I BBC si uvědomuje, že křesťané jsou pronásledováni…

                    4. 6. 2019

„Pronásledování křesťanů na úrovni, která se blíží genocidě“. Tato definice pochází ze zdroje naprosto nesporného, jako je BBC, která ji uvádí ve studii řízené ministrem zahraničí Jeremy Huntem a realizované anglikánským biskupem z Trurri Philipem Ian Moutstephenem.

Podle uvedené zprávy „každá třetí osoba na světě trpí náboženským pronásledováním a křesťané jsou rozhodně skupinou nejvíce pronásledovanou“ do té míry, že v některých oblastech světa „úroveň a povaha pronásledování se pravděpodobně blíží mezinárodní definici uznané OSN jako genocida“.

Jeremy Hunt k tomu poznamenává, že jak se zdá, západní vlády zaspaly a nejsou schopné reagovat tak, aby se projevily jako vnímavé k podobné situaci.

Podle Hunta pravděpodobně pro část Západu existuje překážka spojená se skutečností, že některé evropské státy si uvědomují, že nemají čisté svědomí, pokud jde o kolonizaci zemí, ale i když je takové chování z části pochopitelné, je třeba zdůraznit, že mnozí křesťané pronásledovaní ve světě nemají nic společného s kolonizací a přítomností západních misionářů. Křesťané ohrožovaní genocidou, jako např. Asyřané v Sýrii a v Iráku nebo Koptové v Egyptě byli křesťany daleko dříve, než se stali křesťany předci evropských kolonizátorů a vydali se na misie.

Zpráva BBC považuje politically correct za hlavní motiv západní lhostejnosti absurdní chování způsobené tím, jak uvádí Hunt, že pronásledované křesťanské populace patří k nejchudším na světě.

Nicméně Raymond Ibrahim v článku pro Gatestone Institute uvádí, že i když BBC správně odsuzuje politically correct, sama se stává její obětí, když se vyhýbá upřesnit, kdo křesťany pronásleduje a proč.

Naprostá většina pronásledování křesťanů se uskutečňuje u národů s muslimskou většinou. Podle World Watch List 2019 di Open Doors, který sleduje 50 národů, ve kterých jsou křesťané pronásledováni, islámský útisk postihuje miliony křesťanů a v národech, u kterých se tak děje nejkrutějším způsobem, je absolutní příčinou pronásledování Islám. To znamená, že pro miliony křesťanů zjevné následování Krista může mít bolestné následky včetně smrti.

K nejhorším pronásledovatelům patří země, které se řídí islámským zákonem šaríja. V Afganistánu prostě křesťan nemůže existovat“, říká zpráva Open Doors. Jelikož se jedná o ústavně islámský stát, vládní úředníci, lídři etnických skupin, náboženští funkcionáři a občané jsou programově nepřátelští vůči křesťanům. Stejně tak v Somálsku je malá křesťanská komunita pod ustavičnou hrozbou útoku, protože šaríja je integrální součástí ústavy a pronásledování křesťanů obsahuje vždy násilí. Také v Iránu se společnost řídí islámským zákonem, který obsahuje, že práva a možnost vyznávání víry jsou pro křesťany silně omezena. Rovněž významný je fakt, že u 38 z padesáti národů, kde jsou křesťané pronásledování, tvoří většinu muslimové.

Záměr vymazat všechna znamení křesťanské přítomnosti v zemích jako Sýrie, Irák, severozápadní Nigérie a Filipíny je zřejmý z odstranění křížů a bourání kultovních budov a jiných symbolů. V některých částech Středního Východu křesťané riskují, že budou zcela odstraněni. V Palestině tvoří jen 1,5% populace, v Sýrii klesl jejich počet z 1,7 mil v roce 2011 na méně než 450 tis. V Iráku z 1,5 mil. před rokem 2003 na dnešních 120 tisíc. Zkrátka, když říkáme, že v oněch zemích hrozí křesťanům úplná likvidace, není to nic přehnaného.

Aldo Maria Valli – Duc in altum