Otevřený dopis papeži Františkovi

Otevřený dopis papeži Františkovi – Martha Alegría Reichmannová

Řím, 4. února 2022

Papeži Františkovi

Zdravím vás s velkým smutkem a bolestí vůči mé církvi kvůli zprávě, kterou jsem včera slyšela na sociálních sítích, kde je vidět muže, který křičí: „Tohle není Boží církev! Už žádné masky v Církvi! Nejste král!“ V reakci na tuto situaci jste se vyjádřil: „Je to bratr v nesnázích, musíme se za něj modlit.“

V komentářích k této zprávě mnoho lidí napsalo: „Ten člověk mluvil pravdu.“ V komentářích k této zprávě se objevilo několik slov.

Ráda bych vám, papeži Františku, připomněla, že během vaší návštěvy v jednom řeckém klášteře na vás také opakovaně pokřikoval jeden vážený pravoslavný kněz: „Jste kacíř!“

Důvodem mého dopisu, papeži Františku, je říci vám, že na světě jsou miliony katolíků, kteří smýšlejí stejně jako ti, kteří na vás křičeli, a my jsme unaveni cynismem vašich reakcí, protože tito lidé jsou zdravější než kdokoli jiný.

Mimo jiné vědí, že jste podepsal dohodu s dalšími náboženskými vůdci o výstavbě mešity v Abú Zabí, katolického kostela a synagogy, s nimiž se bude zakládat nové světové náboženství, které plánují nazvat „Dům Abrahámovy rodiny“. A tam, na našem kostele, nemůže být umístěn kříž, protože existuje zákon, který zakazuje kříž na vnější straně jakékoli budovy ve Spojených arabských emirátech. To znamená, že jste svým podpisem, papeži Františku, nezradil nic menšího než našeho Pána Ježíše Krista Ukřižovaného, posvátný symbol našeho křesťanství.

Víme, že konečným záměrem je zničit naši církev se všemi jejími zásadami a umožnit nemorálnosti. Už teď slyšíme hlasy jako „Církev přátelská homosexuálům“, kde se mohou uzavírat sňatky osob stejného pohlaví.

Ti, kdo na vás křičí, k tomu mají všechny důvody, protože už víme, že nesčetnými činy a zneužitím, kterých jste se dopustili, sloužíte zájmům ďábla, a to až do té míry, že se naše církev rozdělila na dvě části a její členové mezi sebou bojují. To není budování s láskou. To je ničení zlem. Zašli jste až tak daleko, že jste uctívali pachamamu uvnitř Vatikánu.

Je pro mě těžké v tomto dopise vyjmenovat všechny činy hereze, kterých jste se dopustil, papeži Františku. Víme také o dokumentu, který vám zaslaly světoznámé, významné osobnosti, dokazující vaše kacířství a žádající vaši rezignaci.

Víme, jakých hrozných věcí jste se dopustil v Argentině, zejména s vašimi přáteli kněžími Orlandem Yoriem a Franciscem Jalicsem, a víme, že právě to je důvod, proč se neodvažujete vrátit do své vlasti. Víme, jak nyní nakládáte s kněžími věrnými Kristu.

Na sociálních sítích na vás, papeži Františku, křičí stovky lidí a všichni jsou to dobří katolíci. Jsou rozhořčeni, včetně kněží, jejichž kanály byly cenzurovány biskupy, kteří se drží vaší linie. Přesto každý den přicházejí z Vatikánu další a další dokumenty, které vám dělají reklamu. Dobrý papež žádnou publicitu nepotřebuje.

Je zřejmé, že se snažíte nahradit dobro zlem, papeži Františku, ale my nejsme hlupáci, otevřeli jsme oči jako opravdoví křesťané, kteří milují a brání Krista, vědí, že Církev zvítězí.

Modlím se za vás, papeži Františku, abyste zpytoval své svědomí a uvědomil si všechno zlo, které jste na páchal a a dále pácháte. Snažíte se nás oklamat svými frázemi, zatímco děláte pravý opak toho, co říkáte.

Například: vydal jste kanonické sankce pro preláty, kteří se dopouštějí zločinů zneužívání, ale v praxi je nejen chráníte, ale dokonce podporujete: [Gustavo] Zanchetta, [Theodore] McCarrick, [Robert] Bezak a dlouhý seznam dalších.

Znám vás velmi dobře, papeži Františku, protože jednoho dne, když jste dělal znamení kříže, jste mi lhal a nakonec jste mě zradil.

Zdá se, že následujete stejnou linii jako váš nejbližší poradce, kardinál Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, který má ve zvyku urážlivě napadat ty, kteří ho zpochybňují, vzhledem k nemožnosti chovat se důstojně a korektně, s důkazy a pravdivě bránit.

Zdraví Vás křesťanka, která na prvním místě miluje Ježíše Krista.


Martha Alegría Reichmann


Autorka knihy Posvátné zrady


¨Pramen: Duc in altum