George Soros a „Open Society“ neomaltuziánů

Tento Maďar , který dnes představuje „státníka bez státu“, vlastní majetek přesahující 22 miliard $. O tomto muži napsal Andreas von Rétyii knihu, která odhaluje úděsné skutečnosti o tomto „bojovníkovi za jednotný svět“.

• Nadace, které kontroluje, se zasazují za liberalizaci drog. Podle jednotného názoru kritických pozorovatelů je cílem ochromit tak mládež Západu a průmyslových zemí, až se samy hospodářsky a společensky zruinují. Jeho teorie a cíle jsou srovnatelné s komunistickým ideologem Manuilskim.

• Soros je jedním z čelných amerických neomaltuziánů. Toto hnutí (pojmenované podle anglikánského faráře Thomase Malthuse) chce zničit 95% světového obyvatelstva. K tomuto klanu patří podle londýnských „Times“ Bill Gates ( Microsoft), Warren Buffet a další.

Jak známo, v minulém roce zakázal Vladimír Putin v Rusku činnost Open Society Foundations George Sorose. Obává se podvratnictví a barevné revoluce po vzoru Tuniska a Lybie. Soros pracuje pod ochranou úspěšného vynálezu CIA: označit vše, co není třeba dále zkoumat, za teoretický produkt spiknutí.

Celosvětová mediální síť Project Syndicate

Celosvětová mediální síť, kterou se honosí jako falešný filantrop miliardář a spekulant Soros, má podstatný vliv ve všech oblastech společnosti. Tento magnát vystupuje velmi aktivně především ve státech bývalého východního bloku, aby údajně těmto systémům pomohl stát se ještě svobodnějšími a demokratičtějšími. Bohužel tento jeho ušlechtilý cíl ve skutečnosti vede často k revolučním a válečným konfliktům a hospodářskému úpadku. Je to náhoda, nutnost nebo vypočítavost? Ve své nové knize o Sorosovi píše Andreas von Rétyi o burzovním guru a finančním žongléři nejvyššího stupně, který jako loutkové figurky diriguje světové politiky.

Soros pracuje svými zákulisními pákami a stojí za mocnou mediální sítí Project Syndicate, který diriguje 476 časopisů a magazínů ve více než 150 zemích s celkovým nákladem 70 milionů exemplářů.

Project Syndicate má své sídlo v Praze; . K prominentním autorům patří Ban Ki-moon, Jeffrey Sachs (člen papežské akademie věd), Emma Bonimno, Eric Schnidt – (všechno dobří známí papeže Bergoglia) a řada dalších, patřil k nim i Václav Havel.(viz)

Koncerny Laureate Education Inc. a Open Society Foundations

Prostřednictvím soukromých koncernů jako Laureate Education Inc. řídí vzdělávání ve 28 zemích více než 80 soukromými univerzitami se 64 000 zaměstnanců a milionem studentů. Řídí obrovská mediální centra, financuje vzdělávání novinářů a poskytuje studijní stipendia. Jeho síť Open Society Fundations (OSF) je aktivní v řadě zemí a podle linie NED (National Endowmenst for Democracy – což je dítě CIA) pomáhá při výcviku „aktivistů“.

K tomu přistupuje celá řada dalších oblastí, kde stojí v popředí vždy údajná dobročinnost. Faktem ale zůstává, že o „nezávislosti“ všech těchto aktivit a různých nevládních organizací (NGO) nemůže být řeči, protože všechny stojí pod dozorem příslušných pověřených osob. Veřejnost ovšem málo ví o existenci těchto sítí ba i o samotném Sorosovi.

I když Soros sám je málokde k vidění, OSF nejsou žádné tajné společnosti. Vystupují však pod pláštěm údajných nezávislých iniciativ, které nesou navenek nejrůznější názvy.

Sorosovi „aktivisté“

Je zajímavé, jak internetová encyklopedie Wikipedia popisujeSorosovy nadace Open Societes. Čteme zde mezi jiným, že tyto nadace jsou autonomní instituce, jejichž národní oddělení nesou podobné názvy jako ústřední státní instituce. OSF ve skutečnosti celosvětově podporují „aktivisty“ resp. teroristy, internetové kampaně, vzdělávací programy a četné aktivity zaměřené na přestavbu společnosti. Mnoho ze současného dění a jeho dramatických následků jsou výsledky těchto podvratných aktivit, které už vyvedly z rovnováhy celá národní hospodářství. Kam se člověk pozorněji podívá, může za tím či oním děním odhalit prsty George Sorose.

V důsledku jeho „filantropických aktivit“ zavládl na mnoha místech chaos a nerovnováha, ať už jde o Tunisko, Sýrii, Gruzii, Ukrajinu či Makedonii. Současně se potápí celá Evropa do syntetické krize. Nezdá se prostě ani pravděpodobné, že by jedna osoba mohla mít takový vliv na společnost a politiku, jakoby to všechno vycházelo z podzemí.

Poznámky:

Heslo Malthus

V rozhovoru s autorem tohoto článku vzpomněl kardinál Eduard Gagnon, že Thomas Malthus musel na konci svého života doznat, že jeho teorie je zcela pomýlená. Malthus „vypočítal“, že když Anglie dosáhne 10 milionů obyvatel, v celé zemi zavládne trvalá hladová katastrofa.

Heslo „aktivisté“

„Aktivisty“ jsou nazváni teroristé, kteří mají být postaveni do co nejlepšího světla – tak píše list NZZ o aktivistech, kteří jsou ve skutečnosti ISIS vrazi a označují se např. za členy „svobodné syrské armády (je to jen krycí označení pro ISIS průpravu nebo bojovníky Nusrá-fronty (fronta podpory lidu). Ti jsou známi jako původci vraždy dvou syrských arcibiskupů.

Soros o Baraku Obamovi

Od George Sorose je znám také tento výrok: „Mohu způsobit, aby tančil, mohu udělat, aby zpíval, mohu dosáhnout, aby zničil celé země, aniž bych pohnul rty“ („I can make him sing, I can make him dance, I can make him destroy whole economies, without even moving my lips“.) Oním „on“ je míněn prezident Barak Obama. Soros a Warren Buffet úzce spolupracují. Z toho je jasné, jak nejslavnější velkospekulant dosáhl svých miliardových úspěchů.

Soros a „lavina migrantů a utečenců“

V Rakousku bylo oficiálně oznámeno, že nadace, kterou financuje Soros, řídí a platí vedení a proudy „migrantů a utečenců“. Také transporty nebezpečnými plavidly byly placeny Sorosovou nadací (Ayn Rand Foundation). Odtud zřejmě pocházejí také muži v pozadí, kteří stojí za podezřelými případy utonulých dětí.

Proč má na tom Soros zájem? Jeho jmění se v podstatě opírá o dolary. Nyní vedou Rusové a Číňané boj proti dolaru. Číňané v prvním čtvrtletí 2015 koupili 150 miliard dolarů via belgické banky. To musí působit obrovský tlak na US-dolar. Dříve, když autor pracoval v jedné US bance, platil kurs čtyři švýcarské franky za US-dolar. Nyní obnáší méně než 1 frank za US dolar. Jak mohu změnit jako majitel dolarů klesající kurs svého jmění? Přichází ke slovu zbraň migrantů. Jinak řečeno: Zařídím občanskou válku s hospodářským krachem v evropském prostoru. Toho jsme nyní svědky.

                            Gerd Josef Weisensee

Gerd Josef Weisensee, švýcarský podnikatel a novinář, studoval národní hospodářství na univerzitě v Bernu, 1978 promoval na fakultě práva, hospodářství a sociálních věd ve Freiburgu, působí ve Svazu švýcarských nemocenských pokladen, 1989 založil a až do roku 2013 vedl Sdružení Pro Life, jehož členové se zavazují nabízet nemocenské pojištění bez životu nebezpečných služeb, jako jsou potraty. Je redaktorem týdeníku Schweizerisches Katholisches Sonntagsblatt (SKS), autor vědeckých a náboženských knih.

                                                                 Katholisches.info