Negativní reakce na dokument Kongregace pro nauku víry

S odkazem na odpověď Kongregace pro nauku víry (o nelegitimitě a nemožnosti požehnání homosexuálním párům, viz zde) naše zdroje na nejvyšším místě potvrzují to, co již bylo částečně hlášeno jinými tiskovými orgány totiž, že „proces schválení dokumentu byl všechno jen ne snadný“.

Web messainlatino.it píše o přetrvávajících pověstech, že papež se od dokumentu distancuje.

„Přišly velmi silné nátlaky, takže dokument podepsal pouze kardinál prefekt a arcibiskupský sekretář, ale bez jmenovitého souhlasu Svatého otce.“

Messainlatino.it také píše o „velmi silných stížnostech“ proti zveřejnění, pocházejících z vatikánského dikastéria pro laiky, rodinu a život (v čele s kardinálem Kevinem Farrellem) „i od mnoha, bohužel, zahraničních biskupů“.

V posledních dnech se antverpský biskup Monsignor Johan Bonny od nového dokumentu KNV distancoval. „Cítím jistou hanbu za svou církev a především intelektuální a morální nedorozumění,“ řekl biskup. „Rád bych se omluvil všem, pro které je tato odpověď bolestivá a nepochopitelná: věrným a angažovaným katolickým homosexuálním párům, rodičům a prarodičům homosexuálních párů a jejich dětem, pastoračním pracovníkům a poradcům homosexuálních párů.“ Jejich bolest pro Církev je dnes mojí bolestí“.

Podle některých zdrojů, když papež včera v Angelus žádal o „blízkost, soucit, něhu“ a postavil se proti „teoretickým odsouzením“ a „tvrzením administrativních legalizmů nebo moralismů“, jeho slova byla inspirována právě potřebou vyjádřit nesouhlas s dokumentem Kongregace pro nauku víry.

Aldo Maria Valli, Duc in altum