Nářek horlivého misionáře

Misionář z Tibetu papeži: Poslal jsi mě sem, abych obracel pohany, heretiky a schizmatiky!

Na síti Aelante la Fe byl zveřejněn dopis, který jeden misionář z Dálného Východu poslal papeži ze své misie v Himalájích. Dopis je dlouhý a je napsán španělsky. Stojí zato přečíst si ho v originále. Zde přinášíme některé úryvky, které se týkají horkých témat, zvláště dnes v den Bergogliovy návštěvy ve Švédsku: obrácení, misie, proselytismus, kterým věnuje současný papež podivnou pozornost.

Jakožto z Boží milosti misionář v himalájském horském pásmu a ve dnech, kdy oslavuje čtvrté výročí svého kněžského svěcení,píše P. Federico Juan: dovoluji si napsat Vám tento dopis, který současně zveřejňuji.

Řeholník popisuje, jak byl poslán jako misionář na Dálný Východ, (což je nesmírná nebeská milost pro mne hříšného), ale už nějakou dobmoje duše trpí krajní sklíčeností, když čtu opakované invektivy Vaší Svatosti proti tomu, co bez rozlišováni nazýváte proselytismem. A obzvláště velkou bolest mi způsobilo, když jsem četl, jak Náměstek Kristův bez jakéhokoli vysvětlení smyslu prohlásil, že proselytismus je slavnostní hloupost a že nemá žádný smysl. Mohli bychom říct, že tato fráze je plodem nesprávné interpretace ze strany nevěřícího novináře, ale její zveřejnění na oficiálních stránkách Svatého Stolce neskýtá ani hypotetickou možnost obrany.

Misionář pak pokračuje: Moje sklíčenost ještě více vzrostla, když Vaše Svatost rétoricky položila otázku: „Jdu já někoho přesvědčovat, aby se stal katolíkem?“ aby odpověděla: „Ne, ne, ne“. (Videoposelství k svátku sv. Kajetána). Toto trojnásobné popření současného papeže mi připomnělo ono první.

Misionář píše dále, že je šťasten, že se může věnovat až do smrti úkolu získávat co největší počet duší do katolické církve v jistotě, že tak mohou získat nebe, a je přesvědčen, že tato práce šířit Boží Církev v zemích pohanství, herezí a modloslužby je tím nejsvětějším dílem milosrdenství, větším než všechna prokazovaná dobrodiní tělesná a časná. To je příklad, k jakému inspiruje svatý František Xaverský, jezuita jako papež.

Ve španělštině se může říct, že je to vtělený Bůh, který nás osobně posílá, abychom proselytovali všechny národy… a pokud si někdo prostě myslí, že proselytismus je hloupost, slavnostně mu odpovíme, že Boží moudrost je pro tento svět bláznovství.

Pociťuji hlubokou bolest ve své duši z opakovaného odsuzování, které definuje Vaše Svatost termínem sociálně odiózním: proselytismus; na jedné straně znamená násilné manévry a na druhé straně apoštolskou obětavost misionářů, kteří se stravují a umírají, aby obrátili pohany k jediné pravé církvi. Řeholník pak připomíná některé slavné misionáře, o kterých se tento termín používá v tom nejlepším smyslu. Pisatel trpí, když vidí, jak papež opomíjí mluvit o proselytismu v dobrém smyslu – jakoby bylo v papežských dokumentech závazné vyčítat misionářům jejich obětavou a horlivou práci, k jejímuž vykonávání byli posláni, včetně níže podepsaného, který se odvažuje vykonávat to, k čemu by delegován samotnou církví, tedy přivádět k víře nevěřící.

Líbám Vaše nejdůstojnější nohy a prosím o papežské požehnání a žádám vyjasnění Vašich prohlášení a ocenění důležitosti a naléhavosti pracovat bez ustání na šíření katolické víry mezi pohany, heretiky a schizmatiky.

Corrispondenza Romana

   Viz také:  Obrácení