Nigerijští biskupové proti diktátu Západu

                                                                                                              19. 7. 2015

                           Mons. Ignatius Avau Kaigama

Z jednání nigerijské biskupské konference vzešlo tvrdé a rozhodné komuniké týkající rostoucího nebezpečí, jaké představuje západní nemravnost a homosexualita. Komuniké má titul:

»Náš postoj k manželství, rodině a lidské společnosti«

Nigerijští biskupové uvádějí: »Růst aktivity LGTB, referendum v Irsku a rozhodnutí Nejvyššího soudu USA vyvolal značnou a rychlou změnu veřejného mínění o povaze, významu manželství a rodiny, tak jak platil po celá tisíciletí. V mnoha zemích to vyvolalo legislativní manévry a přehodnocení manželství, vedoucí až uznání „manželství“ homosexuálního. Chceme zdůraznit, že je to situace velmi smutná, nespravedlivá a politováníhodná a z velké části vede k narušení přirozeného zákona, Boží vůle a lidské přirozenosti. «

Komuniké uvádí názvy zemí, které svými nešťastnými politickými rozhodnutími riskují, že poškodí také africký kontinent: »Kanada, Španělsko, Francie, Spojené království, Irsko a nejposledněji Spojené státy americké jsou některé ze zemí, které nastoupily tuto cestu. Jsou to země, které mají nesporně velký kulturní, sociální a ekonomický vliv na mnohé africké národy, ke kterým patří i Nigérie, a otevírají se tak brány pro vpád homosexuální kultury do celé jejich společnosti.«

Nigerijská biskupská konference odhaluje, jak humanitární programy a pomoc z Evropy a západních států je velmi často podmíněna také osvojením nepřijatelných ideologických programů: Tyto národy produkují také velké množství mediálního výchovného materiálu používaného ve školách. Kromě velkodušné humanitární pomoci různým institucím se tímto způsobem importují jejich myšlenky a tendence , které se snadno zakoření v srdcí naší společnosti, ovlivňují mnoho osob a zvláště mládež, která je velmi vnímavá.

Proto se Afričané obracejí na své vedoucí představitele a vyzývají je k politické rozvážnosti. »Přijímat západní tendenci a schvalovat oficiálně „homosexuální svazky“ a „homosexuální manželství“ je pro náš národ velmi škodlivé a ničivé, protože to s sebou přináší nevyhnutně nabourání rodiny a společnosti se všemi dalšími negativními následky.«

Biskupové prohlašují: »Tímto naším komuniké chceme znovu zdůraznit, že manželství je posvátná jednota muže a ženy určená k plození a péče i o děti. Je jádrem rodiny, která je základní buňkou naší civilizace a jako taková stanovena Bohem, udržována naší kulturou, slavená naší společností a žádáme, aby byla chráněna naší vládou.

Biskupové varují svou vládu před nebezpečným kulturním imperialismem. »Jsme velmi znepokojeni ustavičným podporováním globalizace homosexuálního životního stylu a snahou nově definovat manželství jako výraz zcela zmateného pojetí lidské sexuality.«

Corrispondenza Romana