Petice v záležitosti údajného globálního oteplování lidskou činností

                                              22.6. 2019

Několik desítek vědců se obrátilo na prezidenty států, senáty, poslanecké sněmovny, rady ministrů a všechny odpovědné politiky s naléhavou výzvou, aby vzhledem ke klíčovému významu, jaký mají fosilní paliva na energetické zásobování lidstva nenaléhali na nekritickou, politicky vymáhanou redukci kysličníku uhličitého v atmosféře na základě iluzorního přesvědčení, že tím mohou ovlivnit klima. Mezi signatáři je prof. Antonino Zichichi, prof. Renato Rici, prezident evropské a italské společnosti pro fyziku a mnoho geologů, geofyziků a vědců zkoumajících otázky klimatu.

Signatáři ve své výzvě uvádějí, že globální oteplování způsobené údajně lidskou činností je pouhá domněnka vyvozená z některých teoretických klimatických modelů. Tato modely jsou klamné a mýlí se při reprodukci klimatu za posledních 1000 let stejně jako předpovědi pro období po roku 2000.

Naopak, vědecká literatura evidentně dokumentuje přirozenou klimatickou variabilitu především ve velkých cyklech – tisíciletých, staletých i kratších. Sluneční aktivita a cirkulace oceánů způsobují jiné teplé periody v období posledních 10 000 let.

Pokud jde o tzv. vědecký souhlas ve prospěch lidského vlivu, je třeba dodržovat zásadu, že vědecká metoda odmítá přiznat hodnotu pouhým dohadům. Stejné zásady platí, jedná-li se o různost mnoha názorů specialistů z oblasti klimatologie a meteorologie, geologie a geofyziky.

Signatáři uzavírají svůj dokument konstatováním, že je vědecky sotva realistické označovat lidské vlivy za jediného činitele ovlivňujícího oteplování v minulém století až do dneška. Proto jsou alarmující předpovědi a z nich vyvozené modely a hypotézy nevěrohodné.

Pod několika stránkovou peticí zpracovanou osmičlenným komitétem jsou podpisy 83 vědců.


Maurizio Blondet