že lékaři neléčí a dokonce neumírají pacienty, že soudci nezasahují do do očí bijících zločinů a přestupků, že politici jsou poslušní bezejmenné lobby, že Bergoglio chce zničit Církev Kristovu a nahradit ji pekelnou zednářskou parodií. Proto se pro tuto touhu nepřijímat podvod, a proto se mu nechce postavit proti němu a proti jeho propagátorům, uchýlí se k příhodnému mainstreamovému vyprávění,pozastaví úsudek a nechá ostatní, aby mu řekli, co si má myslet, i když iracionální a protichůdné. Miliardy lidí se dobrovolně staly otroky, obětními oběťmi globalistického Molocha, což se nechalo přesvědčit o nevyhnutelnosti surrealistické a absurdní situace. Právě naopak: zdá se, že velmi absurdita toho, co vidíme a co nám bylo řečeno, dává větší sílu důvodům těch, kteří po dvou stech letech revolucí ve jménu údajné svobody přijímají tyranidu jako normální fakt a jdou na šibenici s rezignací těch, kteří se koneckonců přesvědčili, že jsou nějakým způsobem vinni.

Chování těch, kdo si navzdory jakýmkoli vědeckým důkazům myslí, že mohou tuto krizi vyřešit odsouzením neefektivity při distribuci očkovacích látek nebo nápravou škod způsobených uzavřením zaručením dotací společnostem a pracovníkům, není o nic méně děsivé. Stručně řečeno, chtěli by se rozhodnout, zda budou popraveni oběšením nebo gilotinou, bez jakýchkoli námitek proti legitimitě tohoto odsouzení. A okamžitě se ujímají práce, jakmile někdo vznese námitky, obviní je ze spiknutí nebo popírání, prohlásí se za vakcíny a udílí osvědčení o věrnosti dominantní ideologii. A nevšimnou si, že právě při přidělování dotací společnostem poškozeným uzavřením legitimizují, že univerzální příjem teoteocializovaný Velkým resetem a silně žádoucí také Vatikánem; neuvědomují si, že pro mutantní virus nemůže existovat žádná vakcína a že antigen, který by měl poskytnout imunitu proti syndromu chřipky, nemůže existovat, dokud není virus izolován a nejen sekvenován. Vzpomínají na ty, kteří v katolické sféře odsuzují nauky a morální posuny Bergoglia, aniž by pochopili, že jsou v dokonalé soudržnosti s ideologickými základy Rady. I zde, jak vidíme, je racionalita anulovaná, aby se uchycení kognitivní disonance a přijetí absurdity.

Člověk není automat.

Existuje však jeden prvek, který spiklenci nezohlední: lidská slabost na jedné straně a moc Boží na straně druhé. Lidská slabost bude znamenat, že někteří spolupachatelé tohoto spiknutí nejsou zcela poslušni udělených rozkazů nebo že si myslí, že mohou získat osobní výhodu z pseudopandemie odhalením podvádění a korupce; někteří budou myslet především na svůj vlastní zájem, jiní uvalí očkovací povinnost na kohokoli, ale budou mít určité zábrany, pokud jde o očkování jejich dětí nebo starších rodičů; někteří se budou obávat, že by je pandemická fraška mohla nějak zapojit do skandálu, a začnou se přiznávat a mluvit; jiní budou použiti a pak brutálně odloženi stranou, a to v nich vzbudí touhu po pomstě a povede je k odhalení příběhu plánu. Kousek po sobě se tento jílovitý kolos neúprosně zhroutí na základě svých vlastních lží a zločinů.

Prospěšné varování

Na druhé straně je boží moc. Někteří z nás zpočátku věřili, že pandemie je skutečná, a s nadpřirozeným duchem si mysleli, že je to nějakým způsobem božský trest za velmi vážné hříchy jednotlivců a národů: žádali o akty odškodnění a modlitby, aby se dovolávali konce moru. Tváří v tvář důkazům, že pandemie neexistuje a že smrt byla záměrně způsobena zvětšením jejich účinků na vnímání obyvatelstva, můžeme Covida považovat za pohromu ne sama o sobě, ale za vše, co ukázala: Satanův plán na vytvoření Nového světového řádu, který by měl vést k vládě Antikrista. Pán nám se přísností Otce ukazuje, že stále chce napomíná své děti a zrazené lidstvo na důsledky hříchu. Nutí nás vidět, jaký svět nás čeká, pokud nedokážeme konvertovat, opustit cestu záhuby a vrátit se k Němu, poslušnosti Jeho svatému zákonu, životu Milosti.

Reakce katolíků

Aby se však národy vrátily k Bohu, jeho členové mu již musí patřit. Aby byl Kristus králem národů, musí vládnout v našich duších, v našich rodinách, v našich komunitách. A ať vládne především ve Svaté církvi, nad jejími služebníky, papežem a biskupy. Dokud je živý a pravý Bůh pobouřen tím, že je umístěn po boku modlů a démonů, nemůžeme doufat, že božské milosrdenství ukončí tuto pohromu a porazí nepřítele.

Nechte toto období přípravy na Svaté Velikonoce okamžikem svatého záměru pro nás všechny: v pokání, půstu a obětování musíme dosáhnout paty kříže a v vášni našeho Spasitele uvažovat o vítězství nad Zlým. Ukřižováním Vykupitele na křížovém dřevě satan označil svou porážku, která musí být definitivní s koncem času, ale která je velmi jistá a neúprosná.

Vraťme se k Bohu! Vraťme se k víře nedotčené a čisté, bez kompromisů s mentalitou světa. Vraťme se ke křesťanské morálce, ke svatosti života, k čistotě zvyků. Počet spravedlivých zadrží pravé křídlo Všemohoucího a umožní Církvi čelit kalvárii konečného pronásledování se stejnou důstojností, s jakou jí předcházela Jeho hlava. Protože kříž je královská cesta, která vede ke slávě vzkříšení. Široká a pohodlná trasa je ta, kterou dnes vidíme, a bohužel víme, kam vede. Nechte mocnou ochranu Nejsvětější Panny Marie, Panny Marie a královny, aby nám pomohla v těchto epochálních okamžicích: ať je naším vůdcem na této duchovní cestě, spolu se svatým Michaelem Archandělem a celým Nebeským dvorem.

+ Carlo Maria Viganò, arcibiskup
25.
března 2021 v Annuntiatione Domini