Korespondenze McCarricka usvědčuje profesionální lháře

      29. 5. 2019

Vyšel na světlo nový desetistránkový dokument, který zveřejnil někdejší osobní sekretář McCarricka. Potvrzuje v něm, že na sexuálního predátora byly v roce 2008 uvaleny restrikce a arcibiskup Washingtonu Wuerl byl o nich informován; McCarrick protestoval a snažil se vyzout ze všeho s pomocí Wuerla. Příslušný materiál se má nacházet na Kongregaci pro biskupy. Proč se kardinál Quellet o tom nezmínil ve svém útoku na mons. Viganò? A jak je možné, že Bergoglio tvrdil v roce 2013, že o tom vůbec nic neví?

   Mons Antony Figuereido

Tuto desetistránkovou zprávu zveřejnil osobní sekretář McCarricka Antony Figuereido, který mu sloužil 19 let. Plně v ní potvrzuje pravdivost slov arcibiskupa Viganò. V této souvislosti si můžeme připomenout rozhovor, který měl s Bergogliem arcibiskup Viganò 23. června 2013. Papež řekl Valentině Alazraki z Televisia: »O McCarrickovi jsem nevěděl nic, absolutně nic, nic. Několikrát jsem řekl, že jsem o tom nic nevěděl«. Její mexické kolegyni řekl o rozhovoru s Viganò: »Nevzpomínám si, zda jsem s ním o tom kdy mluvil. O McCarrickovi jsem nevěděl nic. Kdyby tomu tak nebylo, mohl bych zůstat klidný?«

Je třeba zdůraznit, že okolnosti rozhovoru s mons. Viganò svědčí o opaku. Nebyl to nuncius, kdo začal mluvit o McCarrickovi, ale Bergoglio ho sám vyzval, aby mu o kardinálovi podal informace. Tři dny před tímto rozhovorem poslal František McCarricka do Číny jako oficiálního představitele Vatikánu. A když mu Viganò přednesl na něho ostrou kritiku s odvoláním na velkou dokumentaci v Kongregaci pro biskupy, která svědčí o tom, že dotyčný zničil celé generace kněží a že byl postižen sankcemi od Benedikta XVI., Bergoglio na to vůbec nereagoval a převedl hovor na jiné téma, což je jistě prapodivné jednání. Je těžké si představit, že by mu zcela selhala paměť o záležitosti, která jistě není druhořadá. Další vývoj událostí svědčí o úplném opaku.

Antony Figuereido je americký kněz, kterého vysvětil McCarrick a který pracoval jako jeho osobní sekretář, tlumočník a korespondent. Deset stran jeho materiálu obsahuje McCarrickovy dopisy a emaily. Ty dokazují, že kardinál byl byl v létě 2008 postižen restrikcemi od Benedikta XVI.. Dokladem je dopise kardinála Re, který informoval postiženého a současně arcibiskupa Washingtonu Wuerla. Kopie dopisu musí být na arcidiecézi i v Kongregaci pro biskupy. Jak to, že se kardinál Quellet o tom nezmínil, když napadal arcibiskupa Viganò? A proč nebyl dodržen slib, že všechny dokumenty Vatikánu o McCarrickovi budou zveřejněny, a nestalo se tak ani po devíti měsících od svědectví arcibiskupa Viganò?

Antony Figuereido absolvoval s úspěchem léčbu ze závislosti na alkoholu a pravděpodobně zveřejní další informace na základě dokumentů, které má k dispozici. Ze zveřejněných dokladů vyplývá, že McCarrick po změně pobytu slíbil, že nebude podnikat cesty bez povolení Vatikánu a že rezignuje na všechny funkce v Kongregaci pro biskupy.

Korespondence však dokládá, že navzdory restrikcím McCarrick podnikal cesty již za Benedikta XVI. a za Františka vykonával svěřená diplomatická poslání. Není vyloučeno, že jeho jednání přispěla k uzavření kontroverzní dohody Vatikánu s Čínou.

Ex-kardinál posílal Bergogliovi zprávy v období od 2013 do 2017 a informoval ho o svých aktivitách. V korespondenci popírá jakékoliv své sexuální aktivity. „Nikdy jsem s nikým neměl sexuální poměr“, jen připouští, že někdy z nedostatku uvědomění sdílel stejné lůžko se seminaristy ve věku dvaceti až třiceti let.

»Když se problémy sexuálního zneužívání dostaly na veřejnost, pochopil jsem, že je to nerozumné, a zanechal jsme toho«, píše v roce 2008 jednomu vysokému vatikánskému prelátovi. Je zřejmé, že to byla falešná informace, protože Kongregace pro nauku víry kardinála odsoudila a byl převeden do laického stavu.

Z celé zveřejněné korespondence vyplývá, že vysocí funkcionáři církve včetně státního sekretáře a papeže a velvyslance v USA byli informováni o restrikcích ex-kardinála McCarricka. Ten v jednom dopisu píše o Wuerlovi jako o prelátovi: »který měl pro mě velké pochopení a poskytoval mi bratrskou podporu«. Z korespondence rovněž vyplývá, že hlavní odpovědnost spadá na vedení arcidiecéze. Wuerl však zřejmě zavíral obě oči. Bez odpovědi zůstal i dopis, který napsal Viganò státnímu sekretáři Parolinovi, kterého se dotazoval, zda vzhledem veřejným aktivitám McCarricka byly pro něho restrikce zrušeny.

Na začátku října 2018 vydal Vatikán prohlášení, ve kterém papež nařídil prohloubené vyšetřování a slíbil, že výsledky budou v daný čas zveřejněny. Tento čas zřejmě ani po půl roce ještě nedozrál.

Nuova Bussola quotidiana. Marco Tossati