Instrumentum diaboli neboli ďáblův nástroj

Věhlasný katolický filozof Paolo Pasqualucci podrobil zevrubné kritice INSTRUMENTUM LABORIS k tzv. Amazonské synodě. Učinil tak v elaborátu nazvaném

INSTRUMENTUM DIABOLI

odpadlictví a hereze v „Instrumentum Laboris pro Amazonii“

Elaborát má 103 stran a obsahuje Úvod a deset kapitol, které prezentují stručnou historickou genezi celého „amazonského hnutí. Pro rychlou a pohotovou informaci o tomto cenném materiálu nechť poslouží zatím tento překlad jeho obsahu:

Nota praevia (Úvodem)

1. Odsouzení na úrovni učitelského úřadu

2. „Indiánská teologie“ – lživá teologie modernistického ražení

3. Javier Lozano Barragán o „indiánské teologii“

3.1 Modernistický charakter „indiánské teologie“

3.2 Kontradiktorní „typologie“

3.3 Tzv. „indiánská teologická metoda“: pohansko-křesťanský míšenec, překrucování historických faktů

3.4 Hereze „indiánské teologie“: dvojaký Bůh Otec-Matka; příroda – zbožštěná Matka Země; Amazonie jako Země Zjevení; Duch Svatý již pohany osvítil; církev nesmí se provádět prozelytismus, není jedinou Archou Spásy; pravým zdrojem náboženství je mýtus…

3.5 Oprávněné kritiky od kardinála Barragána

4. Instrumentum Laboris je vtělením protikřesťanských proroctví dekadentních literátů a novopohanů XIX. Století, okouzlených temnými amero-indiánskými náboženstvími

5. Čtyři obvinění kardinála Brandmüllera, plus jedno páté

6. Apostaze: katolicismus rozpuštěný v panteistickém kultu dvojpohlavního Boha Otce-Matky, v němž je obnovena pohanská religiozita předkolumbovské Ameriky, jedna z nejkrutějších, jaké kdy existovaly

7. Pravá podoba indiánských kultů Střední a Jižní Ameriky

8. Autentický misijní duch: svědectví mons. Marcela Lefebvra z Francouzské rovníkové Afriky – replika mons. Schneidera na karamelovou rétoriku „indiánských teologů“.

9. Zánik církevního celibátu v heretických projektech Instrumentum Laboris

10. Hereze „ženského kněžství“, zásadní etapa prosazování feminismu v církvi

Nota Previa:

Jedná se o evidentní a autentický útok nepřátel pravé pastorace a nauky, ničitelů víry, kterým je zcela lhostejný věčný osud duší. Jsou to podle sv. Pavla „falešní bratři, kteří, jak zdůraznil mons. Schneider, se snaží zatížit ubohé amazonské národy „svou dekadentní ideologií a heretickou teologií vyrobenou v Evropě a nasycenou všemi jedy současné západní pseudokultury od zbloudilého ekologismu k vulgárnímu marxismu a sociologismu ve stylu primitivního new age. Ve skutečnosti ovšem mají být tyto dekadentní ideologie servírovány veškerému katolicismu díky podpoře a vedení – incredibile dictu – samotného panujícího papeže.

Instrumentum Laboris pro Amazonii je jasně apostatické, protože směřuje k nahrazení dvoutisíciletého náboženství radikální mutací novopohanského rázu. Jediný výraz pro definici této situace je »interní papežské schizma«, neboť papež jakožto papež bude lídr této zrůdné odnože církve, která svou doktrínou, mravní naukou a církevní strukturou představuje praktické vyhlášení schizmatu. Toto schizma je uprostřed nás a musíme se proti němu rozhodně postavit.

Ve věci jednoznačného odsouzení Dokumentu na úrovni magisteriální se autor opírá o prohlášení kardinála Waltera Brandmüllera z 27. června 2019 Kritika Instrumentum Laboris pro Amazonskou synodu a o radikální kritiku kardinála Gerharda Müllera z 16. července 2019.

Dokumentuje dlouhodobý i bezprostřední vliv papeže na obsah Instrumentum Laboris a jeho výslovný a opakovaný požadavek „přijetí amazonské tváře“, která se zcela kryje s pohanskými požadavky prosazovanými OSN. Dále jsou uvedeny kritiky mons. Maria Elegantiho, pomocného biskupa v Churu, mons. Nicoly Buxe, teologa a poradce Kongregace pro blahořečení, mons. Athanasia Schneidera z 18. července 2019 v LiveSiteNew, kard. Raymonda Leo Burkeho, kardinála George Pella, rakouského filosofa Thomase Starka, brazilského biskupa José Luise Azcony z 25. srpna 2019 a prof. Matteo D´Amico.

Hereze Instrumentum Laboris nahrazuje katolicismus novým náboženstvím otevřeně pohanským, protože uctívá Přírodu, Matku Zemi  a deformuje trojjediné božství na „boha Otce-Matku“.

Pramen : iterpaolopasqualucci.blogspot.ie