Poselství ruského mnich

Během fatimského kongresu v roce 1985 se dostavil jeden ruský mnich, který už nedostal oficiálně slovo v čase vymezeném pro šest vystoupení a modlitbu svatého růžence, ale těm, kteří byli ochotni ho vyslechnout, po skončení, řekl: „Nepřítel Boha a lidí, který dobře ví, jaký význam má poselství Matky Boží o Rusku, nasadí všechny překážky, aby zabránil jeho přijetí. Vím, jak je pro katolíky obtížné přijmout podezření, které se týká samotného papeže, a pochopit, co se vlastně děje ve Vatikánu, a to ve světle samotného učitelského úřadu, který nebude schopen najít nabízenou pomoc ve fatimském tajemství. Až budete svědky světového setkání všech náboženství pod vedením nejvyšší církevní autority, která dá cizím náboženstvím právo použít katolické chrámy a bude žádat od katolíků, aby se objímali se všemi odštěpenými názory politickými i náboženskými, bude to doba, kdy nastává zpustošení předpovězené ve Fatimě.“ Došlo k tomu skutečně ani ne za rok. Vatikán ošálený svým optimismem o pokroku a míru hledá smír s každým náboženstvím a každou mocí. Fatimský zázrak a poselství se staly velkou překážkou pro ekumenismus a modernost.

Pramen. LdL