Nejautentičtější a nejkvalifikovanější ocenění komunistického manifestu

   8. 10. 2020

titulní stránka zednářského listu

KATOLICISMUS:

KONEC CYKLU

NEBO ZÁVĚREČNÝ CYKLUS?

Nejen švitoření, které je na připojeném obrázku, je toho mnohem více, jak vyplývá z následujícího úryvku z  Latribunadelpaisvasco  . Není to dobrý signál.

¨

Ve posledním vydání listu El Oriente , což je orgán Velké španělské lóže , je článek s titulem: »Papež objímá univerzální bratrství, velký princip masonerie« ve kterém připomíná, jak se zrodilo moderní zednářství před třiceti lety. Vysvětluje: Velký princip této školy iniciace se tři staletí neměnil: je to koncepce univerzálního bratrství, ve kterém se lidské bytosti oslovují navzájem bratři bez ohledu na víru, sociální postavení jazyk, kulturu a národnost“

Periodikum španělského zednářství vysvětluje, že „tento sen o bratrství narazil na náboženský integralismus, který v případě katolické církve v XIX. století vydával testy a nejtvrdším odsuzováním tolerance vůči zednářství“. Nyní naopak Velká Lóže Španělska připomíná poslední encykliku papeže Františka jako ukázku, jak velice se vzdálila aktuální církev od dřívějších pozic. Ve Fratelli Tutti papež objímá univerzální bratrství, velký princi moderního zednářství.

El Oriente uvádí jednu citaci, ve které současný papež tvrdí toto:

Toužím tolik, abych v této době, ve které je nám dopřáno žít, došlo k uznání důstojnosti každého člověka, abychom mohli mezi všemi lidmi dát vzrůstat aspiraci po světovém bratrství.“ Výslovně se dovolává „bratrství otevřeného, které dovoluje uznávat, oceňovat a milovat každou lidskou osobnost bez ohledu na fyzickou blízkost, místo ve světě, kde se narodila a kde bydlí“. Pro konstrukci tohoto Univerzálního Bratrství papež vyžaduje, aby se překročil horizont Všeobecné deklarace lidských práv, která „nejsou dostatečně univerzální“.

´

»Pro zednářství je důležité podtrhnout fakt, že papežská encyklika se obrací proti

»dezintegrátorům digitálního světa, jejichž funkce podporuje uzavřené kroužky osob, které smýšlejí stejným způsobem a podporují šíření falešných zpráv, které živí předsudky a nenávist“. Jak vysvětluje papež František, „je třeba uznat, že fanatismy, kterou vedou k napadání jiných, mají své protagonisty také mezi náboženskými osobami, křesťany nevyjímaje, kteří mohou mít podíl a sítích šířících slovní násilí pomocí internetu v různých prostředích digitální výměny. Dokonce v katolických médiích se překračují meze, trpí se pomluvy a hanobení a nedbá se žádné etik ani ohledu na jméno druhých

Pramen: Chiesa e post concilio