Nejnovější Bergogliův manifest

SVATÝ FRANTIŠEK VYZVAL SULTÁNA K MUČEDNICTVÍ OHNĚM, ABY HO OBRÁTIL

PAPEŽ FRATIŠEK VĚNUJE ENCYKLIKU SULTÁNOVI IMAM V ABU DHABI

Poslední manifest Bergoglia nazvaný „Fratelli tutti“ (Všichni bratry) odmítám nazvat Encyklika.

Nazvu to Publikační šot určený k tomu, aby ještě více rozdělil už tak rozdrobený malý katolický svět.

Byl už pojmenován: Encyklika migranta. Encyklika Bill Gatese atd.

Já to provokačně označuji jako »Encyklika o konci kestřanské civilizace a o konci katolické římské apoštolské církve«.

Je psaná mnoha osobami (mnoho různých stylů kolem sv. Marty), ale se společnou, dosud nevídanou arogancí, hanobící dokonce zbytek katolickém inteligence.

Stačí konstatovat, že v předmluvě dokumentu se projevuje vůle ignorovat, že sv. František šel 1219 do Svaté země výlučně proto, aby obracel muslimy, a to i za cenu mučednictví, a že vyzval sultána k obrácení po slavné zkoušce ohněm (až půjde papež do Assisi, stačí aby pozvedl svůj zrak na Giottovu fresku).

Tento šot je určen k tomu, aby prohloubil konflikt v katolickém světě, rozdělil ho více než kdykoliv předtím, a to s výmluvou, že pravda o bratrství má příliš mnoho protikladných interpretací.

Papež František prohlašuje, že byl inspirován imámem Ahmad Al Tayyeb v Abu Dhabi.To nenašel nic lepšího, odkud by čerpal inspiraci ke katolické encyklice?

Anebo se i u magisteriálního dokumentu jedná o podřízenost ekumenismu?

Je zcela jasné, že ekumenismus bude herezí Xxi. Století.

Zcela jasná to rovněž prohlašuje inspirace čtyř osob: sanFrantiška, Martina Luthera Kinga, Desmonda Tutu a Ghandhiho. Po boku sv. Františka (kterého papež inetpretuje vždy arbitrárně) figurují jako interpreti další libovolné tři osoby s velkou prestiží jakožto aktivisté lidských práv.

Osoby tak symbolické, že jsou dokonce požívány v publicistických kampaních ( viz šot Telecom s Gandhim)

Papež František v tomto dokumentu komunikuje kontradiktorním a dvojakým způsobem, aniž by vysvětlil proč, že existuje právo emigrovat a být integrován, ale bylo by zapotřebí také dovolit migrantovi, aby zůstal doma.

My však máme povinnost je integrovat, zajistit jim plnou kulturní a náboženskou svobodu. Chápeš, kolik zmatených a rozporných debat vyžaduje tento famózní koncept…

Hlásá také, že suverenismus je špatný (aniž by vysvětlil proč), a zavádí tak nekonečné a konfliktní politické debatování……

Ohlašuje, že soukromé vlastnictví, kapitalismus a finance budou změněny ( aniž by věděl proč a nějak to vysvětlil), ale především nám neříká, jak to provést.

Jedině že by měl na mysli nějakou utopistickou antimeritokratickou formu solidarity a přerozdělování. Možná že to bude vyloženo v Assisi na konventu o františkovské ekonomii.

Navíc je zcela evidentní, že se plánuje Stát, více Státu, který by všechno kontroloval, stanovoval pravidla hry a předimenzoval soukromost, závist, egoismus, vykořisťování, za které se nyní příroda mstí (viz Covid 19) (slyšel jsem to dnes při mši svaté v homilii).

Mluví také o něčem, na co jsou někteří katolíci ještě citliví.

Ohlašuje, že papež už nebude balamutit o dědičném hříchu, přikázáních a božském zrození.

A právě pro tento publikační šot odmítám to nazývat encyklikou.

Toto není Magistérium, to je publicistický šot.

Pezzo Grosso

Stilum Curiae