František podporuje agendu Jamese Martina

4. srpna 2022

Papež František opět píše otci Jamesi Martinovi, aby podpořil svou homo agendu.

(Řím) A každý den vás vítá svišť? Takto nebo podobně by se dala popsat nejvyšší homosexuální agenda církve. Papež František opět napsal jezuitskému otci Jamesi Martinovi, aby podpořil jeho aktivitu ve prospěch hnutí homo. Americký jezuita obdržel od papeže poštu již loni v květnu.

Seznam gest, kterými papež František uznává homosexualitu a činí ji přijatelnou v církvi i v celé společnosti, je již tak dlouhý, že by jeho vyčerpávající představení přesáhlo rámec tohoto článku. Ačkoli František formálně ponechal katolické morální učení o homosexualitě nedotčené, změnil celkovou orientaci způsobem, který nelze přehlédnout. Použitá strategie je na očích: vytvořit hotovou věc, ale nemluvit o ní.

Byl to opět sám příjemce, kdo s radostí zveřejnil zprávu o tom, že obdržel poštu od papeže. Americký jezuita James Martin je od roku 2017 nejznámější tváří homosexuální agendy církve. Kroky papeže Františka směřující k uznání homosexuality lze vysledovat již v červenci 2013, takže tato záležitost je na pořadu dne současného pontifikátu. P. James Martin byl Františkem jmenován konzultantem Římské kurie a nejprve byl pověřen přípravou a koordinací specializovaného homosexuálního programu na Světovém setkání rodin v Dublinu v roce 2018. Byl to však papež František, který vyslal několik homofilních signálů již v roce 2015 při Světovém setkání rodin ve Filadelfii, kdy sice přivítal homosexuální pár, ale distancoval se od Kim Davisové, která odmítla uzavírat sňatky homosexuálů a musela za to jít do vězení, ale dovolil homosexuální hvězdě promluvit na papežově pódiu v Madison Square Garden. Po pastorační pomoci postiženým, aby se znovu osvobodili od homosexuality, do níž se zapletli, není ani stopy. Cíl je jiný.

Není také zcela pravda, že František zatím nevztáhl ruku na církevní učení. V kontroverzním postsynodálním listě Amoris laetitia otevřel dveře homosexualitě i pokud jde o přístup ke svatému přijímání – skrytě, sotva znatelně, celý František.

Teprve loni v květnu se otci Jamesi Martinovi podařilo zveřejnit Františkův dopis, tehdy dokonce papežem vlastnoručně napsaný. Hlava církve v něm hřímala, že „výběrová církev je sekta“. Tato slova, adresovaná hlavnímu aktérovi církevní homosexuální agendy, byla další výzvou k uznání homosexuality. František se odchyluje od železných zákonů církve, které odrážejí její moudrost a znalost lidské přirozenosti: Hřích je ignorován a hříšníkovi je řečeno, že jím vůbec není. Rozměr hříchu je vynechán a důraz je kladen na „diskriminaci“. Hnutí homo a široké levicové spektrum takzvaných „emancipačních“ hnutí se v ničem neliší.

Nový papežský dopis zveřejnil 2. srpna otec James Martin na internetových stránkách své organizace homo Outreach. Jezuita předeslal, že se jedná o krátkou předmluvu:

„Několik týdnů po konferenci Outreach o LGBTQ na Fordhamské univerzitě, která se konala 24. a 25. června, jsme papeži Františkovi poslali kopii brožury z konference spolu s dopisem, v němž jsme popsali, co se na konferenci dělo, zejména panelové diskuse mezi lidmi s různými názory. Dnes ráno jsme k našemu překvapení obdrželi dopis s laskavou odpovědí ze dne 20. července, který si můžete prohlédnout níže. Jsme Svatému otci vděčni za jeho povzbuzení a modlitby.“

A zde je celý dopis papeže Františka:

Vatikán, 20. července 2022

Milý bratře.

Děkuji za dopis, který jste mi před několika týdny poslal spolu s brožurou Outreach 2022. Gratuluji vám, že jste mohli letošní ročník zažít osobně.

Uvědomuji si, že nejcennější není to, co se objevuje v brožurách a na fotografiích, ale to, co se děje při osobních setkáních. Pandemie nás skutečně přiměla hledat alternativy, které by zaplnily tuto mezeru. Naučila nás také, že některé věci jsou nenahraditelné, včetně možnosti vidět se „tváří v tvář“, a to i s těmi, kteří smýšlejí jinak nebo od nichž nás rozdíly zdánlivě oddělují či dokonce konfrontují. Když tyto překážky překonáme, uvědomíme si, že nás více spojuje než rozděluje.

Povzbuzuji vás, abyste pokračovali v práci na kultuře setkávání.

Vatikán, 20. července 2022

Milý bratře.

Děkuji za dopis, který jste mi před několika týdny poslal spolu s brožurou Outreach 2022. Gratuluji vám, že jste mohli letošní ročník zažít osobně.

Uvědomuji si, že nejcennější není to, co se objevuje v brožurách a na fotografiích, ale to, co se děje při osobních setkáních. Pandemie nás skutečně přiměla hledat alternativy, které by zaplnily tuto mezeru. Naučila nás také, že některé věci jsou nenahraditelné, včetně možnosti vidět se „tváří v tvář“, a to i s těmi, kteří smýšlejí jinak nebo od nichž nás rozdíly zdánlivě oddělují či dokonce konfrontují. Když tyto překážky překonáme, uvědomíme si, že nás více spojuje než rozděluje.

Povzbuzuji vás, abyste i nadále pracovali na kultuře setkávání, která zkracuje vzdálenosti a obohacuje nás našimi odlišnostmi, stejně jako to dělal Ježíš, který se přiblížil všem.

Ujišťuji vás, že se za vás modlím. Nepřestávejte se za mě modlit. Ať vám Ježíš žehná a Panna Maria nad vámi bdí.

S bratrskými pozdravy,

Franciscus

___________________________

Nejvyšší představený James MARTIN SJ

Jezuitská komunita America House

New York

Text: Giuseppe Nardi