Kniha s radikální otázkou: »Sesadit papeže?«

Co to znamená „heretický papež? Je možné ho odvolat? Jak srovnat papežskou neomylnost se současnou krizí v církvi? Co si má dnes katolík počít? Otázky, na které odpovídá kněz se známou erudicí, pověstí a průpravou. To je obsah knihy : Deporre il Papa? od Curzio Nitoglia. Autor ke sv é knize uvádí:

Proč vydat takovou knížku? Počínaje rokem 2015, promulgací Amoris laetitia papeže Františka a především po modloslužebných obřadech ve Vatikánu (podzim 2019) v bazilice Svatého Petra se mnoho psalo o bludech a materiálních herezích papeže Bergoglia. Někteří autoři (historici, juristé, kanonisté , biskupové a kardinálové) si kladli otázky, zda je možno sesadit papeže, který upadl do materiální hereze. Většina odpovídala negativně a odvolávali se na axiom Prima Sedes a nemine judicatur. (Nejyšší stolec nikdo nemůže soudit)

Jen někteří navrhli s určitou naléhavostí možnost sesadit papeže a  jmenovat na jeho místo jiného, ale s malým ohlasem. Radio Spada shrnulo v této knize panující problém, několik článků o krizi počínaje rokem 2015. Jsou zde také stránky nevydané, které jsme napsali pro toto vydání. Neodvažuji se tvrdit, že tyto stránky mají magisteriální váhu. Nabízím tyto úvahy čtenářům, abych jim usnadnil komplikovanou rešerši. Očekáváme, že kniha probudí zdravou debatu.

                                  Radio Spada

Poznámka: Ilustrace na obálce knihy  zobrazuje soud nad mtvolou papeže Formóza, který uspořádal jeho nástupce Štěpán VII. v roce 897. Pobouřený  římský lid ho za to zardousil